دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام علمی دارو (ژنریک): Sertraline
گروه دارویی: Antidepressants
داروهای ضد افسردگی
مصرف در بارداری:
 
   موارد کاربرد و نحوه تجويز

در درمان افسردگی، وسواس اجباری، اختلالات پانیک و اختلالات خلقی کاربرد دارد

 
  فارماکوکينتيک

سرترالین به آهستگی از طریق دستگاه گوارش جذب شده و حداکثر سطح پلاسمائی آن 5/8-5/4 ساعت پس از مصرف آن است. متابولیسم عبور اول وسیعی در کبد دارد. راههای اصلی متابولیسم اصلی آن دمتیلاسیون و تبدیل آن به دمتیل سرترالین که غیر فعال است. به طور وسیعی در تمام بافتهای بدن توزیع شده و 98% باند پروتئینی دارد. نیمه عمر حذفی آن حدود 26 ساعت است. به میزان مساوی از ادرار و مدفوع دفع می شود که عمدتاً به شکل متابولیت است. این دارو وارد شیر مادر هم می شود.

 
   موارد منع مصرف
 
   عوارض جانبي و راههاي پيشگيري

به طور کلی شبیه سایر SSRI است. بی نظمی های قاعدگی و ندرتاً اریتم مولتی فرم و پانکراتیت گزارش شده است.

 
   موارد احتياط / هشدارها

در بیماران با اختلالات کبدی یا کلیوی بایستی با احتیاط مصرف شود، در بیماران با اختلال کبدی کاهش دوز بایستی مد نظر باشد.

 
   تداخل دارویی

همانند تداخلات سایر SSRI (فلوکستین را ببینید).

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو شرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
قرص سرترالین هگزال 50 میلی گرمHEXAL
قرص سرترالین هگزال 100 میلی گرمHEXAL
قرص آسنترا 100 میلی گرمKRKA
قرص آسنترا 50 میلی گرمKRKA
قرص زولوفت 50 میلی گرمPFIZER
قرص زولوفت 100 میلی گرمPFIZER
قرص زولامین 100 میلی گرمداروسازی امین
قرص زولامین 50 میلی گرمداروسازی امین
کپسول سرترالین-اکسیر 50 میلی گرمداروسازی اکسیر
کپسول سرترالین-اکسیر 100 میلی گرمداروسازی اکسیر
قرص سرترابایول 100 میلی گرمداروسازی باختر بیوشیمی
قرص سرترابایول 50 میلی گرمداروسازی باختر بیوشیمی
قرص سرترالین پورسینا 50 میلی گرمداروسازی پور سینا
قرص سرترالین پورسینا 100 میلی گرمداروسازی پور سینا
قرص اینوسترال 100 میلی گرمداروسازی تهران دارو
قرص اینوسترال 50 میلی گرمداروسازی تهران دارو
قرص سرترالین تی دی 50 میلی گرمداروسازی تولید دارو
قرص سرترالین-حکیم 50 میلی گرمداروسازی حکیم
قرص سرترالین-حکیم 100 میلی گرمداروسازی حکیم
قرص سرترازین 100 میلی گرمداروسازی رازک
قرص سرترازین 50 میلی گرمداروسازی رازک
قرص سرترالین روز 50 میلی گرمداروسازی روز دارو
قرص سرترالین زهراوی 50 میلی گرمداروسازی زهراوی
قرص سرترالین-سبحان 50 میلی گرمداروسازی سبحان دارو
قرص سرترالین-سبحان 100 میلی گرمداروسازی سبحان دارو
قرص سرترالین-سها 100 میلی گرمداروسازی سها
قرص سرترالین-سها 50 میلی گرمداروسازی سها
قرص سرترالین-عبیدی 50 میلی گرمداروسازی عبیدی
قرص سرترالین-عبیدی 100 میلی گرمداروسازی عبیدی
قرص مینو-سرترالین 100 میلی گرمداروسازی مینو
قرص مینو-سرترالین 50 میلی گرمداروسازی مینو
کپسول سرترالین مدیفارم 50 میلی گرمداروسازی کیش مدیفارم
کپسول سرترالین مدیفارم 100 میلی گرمداروسازی کیش مدیفارم
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروشرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
SERTRALIN HEXAL Tablet 50 mgHEXAL
SERTRALIN HEXAL Tablet 100 mgHEXAL
ASENTRA Tablet 100 mgKRKA
ASENTRA Tablet 50 mgKRKA
ZOLOFT Tablet 50 mgPFIZER
ZOLOFT Tablet 100 mgPFIZER
ZOLAMIN 100MG TABداروسازی امین
ZOLAMIN 50MG TABداروسازی امین
SERTRALIN-EXIR 50MG CAPداروسازی اکسیر
SERTRALIN-EXIR 100MG CAPداروسازی اکسیر
SERTRABIOL 100MG TABداروسازی باختر بیوشیمی
SERTRABIOL 50MG TABداروسازی باختر بیوشیمی
SERTRALIN PURSINA 50MG TABداروسازی پور سینا
SERTRALINE PURSINA 100MG TABداروسازی پور سینا
INOSTRAL 100MG TABداروسازی تهران دارو
INOSTRAL 50MG TABداروسازی تهران دارو
SERTRALINE T.D 50MG TABداروسازی تولید دارو
SERTRALIN-HAKIM 50 MG TABداروسازی حکیم
SERTRALIN-HAKIM 100MG TABداروسازی حکیم
SERTRAZINE 100MG TABداروسازی رازک
SERTRAZINE 50MG TABداروسازی رازک
SERTRALINE RUZ 50MG TABLETداروسازی روز دارو
SERTRALINE ZAHRAVI 50MG TABداروسازی زهراوی
SERTRALINE-SOBHAN 50MG TABداروسازی سبحان دارو
SERTRALINE-SOBHAN 100MG TABداروسازی سبحان دارو
SERTRALIN-SOHA 100MG TABداروسازی سها
SERTRALIN-SOHA 50MG TABداروسازی سها
SERTRALIN-ABIDI 50MG TABداروسازی عبیدی
SERTRALINE-ABIDI 100MG TABداروسازی عبیدی
MINOO-SERTRALIN 100MG TABداروسازی مینو
MINOO-SERTRALIN 50MG TABداروسازی مینو
SERTRALINE MEDIPHARM 50MG CAPداروسازی کیش مدیفارم
SERTRALINE MEDIPHARM 100MG CAPداروسازی کیش مدیفارم