اپلرنون

داروهای قلبی عروقی

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
  • اطلاعات دارویی
  • مقدار مصرف
  • مصرف در بارداری
  • اشکال دارویی

یکی از داروهای موثر در کاهش فشار خون، اپلرنون است که با دفع سدیم از طریق ادرار، فشار خون را کنترل می کند.  مصرف این دارو در بیماران قلبی باعث افزایش طول عمر و کاهش بار قلب می شود


اپرینسا محصول شرکت اکتوور، یکی از برندهای اپلرنون

اطلاعات تخصصی

موارد مصرف اپلرنون

درمان فشارخون بالا همراه با سایر داروهای فشار خون و یا به تنهایی
همچنین پس از حملات قلبی به عنوان کاهش بار قلب و افزایش طول عمر بیماران کاربرد دارد

مکانیسم اثر اپلرنون

- آلدوسترون که یک مینرالوکورتیکوئید است عمدتا از طریق افزایش سدیم و احتباس آب باعث افزایش فشار خون می شود. به نظر می رسد افزایش بیان آلدوسترون در ارتباط با فیروز میوکارد ( بخصوص بعد از سکته قلبی ) و فیبروز عروقی باشد. گیرنده های مینرالوکورتیکوئید در کلیه، قلب، عروق خونی و مغز وجود دارند. اپلرنون بطور انتخابی گیرنده های مینرالوکورتیکوئید را مهار کرده و باعث کاهش فشار خون با الگوی وابسته به دوز می شود. به نظر می رسد اپلرنون از بروز فیبروز میوکارد و عروق جلوگیری می کند.

فارماکوکینتیک اپلرنون

- توزیع: Vd=43-90L
- اتصال به پروتئین: حدود 50 %، عمدتا به آلفا-1 اسید گلیکوپروتئین ها
- متابولیسم: عمدتا کبدی از طریق CYP3A4، متابولیت ها غیر فعال هستند.
- زیست دست یابی: 69 %
- نیمه عمر: 6-4 ساعت
- زمان رسیدن به پیک پلاسمایی: حدود 5/1 ساعت. گاهی برای اثر کامل ضد فشار خون تا 4 هفته طول می کشد.
- دفع: ادرار ( حدود 67 % ) مدفوع ( حدود 32 % )، کمتر از 5 % بصورت داروی تغییر نیافته در ادرار و مدفوع

عوارض جانبی اپلرنون

*
عوارض شایع (%10<):
غدد درون ریز و متابولیسم: افزایش پتاسیم خون، افزایش تری گلیسرید خون
عوارض نسبتا شایع (%10-1):
سیستم اعصاب مرکزی: سرگیجه، خستگی
غدد درون ریز و متابولیسم: کاهش سدیم خون، آلبومین در ادرار، ژینکوماستی، افزایش کلسترول خون
گوارشی: اسهال، درد شکمی
ادراری تناسلی: خونریزی واژینال غیرطبیعی، درد پستان
کلیوی: افزایش کراتینین سرم
تنفسی: سرفه، علائم شبه ‌آنفلونزا

تداخلات دارویی اپلرنون

*مشخصات کلی تداخلات:
- سوبسترای CYP3A4
- تشدید اثرات کاهنده فشارخون
- تشدید هایپرکالمی

تداخلات رده X (پرهیز):
برومپریدول، کانیواپتان، سیکلوسپورین (سیستمیک)، مهارکننده‌های قویCYP3A4 ، فوزیدیک اسید (سیستمیک)، ایدلالیسیب، ایتراکونازول، کتوکونازول (سیستمیک)، پوساکونازول، تاکرولیموس (سیستمیک)، وریکونازول

کاهش اثرات داروها توسط اپلرنون:
گلیکوزید های قلبی، کینیدین

کاهش اثرات اپلرنون توسط داروها:
آمفتامین‌ها، بریگاتینیب، برومپریدول، القاکننده‌های متوسط و قوی CYP3A4 ، دابرافنیب، دفراسیروکس، دکس متیل‌فنیدات، انزالوتامید، اردافتینیب، گیاهان (با خاصیت افزاینده فشارخون)، ایوزیدنیب، متیل‌فنیدات، میتوتان، داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی، آگونیست های اپیوئید، ساریلومب، سیلتوکسیمب، توسیلیزومب، یوهیمبین

افزایش اثرات داروها توسط اپلرنون:
آمیفوستین، آمونیوم کلراید، مسدودکننده ‌های گیرنده آنژیوتانسین II، مهارکننده‌های آنزیم تبدیل‌کننده آنژیوتانسین، داروهای ضد سایکوز (آتیپیکال] نسل دوم [)، برومپریدول، گلیکوزید های قلبی، سیکلوسپورین (سیستمیک)، دولوکستین، داروهای کاهنده فشارخون، فرآورده‌های حاوی لوودوپا، لیتیم، نیتروپروسید، فولکودین، نمک‌های پتاسیم، دیورتیک های نگه‌دارنده پتاسیم، سدیم فسفات‌ها، تاکرولیموس (سیستمیک)

افزایش اثرات اپلرنون توسط داروها:
آلفوزوسین، باربیتورات ها، بنپریدول، بریگاتینیب، بریمونیدین (موضعی)، کلوفازیمین، کانیواپتان، مهارکننده‌های متوسط و قوی CYP3A4 ، دیاسرین، دیازوکسید، دروسپیرنون، اردافتینیب، فلوکونازول، فوس اپرپیتانت، فوزیدیک اسید (سیستمیک)، هپارین، هپارین ها (با وزن مولکولی پایین)، گیاهان (با خاصیت کاهنده فشارخون)، ایدلالیسیب، ایتراکونازول، کتوکونازول (سیستمیک)، لاروترکتینیب، لورمتازپام، مولسی‌دومین، نفتوپیدیل، نیکرگولین، نیکوراندیل، نیتروفورانتوئین، داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی، اوبینوتوزومب، آگونیست های اپیوئید، پالبوسیکلیب، پنتوکسی فیلین، مهارکننده‌های فسفودی استراز 5، پوساکونازول، آنالوگ‌های پروستاسیکلین، کیناگولید، سیمپرویر، استریپنتول، تولواپتان، تری‌متوپریم، وریکونازول

تداخل با غذا:
مصرف آب گریپ‌فروت ممکن است AUC اپلرنون را حدود 25 درصد افزایش دهد.
راهکار: ممکن است نیاز به تنظیم دوز اپلرنون باشد.

هشدار ها اپلرنون

♣ موارد منع مصرف:
- پتاسیم بیش از 5/5mEq/L در شروع درمان، Clcr≤30mL/minute، مصرف همزمان با مهار کننده های قوی CYP3A4
♣ منع مصرف های زیر مربوط به بیماران مبتلا به پرفشاری خون می باشد:
- دیابت نوع 2 همراه با میکروآلبومینوریا، کراتینین سرم بیش از 2mg/dL در مردان و 1.8mg/dL در زنان، Clcr˂50mL/minute ، مصرف همزمان با مکمل های پتاسیم یا دیورتیک های احتباس کننده پتاسیم
♣ هشدارها:
- تنظیم دوز برای بیماران مصرف کننده مهار کننده های متوسط CYP3A4 مورد نیاز است.
- از نظر هایپرکالمی به دقت کنترل شود.
- افزایش پتاسیم سرمی در مطالعات بالینی وابسته به دوز بوده و با کاهش عملکرد کلیوی سرعت بروز هایپرکالمی افزایش می یابد.
- ایمنی و اثربخشی دز بیماران مبتلا به نارسایی شدید کبدی بررسی نشده است.
- در بیماران HF بعد از MI و مبتلا به دیابت ( بخصوص اگر بیمار دفع پروتئین دارد ) با احتیاط تجویز نمایید.
- در اختلال خفیف کلیوی با احتیاط مصرف شود.
- در اختلال متوسط تا شدید کلیوی منع مصرف دارد.

توصیه های دارویی اپلرنون

- می تواند با یا بدون غذا مصرف شود.
- از مصرف نمک های حاوی پتاسیم خودداری شود.

دارو های هم گروه اپلرنون

اسپیرونولاکتون
گروه B

قابل استفاده در بارداری: با مطالعات حیوانی شواهدی دال بر خطرناک بودن این دارو مشاهده نشده است. مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
09626
09644

  • اسامی تجاری فارسی
  • اسامی تجاری انگلیسی

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص روکشدار پلرون 25 میلی گرم
قرص اپلرین 25 میلی گرم
قرص آلدرون 25 میلی گرم
قرص اپلینون 50 میلی گرم-اپلرنون
قرص روکشدار پلرون 50 میلی گرم
قرص اپرونا 50 میلی گرم
قرص آلدرون 50 میلی گرم
قرص اپلینون 25 میلی گرم-اپلرنون
قرص اپلرین 50 میلی گرم
قرص اینسپرون 25 میلی گرم- اپلرنون
قرص اینسپرون 50 میلی گرم- اپلرنون
قرص اپرونا 25 میلی گرم
قرص لپرنزو 25 میلی گرم
قرص لپرنزو 50 میلی گرم
قرص اپلرنون نورمون 25 میلی گرم
قرص اپرینسا 50 میلی گرم - اپلرنون
قرص اپرینسا 25 میلی گرم - اپلرنون
قرص اپلرنون نورمون 50 میلی گرم
زهرا (1400/1/15)

سلام بنده فشار خون بالا وپتاسیم پایین دارم که همراه داروی فشار قرص پرلون 25 صبح و شب مصرف می کنم حدود دوسال است مصرف می کنم اوایل خوب بود وعوارضی نداشت ولی جدیدا پتاسیم از 3/1بالاتر نمی ره وسدیم خونم پایین آمده قبل از این دارو اسپرنولاکتون مصرف داشتم که قاعدگی نامنظم داشتم و پرلون هم که این عارضه را دارد لطفا راهنمایی کنید

علی رنجبر (1399/11/18)

سلام .من مدت پانزده سال است ناراحتی قلبی دارم اویل قرص اسپیرولانکتو ن مصرف می کردم وچون عوارض داشت مدت ده سال دکتر مصرف آن را قطع نمود .تا اینکه امسال دکترم تغییر کرد ودکتر جدیدآن را تجویز نمود وباز هم برایم عوارض داشت .رفتم دکتر قلب بجایش اپلرنون را تجویز نمود واین هم عوارض دارد .من قبلا بجایش کاپتو پریل مصرف می کردم .ومشکلی نداشتم .آیا می توانم بجای این قرص همان کاپتوپریل را مصرف کنم ؟ لطفا راهنمایی فرمایید.

محمدرضاطاوسی (1399/11/9)

باسلام بنده دوباراستند گذاری داشتم وقلبم به دلیل سکته سنگین 33درصدمیباشد پلرون 25روزی یکعددصبحهامصرف میکنم حدودا دوماه هست که ازساعت19عصردچارسرگیجه میشم فشارخونم11روی7هست آیا دلیل سرگیجه استفاده ازداروی پلرون هست یا خیر لطفاراهنمایی بفرمایید

امید امیدوار (1399/11/8)

سلام از این قرص خارجی میخوام گیر نمیاد راهنمایی کنید

لیلا قلی زاده (1399/3/20)

باسلام پدرمEF۲۰درصد دارد و به علت آریتمی پزشک این دارو را برایشان شروع کرده در حال حاضر دیابت دارند و مشکل قلبی و داروهای متفورمین اتروستاتین کاپتوپریل ایزوسورباید لازیکس اسویکس اس ا ...مصرفدمیکنو ایا تداخل دارویی ندارد

محمداشرفی (1399/1/16)

سلام پزشک فوق تخصص قلب نصف قرص اپلرون 25رابه من تجویزکرده (هرشب نصف قرص )باتوجه به اینکه اندازه ی قرص ها خیلی کوچکه ونصف کردن آن مشکله ، آیا میتوانم یکروز درمیان یک عددکامل مصرف کنم ? تشکر

دکتر سمانه شبان - داروساز (1399/1/16)

سلام! خیر به هیچ وجه. میتونین دستگاه تقسیم قرص از داروخانه تهیه کنین.

ناشناس (1398/8/15)

باسلام . من کراتینین خونم 3 و پتاسیم 3.2 دارم ب تازگی پزشکم قرص آپلر نون 50 را دو بار در روز تجویز کرده با خواندن عوارض دارو کمی نگران شدم نظر شما در مورد مصرف دارو چیست.

دکتر محسن صنیعی - داروساز، مدیر وب سایت دارویاب (1398/8/15)

ممکن است اپلرنون کراتینین را بیشتر بالا ببرد. احتمالا پزشک در جریان کراتینین ۳ نبوده است.

محمد تیربازاری (1398/7/23)

با سلام بنده ۵۵ سالمه بعلت نارسایی قلب و مشگل اریتمی بطنی ۳ سال قرص اسپیرلاکتون ۲۵ با لازیکس ۲۰ میلی و سوتالول و اتور استاتین و اسپرین حال بعلت عوارض اسپیرلاکتون قرص اپلرنون ۲۵ خوردم که روز اول ریتم قلبمو بالا برد و عوارض مانند کرامپ عضلات شکم بهم دست داد ایا میشود در صورت فشار خون متعادل نصف ۲۵ میلی از این دارو اپلرنون را مصرف کنم ضمنا قرص ۵۰ فقط تو بازاره مجبورم تقسیمش کنم . شایان ذکر است که با مصرف یک چهارم اپلرنون و ۲۰ میلی لازیکس سطح دفع ادرارم نسبت به گذشته بیشتر شده بطوریکه بعلت دفع ادرار زیاد حالم خراب میشه که با مصرف موز و شربت ابلیموی تازه بعد از یکی دو ساعت وضعیتم عادی میشه فشار خونم از ۱۲ تجاوز نکرده متشکزم از تحمل درد دل های یک بیمار

دکتر محسن صنیعی - داروساز، مدیر وب سایت دارویاب (1398/7/23)

اگر عوارض اپلرنون با دوز تجویز شده برای شما قابل تحمل نیست می توانید با دوز کمتر (یک چهارم) شروع کنید و به تدریج دوز دارو را به مقدار تجویز شده برسانید. عارضه زیاد شدن ادرار به تدریج برطرف خواهد شد. اگر با یک چهارم قرص فشار خون، آریتمی و سایر پارامترهای مورد نظر پزشک نرمال شده است می توانید با تائید پزشک به همین منوال ادامه دهید.

چنانچه در خصوص "اپلرنون" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

آگهی های عمومی

گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان فاراموکس شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info