محصولات شرکت داروسازی روناک دارو

محصولات شرکت داروسازی روناک دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
RONAL F Lyophilized Powder 75 IU [پودر لئوفیلیزه رونال اف 75 واحد] داروسازی روناک دارو Recombinant Follitropin Alfa
DESFONAK 500MG VIAL [ویال دسفوناک 500 میلی گرم، پودر لیوفیلیزه برای تزریق] داروسازی روناک دارو Deferoxamine
ZOLENA 4MG/5ML INJ [ویال زولنا 4میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی روناک دارو Zoledronic Acid
PEPTICARE 40MG FOR INFUSION [ویال پپتیکر 40 میلی گرم، پودر لیوفیلیزه برای تزریق] داروسازی روناک دارو Pantoprazole
ROFOLIN 30MG/3ML AMP [آمپول روفولین 30 میلی گرم/3 میلی لیتر] داروسازی روناک دارو Folinic Acid
ROFOLIN 200MG/20ML VIAL [ویال روفولین 200 میلی گرم/20 میلی لیتر] داروسازی روناک دارو Folinic Acid
Ciprox vial 200mg/20ml [ویال سیپروکس 200میلی گرم/20میلی لیتر] داروسازی روناک دارو Ciprofloxacin
Medrolin injection 500mg [پودر لئوفیلیزه مدرولین 500 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Methylprednisolone
DESFONAK 2G VIAL [ویال دسفوناک 2 گرم] داروسازی روناک دارو Deferoxamine
ROLEXAN100MG/ML 4000U-0.4ML SYRINGE [سرنگ آماده تزریق رولکسان 100میلی گرم/میلی لیتر 4000 واحد] داروسازی روناک دارو Enoxaparin Sodium
ROLEXAN 100MG/ML6000U-0.6ML SYRINGE [سرنگ آماده تزریق رولکسان 100 میلی گرم/میلی لیتر 6000 واحد] داروسازی روناک دارو Enoxaparin Sodium
VALPROATE SODIUM RONAK DAROU 400MG VIAL [ویال والپروات سدیم روناک دارو 400 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Sodium Valproate
ZECLAST 5MG/100 ML SOLUTION VIAL [ویال زیکلاست 5 میلی گرم/100 میلی لیتر] داروسازی روناک دارو Zoledronic Acid
MENOTRON 75/75IU Vial [ویال منوترون 75 واحد] داروسازی روناک دارو Menotropins
GONAREX 5000IU POWDER FOR SOLUTION [پودر قابل تزریق گنارکس 5000 واحد] داروسازی روناک دارو Human Chorionic Gonadotrophin
DECARELIN 0.1 mg Amp [آمپول دکارلین 0.1 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Triptorelin
REMDEESIVIR Ronak 100 MG/20 ML Vial [ویال رمدسیویر روناک 100 میلی گرم/20 میلی لیتر] داروسازی روناک دارو Remdesivir
RONULIN R 100IU/ML 10 ML Vial [ویال رنولین آر 100واحد/میلی لیتر 10 میلی لیتر] داروسازی روناک دارو Insulin
CIPROX 200 MG/20 ML INTRAVENOUS SOLUTION [محلول تزریقی سیپروکس 200 میلی گرم/20 میلی لیتر] داروسازی روناک دارو Ciprofloxacin
RONULIN N 100IU/ML 10 ML Vial [ویال رنولین ان 100واحد/میلی لیتر 10 میلی لیتر] داروسازی روناک دارو Insulin
REMDESIVIR RONAK 100 mg POWDER LYOPHILIZED, FOR SOLUTION [پودر لئوفیلیزه رمدسیویر روناک 100 میلی گرم] داروسازی روناک دارو Remdesivir
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب