تماس باما
درباه دارویابExpand درباه دارویاب
خریــد آنــلاین
داروهای گیاهی
گیاهان دارویی
گروه های دارویی
جستجوگر
صفحه اصلی
 
سنتوم-مولتی ویتامین-داروسازی رها-مکمل-داروهای مکمل
 
خرید آنلابن خرید دارو خرید آرایشی بهداشتی خرید محصولات گیاهی
 
فارژزیک fargesic مسکن
 
متابولیسم کبدی

تاثیر غذاها، میوه ها و نوشیدنی ها بر داروها

لیزر درمانی در پزشکی و جراحی

درمورد ویتامین دی بیشتر بدانید

پربازدیدترین داروها در دارویاب

هفت داروی بسیار شایع از نظر تداخل دارویی

منع مصرف داروها در حاملگی

داروهای منع مصرف در فاویسم

درمان آفت دهان

داروها با حاشیه ایمنی کم
 
 
 
 
 
نام شرکت: داروسازی تهران دارو زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): - - - تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
کپسول زونی تد 100 میلی گرم
ZONITED 100MG CAP
1228115226 Zonisamide
2
کرم ترتینوئین تهران دارو 0.05%
TRETINOIN TEHRAN DAROU 0.05% CREAM
1228047152 Tretinoin
3
قرص آهسته رهش تدامول 100 میلی گرم
TEDAMOL 100MG SR TAB
1228045981 Tramadol Hydrochloride
4
قرص تدامول 50 میلی گرم
TEDAMOL 50MG TAB
1228045967 Tramadol Hydrochloride
5
قرص تدامول 100 میلی گرم
TEDAMOL 100MG TAB
1228045974 Tramadol Hydrochloride
6
قرص تولتریدون-تدافارم 2 میلی گرم
TOLTERODINE-TEDAPHARM 2MG TAB
1228078422 Tolterodine Tartrate
7
قرص تولتریدون-تدافارم 1 میلی گرم
TOLTERODINE-TEDAPHARM 1MG TAB
1228078439 Tolterodine Tartrate
8
قرص تیزانیدین تهران دارو 4 میلی گرم
TIZANIDINE TEHRANDAROU 4MG TAB
1228104459 Tizanidine Hydrochloride
9
قرص اینوسترال 50 میلی گرم
INOSTRAL 50MG TAB
1228057229 Sertraline Hydrochloride
10
قرص اینوسترال 100 میلی گرم
INOSTRAL 100MG TAB
1228056406 Sertraline Hydrochloride
11
شربت پزوتد 60 میلی لیتر
PSEUTED 30MG/5ML 60ML SYRUP
1228037566 Pseudoephedrine
12
قرص پروپراتد 40 میلی گرم
PROPRATED 40MG TAB
1228037559 Propranolol Hydrochloride
13
قرص پروپراتد 10 میلی گرم
PROPRATED 10MG TAB
1228037542 Propranolol Hydrochloride
14
شربت گریفن 60 میلی لیتر
GRIPHEN 60ML SYRUP
1228056468 Pediatric Gripe
15
کپسول امزول 20 میلی گرم
OMEZOL 20MG CAP
1228046094 Omeprazole
16
قرص الانزاپین-تدافارم 2.5 میلی گرم
OLANZAPINE-TEDAPHARM 2.5MG TAB
1228068102 Olanzapine
17
قرص الانزاپین-تدافارم 15 میلی گرم
OLANZAPINE-TEDAPHARM 15MG TAB
1228120534 Olanzapine
18
سوسپانسیون استامینوفن تهران دارو 120 میلی گرم/5 میلی لیتر
ACETAMINOPHEN TEHRANDAROU 120MG/5ML SUSP
1228058707 Acetaminophen
19
قرص استامین 325 میلی گرم
ACETAMIN 325MG TAB
1228044250 Acetaminophen
20
قرص استامین 500 میلی گرم
ACETAMIN 500MG TAB
1228046018 Acetaminophen
21
قرص گریفن
GRIPHEN TAB
1228032219 Adult cold
22
قرص گریفن ادالت
GRIPHEN TAB
1228032219 Adult cold
23
قرص آلپرازولام تهران دارو 0.5 میلی گرم
ALPRAZOLAM TEHRANDAROU 0.5MG TAB
1228032059 Alprazolam
24
قرص آلپرازولام تهران دارو 1 میلی گرم
ALPRAZOLAM TEHRANDAROU 1MG TAB
1228032158 Alprazolam
25
قرص آملوتد 5 میلی گرم
AMLOTED 5MG TAB
1228044205 Amlodipine Besilate
26
قرص آملوتد 10 میلی گرم
AMLOTED 10MG TAB
1228106217 Amlodipine Besilate
27
قرص تداگلیز 6.4 میلی گرم
TEDAGLYSE 6.4MG TAB
1228066719 Nitroglycerin
28
قرص تداگلیز 2.6 میلی گرم
TEDAGLYSE 2.6MG TAB
1228066726 Nitroglycerin
29
قرص روکشدار تداپروکس 500 میلی گرم
TEDAPROX 500MG EC TAB
1228041129 Naproxen
30
قرص تداپروکس 250 میلی گرم
TEDAPROX 250MG TAB
1228032097 Naproxen
31
سوسپانسیون نالیدکس 60میلی گرم/میلی لیتر
NALIDEX 60MG/ML 120ML SUSP
1228032134 Nalidixic Acid
32
قرص نالیدکس 500 میلی گرم
NALIDEX 500MG TAB
1228032073 Nalidixic Acid
33
قرص جویدنی مونته لوکاست تدافارم 5 میلی گرم
MONTELUKAST TEDAPHARM 5MG CHEWABLE TAB
1228104466 Montelukast Sodium
34
قرص مونته لوکاست تدافارم 10 میلی گرم
MONTELUKAST TEDAPHARM 10MG TAB
1228104251 Montelukast Sodium
35
پماد آنستیک 5%
ANESTIC 5% OINT
1228046087 Benzocaine
36
دهان شویه بنزاسول 0.15% 120 میلی لیتر
BENZASOL 0.15% 120ML MOUTH WASH
1228032127 Benzydamine Hydrochloride
37
قرص روباکسول 500 میلی گرم
ROBAXOLE 500MG TAB
1228046070 Methocarbamol
38
قرص مبورین-تدافارم 135میلی گرم
MEBEVERINE-TEDAPHARM 135MG TAB
1228116049 Mebeverine Hydrochloride
39
قرص لوزارتان-تدافارم 50 میلی گرم
LOSARTAN-TEDAPHARM 50MG TAB
1228056536 Losartan Potassium
40
قرص لوزارتان-تدافارم 25 میلی گرم
LOSARTAN-TEDAPHARM 25MG TAB
1228056529 Losartan Potassium
41
شربت لوراتد 1 میلی گرم/میلی لیتر 60 میلی لیتر
LORATED 1MG/ML 60ML SYRUP
1228032141 Loratadine
42
قرص بوسپیراکس 5 میلی گرم
BUSPIRAX 5MG TAB
1228026577 Buspirone Hydrochloride
43
قرص بوسپیراکس 10 میلی گرم
BUSPIRAX 10MG TAB
1228110214 Buspirone Hydrochloride
44
قرص لومیدکس 2 میلی گرم
LOMIDEX 2MG TAB
1228032103 Loperamide Hydrochloride
45
کپسول لومیدکس 2 میلی گرم
LOMIDEX 2MG CAP
1228034923 Loperamide Hydrochloride
46
قرص لیتمون 300 میلی گرم
LITMON 300MG TAB
1228047169 Lithium Carbonate
47
قرص لیزینوپریل-تدافارم 10 میلی گرم
LISINOPRIL-TEDAPHARM 10MG TAB
1228066771 Lisinopril
48
قرص لیزینوپرل-تدافارم 20 میلی گرم
LISINOPRIL-TEDAPHARM 20MG TAB
1228066764 Lisinopril
49
قرص لزینوپریل-تدافارم 5 میلی گرم
LISINOPRIL-TEDAPHARM 5MG TAB
1228066788 Lisinopril
50
کپسول سبکس 100 میلی گرم
CEBEX 100MG CAP
1228046001 Celecoxib
51
کپسول کبکس 200 میلی گرم
CEBEX 200MG CAP
1228032066 Celecoxib
52
قرص کارودیلول-تدافارم 6.25 میلی گرم
CARVEDILOL-TEDAPHARM 6.25MG TAB
1228066757 Carvedilol
53
قرص کارودیلول-تدافارم 25 میلی گرم
CARVEDILOL-TEDAPHARM 25MG TAB
1228066733 Carvedilol
54
قرص کارودیلول-تدافارم 12.5 میلی گرم
CARVEDILOL-TEDAPHARM 12.5MG TAB
1228066740 Carvedilol
55
قرص کاپتوپریل-تدافارم 25 میلی گرم
CAPTOPRIL-TEDAPHARM 25MG TAB
1228093401 Captopril
56
قرص کاپتوپریل-تدافارم 50 میلی گرم
CAPTOPRIL-TEDAPHARM 50MG TAB
1228093418 Captopril
57
کرم بیکائین 30 گرم
BICAINE 30G CREAM
1228032110 Lidocaine
58
قرص ستریزین-تدافارم 10 میلی گرم
CETIRIZINE-TEDAPHARM 10MG TAB
1228106200 Cetirizine Hydrochloride
59
قرص سیپروفلوگزاسین-تدافارم 250 میلی گرم
CIPROFLOXACIN-TEDAPHARM 250MG TAB
1228055270 Ciprofloxacin
60
قرص سیپروفلوکساسین-تدافارم 500 میلی گرم
CIPROFLOXACIN-TEDAPHARM 500MG TAB
1228055287 Ciprofloxacin
61
سوسپانسیون سیساپراید تهران دارو 100 میلی لیتر
CISAPRIDE TEHRANDAROU 100ML SUSP
1228046100 Cisapride
62
قرص سیتالوتد 40 میلی گرم
CITALOTED 40MG TAB
1228047138 Citalopram
63
قرص سیتالوتد 20 میلی گرم
CITALOTED 20MG TAB
1228047121 Citalopram
64
قرص کلونازپام تهران دارو 2 میلی گرم
CLONAZEPAM TEHRAN DAROU 2MG TAB
1228046063 Clonazepam
65
قرص کلونازپام تهران دارو 1 میلی گرم
CLONAZEPAM TEHRAN DAROU 1MG TAB
1228046056 Clonazepam
66
قرص کلوپیدگرل-تدافارم 75 میلی گرم
CLOPIDOGREL-TEDAPHARM 75MG TAB
1228097393 Clopidogrel Bisulfate
67
کرم موضعی کلوتریمازول تهران دارو 1% 15 گرم
CLOTRIMAZOLE TEHRAN DAROU 1% 15G TOP CREAM
1228044311 Clotrimazole
68
قرص کوتریکسول فورت 160/800 میلی گرم
COTRIXOLE FORTE 800/160MG TAB
1228055256 Co-trimoxazole
69
قرص کوتریکسول 80/400 میلی گرم
COTRIXOLE 400/80MG TAB
1228046025 Co-trimoxazole
70
سوسپانسیون کوتریکسول 120 میلی لیتر
COTRIXOLE 120ML SUSP
1228046049 Co-trimoxazole
71
قرص کوتریکسول 20/100 میلی گرم
COTRIXOLE 100/20MG TAB
1228046032 Co-trimoxazole
72
قرص لووسیتریزین تد 5 میلی گرم
LEVOCETIRIZINE TED 5MG TAB
1228120480 Levocetirizine
73
کپسول ایتراکنازول تد 100 میلی گرم
ITRACONAZOLE TED 100MG CAP
1228120503 Itraconazole
74
قرص سیپروهپتادین تهران دارو 4 میلی گرم
CYPROHEPTADINE TEHRAN DAROU 4MG TAB
1228044281 Cyproheptadine Hydrochloride
75
کرم دپانتکس 5%
DEPANTEX 5% CREAM
1228037528 Dexpanthenol
76
کپسول دیکلوتارد 100 میلی گرم
DICOTARD 100MG CAP
1228034916 Diclofenac
77
قرص ایبوپروفن-تدافارم 400 میلی گرم
IBUPROFEN-TEDAPHARM 400MG TAB
1228055829 Ibuprofen
78
کپسول تدافن 400 میلی گرم
TEDAPHEN 400MG CAP
1228176357 Ibuprofen
79
قرص ایبوپروفن-تداقارم 200 میلی گرم
IBUPROFEN-TEDAPHARMA 200MG TAB
1228055812 Ibuprofen
80
کپسول تدافن 200 میلی گرم
TEDAPHEN 200MG CAP
1228176364 Ibuprofen
81
سوسپانسیون ایبوبروفن-تدافارم 100 میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر
IBUPROFEN-TEDAPHARM 100MG/5ML 120ML SUSP
1228084157 Ibuprofen
82
قرص تدازین 10 میلی گرم
TEDAZINE 10MG TAB
1228041136 Hydroxyzine Hydrochloride
83
شربت تدازین 10میلی گرم/5میلی لیتر
TEDAZINE 10MG/5ML SYRUP
1228041150 Hydroxyzine Hydrochloride
84
قرص تدازین 25 میلی گرم
TEDAZINE 25MG TAB
1228041143 Hydroxyzine Hydrochloride
85
قرص هیدروکسی کلروکین-تدافارم 200 میلی گرم
HYDROXYCHLOROQUINE-TEDAPHARM 200MG TAB
1228056451 Hydroxychloroquine Sulfate
86
کرم الدوکین 4%
ELOQUINE 4% CREAM
1228047145 Hydroquinone
87
قرص تراولین 50 میلی گرم
TRAVELIN 50MG TAB
1228044274 Dimenhydrinate
88
قرص دایمتیکون تهران دارو 40 میلی گرم
DIMETHICONE TEHRAN DAROU 40MG TAB
1228036255 Dimeticone
89
شربت سیروفن کامپاند
SYRUPHEN COMPOUND SYRUP
1228055294 Diphenhydramine Compound
90
الگزیر سیروفن
SYRUPHEN ELIXIR
1228030062 Diphenhydramine
91
قرص گالانتامین-تدافارم 8 میلی گرم
GALANTAMINE-TEDAPHARM 8MG TAB
1228075117 Galantamine Hydrobromide
92
قرص گالانتامین-تدافارم 4 میلی گرم
GALANTAMINE-TEDAPHARM 4MG TAB
1228075100 Galantamine Hydrobromide
93
قرص گالانتامین-تدافارم 12 میلی گرم
GALANTAMINE-TEDAPHARM 12MG TAB
1228075094 Galantamine Hydrobromide
94
سوسپانسیون فورازولیدون تهران دارو
FURAZOLIDONE TEHRANDAROU SUSP
1228043864 Furazolidone
95
قرص فورابن 100 میلی گرم
FURABEN 100MG TAB
1228044298 Furazolidone
96
قرص ووکسام 50 میلی گرم
VOXAM 50MG TAB
1228032042 Fluvoxamine Maleate
97
کپسول فلوکستین تهران دارو 20 میلی گرم
FLUOXETINE TEHRAN DAROU 20MG CAP
1228041112 Fluoxetine Hydrochloride
98
کپسول فلوکستین تهران دارو 10 میلی گرم
FLUOXETINE TEHRAN DAROU 10MG CAP
1228041105 Fluoxetine Hydrochloride
99
قرص انالاپریل تهران دارو 10 میلی گرم
ENALAPRIL TEHRANDAROU 10MG TAB
1228106194 Enalapril
100
قرص فکسوفنادین-تدافارم 120 میلی گرم
FEXOFENADINE-TEDAPHARM 120MG TAB
1228131189 Fexofenadine Hydrochloride
101
قرص فاموتد 40 میلی گرم
FAMOTED 40MG TAB
1228040955 Famotidine
102
قرص فاموتد 20 میلی گرم
FAMOTED 20MG TAB
1228040948 Famotidine
103
قرص زیموتد 10 میلی گرم
ZIMOTED 10MG TAB
1228070204 Ezetimibe
104
قرص انالاپریل تهران دارو 20 میلی گرم
ENALAPRIL TEHRAN DAROU 20MG TAB
1228039782 Enalapril
105
قرص انالاپریل تهران دارو 5 میلی گرم
ENALAPRIL TEHRAN DAROU 5MG TAB
1228039799 Enalapril
106
قرص آسیکلوویر-تدافارم 400میلی گرم
ACICLOVIR-TEDAPHARM 400MG TAB
1228120527 Aciclovir
107
قرص فورت گریفن(روز و شب)
FORTE GRIPHEN (DAY & NIGHT) TAB
1228118487 Adult cold
108
قرص فورت گریفن(روز و شب)
FORTE GRIPHEN (DAY & NIGHT) TAB
1228118487 Adult cold
109
قرص ووکسام 100 میلی گرم
VOXAM 100MG TAB
1228148996 Fluvoxamine Maleate
110
قرص آملودیپین/آتورواستاتین تد 5/10 میلی گرم
AMLODIPINE/ATORVASTATIN TED 5/10MG TAB
1228120305 AMLODIPINE+ATORVASTATIN
111
قرص آملودیپین/آتورواستاتین تد 5/20 میلی گرم
AMLODIPINE/ATORVASTATIN TED 5/20MG TAB
1228120510 AMLODIPINE+ATORVASTATIN
112
قرص استامینوفن کدئین تهران دارو 310میلی گرم
ACETAMINOPHEN CODEINE TEHRANDAROU (300+10)MG TAB
1228044267 Acetaminophen+Codeine
113
قرص فلو گریفن(روز و شب)
FLU GRIPHEN (DAY AND NIGHT) TAB
1228118463 Adult cold
114
قرص کاف گریفن(روز و شب)
COUGH GRIPHEN (DAY & NIGHT) TAB
1228118470 Adult cold
115
قرص فورت گریفن(روز و شب)
FORTE GRIPHEN (DAY & NIGHT) TAB
1228118487 Adult cold
116
قرص فورت گریفن(روز و شب)
FORTE GRIPHEN (DAY & NIGHT) TAB
1228118487 Adult cold
117
قرص گریفن
GRIPHEN ADULT TAB
1228032219 Adult cold
118
قرص گریفن ادالت
GRIPHEN ADULT TAB
1228032219 Adult cold
119
قرص تدارید-اچ 5/50میلی گرم
TEDARIDE-H 5/50MG TAB
1228044236 Amiloride-H
بازگشت به لیست شرکت ها
توسن دارو پماد ریکاو سوختگی ادارا سوختگی ضد سوختگی درمان سریع سوختگی
درمان گیاهی آفت دهان آفتوژل
 
خرید آن لاین فروشگاه دارو داروخانه آن لاین
 
خرید آن لاین فروشگاه دارو داروخانه آن لاین
 
 
 
آن لاین: 7160 نفر  کاوا ماشین   وب سایت تخصصی دارویاب جهت معرفی جدیدترین داروهای ایران و جهان به پزشکان، داروسازان و پرستاران تهیه و تنظیم شده است
تمامی حقوق مادی و معنوی بانک اطلاعاتی دارویاب متعلق به گروه دارویاب می باشد
 هرگونه کپی برداری -به هر نحو - غیرقانونی بوده و  پیگرد قانونی خواهد داشت