پیپراسیلین+تازوباکتام

داروهای ضد باکتری

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
  • اطلاعات دارویی
  • مقدار مصرف
  • مصرف در بارداری
  • اشکال دارویی

اطلاعات تخصصی

موارد مصرف

- درمان عفونت های متوسط تا شدید شامل عفونت های دستگاه تنفسی تحتانی ( پنومونی کسب شده از جامعه، پنومونی نازوکومیال )
- درمان عفونت های ساده و پیچیده پوست و بافت های آن ( شامل عفونت پای دیابتی )
- درمان عفونت های دستگاه تناسلی ( عفونت اندومتر رحم و بیماری التهابی لگن)
- درمان عفونت های داخل شکمی ( التهاب آپاندیس همراه با پارگی یا آبسه و پریتونیت )
• تازوباکتام باعث افزایش فعالیت پیپراسیلین در گونه های مولد بتالاکتاماز مانند S.aureus، H.itive و باکتری های گرم منفی هوازی و بی هوازی می شود.
 موارد مصرف Unlabaled:
- درمان عفونت های متوسط تا شدید مجاری ادراری، استخوان و مفاصل، سپتی سمی، اندوکاردیت و تشدید سیستیک فیبروزیس

مکانیسم اثر

- پیپراسیلین از طریق اتصال به یک یا بیشتر از پروتئین های متصل شونده به پنی سیلین « PBPs » باعث مهار ساخت دیواره سلولی باکتری می شود ک به نوبه خود مرحله نهایی ترانس پپتیداسیون ساخت پپتیدوگلیکان در دیواره سلولی باکتریایی را مهار می نماید. در نتیجه ساخت دیواره سلولی متوقف می شود. نهایتا به علت فعال شدن آنزیم های اتولیز ( اتولیزها و مورئین هیدرولازها )، باکتری لیز می شود. پیپراسیلین کشندگی وابسته به زمان دارد. تازوباکتام بسیاری از بتالاکتامازها را مهار می کند من جمله پنی سیلاز استافیلوکوکی و Richmond sykes نوع 2،3،4 و 5 شامل آنزیم های با طیف گسترده، تازوباکتام فقط علیه بتالاکتامازهای بتا نوع 1 عمل کرده و روی نوع 1C اثری ندارد.

فارماکوکینتیک

- توزیع: بخوبی به ریه ها، موکوس دستگاه گوارش، رحم، تخمدان، لوله فالوپ، مایع بین سلولی، کیسه صفرا و صفرا توزیع می شود. در افراد با پرده مننژ غیر ملتهب به میزان کمی وارد CNS می شود.
اتصال به پروتئین: پیپراسیلین و تازوباکتام حدود 30%
متابولیسم: پیپراسیلین 9-6 % به متابولیت دس اتیل ( فعالیت ضعیف ) تبدیل می شود. تازوباکتام حدود 26 % به متابولیت غیر فعال تبدیل می شود.
زیست دست یابی: پیپراسیلین «IM» 71 %. تازوباکتام « IM » 84 %
نیمه عمر: پیپراسیلین و تازوباکتام 2/1-7/0 ساعت ( تحت تاثیر دوز یا زمان انفوزیون قرار نمی گیرد )
زمان رسیدن به پیک پلاسمایی: بعد از کامل شدن انفوزیون 30 دقیقه ای به سرعت به پیک می رسد.
دفع: کلیرانس هر دو دارو بصورت مستقیم به عملکرد کلیوی ارتباط دارد. پیپراسیلین: ادرار ( 68 % بصورت داروی تغییر نیافته ) مدفوع ( 20-10 % )
تازوباکتام: ادرار ( 80 % بصورت داروی تغییر نیافته، باقیمانده بصورت متابولیت غیر فعال ). همودیالیز 40-30 % یک دوز پیپراسیلین/ تازوباکتام را خارج می کند. دیالیز صفاقی 6 % پیپراسیلین و 21 % تازوباکتام را خارج می کند.

منع مصرف

- حساسیت شدید به پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها، مهار کننده های بتالاکتاماز یا سایر ترکیبات فرمولاسیون

عوارض جانبی

*
به مونوگراف پیپراسیلین به صورت جداگانه نیز رجوع شود.
عوارض شایع (%10<):
گوارشی: اسهال
عوارض نسبتا شایع (%10-1):
قلبی عروقی: گرگرفتگی، افت فشارخون، فلبیت، ترومبوفلبیت
پوستی: خارش، راش پوستی
غدد درون ریز و متابولیسم: افت قندخون
گوارشی: درد شکمی، کولیت ناشی از کلستریدیوم دیفیسیل، یبوست، سوء هاضمه، تهوع، استفراغ
هماتولوژی و انکولوژی: بیماری پورپورا
ازدیاد حساسیت: آنافیلاکسی
عفونی: کاندیدیاز
موضعی: واکنش محل تزریق
سیستم اعصاب مرکزی: سردرد، بی خوابی، لرز شدید
عصبی، عضلانی و اسکلتی: درد مفاصل، درد عضلانی
تنفسی: خون دماغ
متفرقه: تب
سایر عوارض (درصد نامشخص):
غدد درون ریز و متابولیسم: کاهش آلبومین سرم، کاهش گلوکز سرم، کاهش پروتئین توتال سرم، اختلال الکترولیت (کاهش و افزایش سدیم، پتاسیم و کلسیم)، افزایش قندخون، کاهش پتاسیم خون، افزایش گاما گلوتامیل ترانسفراز
هماتولوژی و انکولوژی: کاهش هماتوکریت، کاهش هموگلوبین، افزایش سطح ائوزینوفیل، لکوپنی، تست مثبت کومبس مستقیم، طولانی شدن زمان خونریزی، طولانی شدن زمان ترومبوپلاستین نسبی (PTT)، طولانی شدن زمان پروترومبین (PT)، افزایش سطح پلاکت خون
کبدی: افزایش سطح سرمی آلانین آمینوترانسفراز، افزایش آلکالین فسفاتاز سرم، افزایش آسپارتات آمینوترانسراز سرم، افزایش بیلی روبین سرم
کلیوی: افزایش BUN، افزایش کراتینین سرم، نارسایی کلیه

تداخلات دارویی

*
مشخصات کلی تداخلات:
• جزء پیپراسیلین؛
- تغییر در فلور نرمال دستگاه گوارش
- تشدید اثرات ضد پلاکت
- کاهش اثرات باکتریوسیدی وابسته به رشد باکتری
- اختلال در پاسخ ایمنی در برابر عوامل باکتریایی
- کاهشآستانه تشنج
• جزء تازوباکتام؛
- سوبسترای OAT1
- سوبسترای OAT3

تداخلات رده X (پرهیز):
ب.ث.ژ (داخل مثانه‌ای)، واکسن وبا

کاهش اثرات داروها توسط پیپراسیلین/ تازوباکتام:
آمینوگلیکوزیدها، ب.ث.ژ (داخل مثانه‌ای)، واکسن ب.ث.ژ (ایمنی‌زا)، واکسن وبا، لاکتوباسیلوس و استریول، مایکوفنولات، سدیم پیکوسولفات، واکسن حصبه

کاهش اثرات پیپراسیلین/ تازوباکتام توسط داروها:
تتراسیکلین ها

افزایش اثرات داروها توسط پیپراسیلین/ تازوباکتام:
دی‌کلروفنامید، فلوکلوگزاسیلین، متوترکسات، ونکومایسین، وکرونیوم، آنتاگونیست ویتامین کا

افزایش اثرات پیپراسیلین/ تازوباکتام توسط داروها:
آسه‌متاسین، پروبنسید

تداخل با غذا:
ذکر نشده است.

هشدار ها

- واکنش های ازدیاد حساسیت شدید و گاهی کشنده ( آنافیلاکسی ) در بیماران تحت درمان با پنی سیلین گزارش شده است، بخصوص با سابقه ازدیاد حساسیت به بتالاکتام، ازدیاد حساسیت به آلرژن های مختلف یا واکنش های با واسطه IgE ( مثل آنافیلاکسی، آنژیوادم، کهیر )
- بیماری های خونی بخصوص در افراد مبتلا به اختلالات کلیوی دیده شده است. در صورت بروز ترومبوسیتوپنی یا خونریزی، دارو بایستی قطع شود.
- به علت تجمع سدیم و عوارض غلظت های بالای سرمی پنی سیلین ها، تنظیم دوز در بیماران با نقص کلیوی ضروری است.
- در بیماران مبتلا به صرع با سابقه حساسیت به بتالاکتام با احتیاط مصرف شود.
- میزان بروز راش پوستی و تب در بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس را افزایش می دهد.
- می تواند منجر به عفونت همراه قارچی یا باکتریایی شامل C.difficile ایجاد کننده ی اسهال « CDAD » و کولیت سودوممبران گردد. CDAD بعد از دو هفته از پایان درمان دیده شده است.

توصیه های دارویی

- دارو طی 30 دقیقه انفوزیون گردد.

دارو های هم گروه

کاربنی سیلین پیپراسیلین تازوباکتام
تیکارسیلین+کلاولونات
گروه B

قابل استفاده در بارداری: با مطالعات حیوانی شواهدی دال بر خطرناک بودن این دارو مشاهده نشده است. مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
02081
05702
03894

  • اسامی تجاری فارسی
  • اسامی تجاری انگلیسی

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
ویال پیپراتاز 2گرم/250میلی گرم
پودر قابل تزریق تازوسین 4/0.5 گرم
پودر قابل تزریق پیپراسین/تازوباکتام استراگن 4گرم+ 500 میلی گرم
ویال پیپراکتام 4گرم/500رمیلی گرم
ویال پیپراسین+تازوباکتام اکسیر 3گرم/375 میلی گرم
پودر قابل تزریق تازوسین 2گرم+250 میلی گرم
پودر قابل تزریق پیپراسین/تازوباکتام استراگن 2گرم+ 250 میلی گرم
ویال پیپراتاز 4گرم/500میلی گرم
ویال پیپراکتام 3گرم/375 میلی گرم
ویال پیپراکتام 2گرم/250میلی گرم
ویال پیپراسیلین/تازوباکتام آفا شیمی 4G/500Mg
ویال پیپراسین+تازوباکتام اکسیر 2گرم/250 میلی گرم
ویال تازوپنیل 4g/500mg
پودر قابل تزریق تازار 4 گرم+ 500 میلی گرم
ویال پیپراتاز 3گرم/375میلی گرم
ویال پیپراسیلین/تازوباکتام آفا شیمی 3G/750Mg
ویال پیپراسیلین/تازوباکتام آفا شیمی 2G/250Mg

چنانچه در خصوص "پیپراسیلین+تازوباکتام" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

آگهی های عمومی

گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان فاراموکس شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info