وریکونازول

داروهای ضد قارچ
این دارو را از کدام داروخانه تهیه کنم؟
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

وریکونازول چیست؟
وریکونازول متعلق به دسته ای از داروهای ضد قارچ به نام گروه آزول ها است

Voriconazole-وریکونازول
( قرص وینازول محصول شرکت تهران شیمی )

وریکونازول رشد و تکثیر قارچ های بیماری زا را متوقف می کند. این دارو بر روی هسته سلول قارچ تاثیر می گذارد و همچنین به دیواره سلولی قارچ آسیب وارد می کند.

توصیه های وریکونازول
به دلیل مهار آنزیم های کبدی توسط وریکونازول، ممکن است اثر بخشی بسیاری از داروها توسط این دارو افزایش پیدا کند و حتی داروهای خیلی ساده مانند آنتی هیستامین ها (ترفنادین، استمیزول، ...) منجر به عوارض خطرناکی مانند آریتمی قلبی شوند بنابر این در صورت مصرف وریکونازول، قبل از استفاده از هر نوع داروی دیگر از قبیل داروهای با نسخه و یا بدون نسخه حتما با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
بهتر است وریکونازول با معده خالی مصرف شود و هر روز در ساعت مشخصی مصرف دارو تکرار شود.
دوره درمان با این دارو را کامل کنید. مصرف ناقص یا نا منظم می تواند منجر به مقاومت قارچ شود.

عوارض وریکونازول
تهوع، استفراغ و سردرد از عوارض معمولی این دارو هستند. ولی در مواردی ممکن است چشم، کبد، قلب و سیستم اعصاب با این دارو تحت تاثیر قرار گیرد که لازم است به اطلاع پزشک برسانید.
 

Reference: www.webmd.com

اطلاعات تخصصی

موارد مصرف وریکونازول

 موارد مصرف:
- درمان آسپرژیلوس مهاجم
- درمان کاندیدازیس مری
- درمان کاندیدیازیس خونی در بیماران غیر نوتروپنیک
- درمان کاندیدای منتشر پوست و احشا
- درمان عفونت های جدی قارچی ناشی از گونه های Scedosporium apiospermum و Fasarium ( شامل Fasarium solani ) در بیمارانی که عدم تحمل یا عود نسبت به سایر درمان ها داشته اند.
 موارد مصرف Unlabaled:
- پیشگیری از عفونت قارچی در:
• بیماران نوتروپنیک سرطانی که خطر متوسط تا شدید عفونت را دارند و مبتلا به سندرم میلودیسپلاستیک ( MDS) یا لوسمی میلوژنیک حاد ( AML ) هستند
• گیرندگان نوتروپنیک سلول های بنیادی خون ساز آلوژنیک
• بیماران مبتلا به بیماری پیوند علیه میزبان
- درمان تجربی ضد قارچی ( خط دوم ) تب نوتروپنیک مقاوم

مکانیسم اثر وریکونازول

- فعالیت سیتوکروم P450 قارچی را مختل می کند ( بطور انتخابی دمتیلاسیون 14-آلفا-لانوسترول را مهار می کند )، هم چنین ساخت ارگوسترول ( استرول اصلی در غشای سلولی قارچ ) را کاهش داده و تشکیل غشای سلولی قارچ را مهار می کند.

فارماکوکینتیک وریکونازول

- جذب: بعد از مصرف خوراکی بخوبی جذب می شود، قرص های خرد شده با قرص کامل هم اکی والان هستند.
- توزیع: Vd=4.6L/Kg
- اتصال به پروتئین: 58 %
- متابولیسم: کبدی، از طریق CYP2C19 (مسیر اصلی) و CYP2C9 و CYP3A4 ( به میزان کمتر) متابولیزه می شود. متابولیسم آن اشباع پذیر است ( ممکن است مسیر خطی را نشان دهد )
- زیست دست یابی: 96 %
- نیمه عمر: متغیر، وابسته به دوز
- زمان رسیدن به پیک: فرم خوراکی 2-1 ساعت، قرص خردشده 5/0 ساعت
- دفع: ادرار ( بصورت متابولیت های غیر فعال، 2>% بصورت داروی تغییر نیافته)

عوارض جانبی وریکونازول


- سیستم عصبی مرکزی: توهم، تب، لرز، سردرد
- چشمی: تغییرات بینایی (وابسته به دوز، فوتوفوبی، تغییرات دید رنگی، افزایش یا کاهش تیزبینی یا تاری دید )
- کلیوی: افزایش کراتینین
- قلبی عروقی: تاکی کاردی
- پوستی: راش
- اندوکرین و متابولیک: هایپوکالمی
- گوارشی: تهوع و استفراغ
- کبدی: افزایش آلکالین فسفاتاز، AST، ALT، یرقان

تداخلات دارویی وریکونازول

- از طریق CYP2C9,2C19,3A4 متابولیزه می شود.
- مهار کننده CYP2C9,2C19,3A4 است. متابولیت اصلی آن ( وری کونازول ان-اکساید) نیز مهار کننده می باشد. وری کونازول مهار کننده CYP3A4 ضعیف تری از سایر داروهای آزول ( ایتراکونازول، کتوکونازول) است.
- آلفنتانیل: در صورت مصرف وری کونازول و نالوکسون باعث افزایش میانگین AUC و نیمه عمر آلفنتانیل می شود. باعث بروز بیشتر تهوع و استفراغ ناشی از آلفنتانیل می شود.
- ضد انعقادها: باعث تشدید اثر وارفارین روی PT می شود.
- سولفونیل اوره های ضد دیابت: باعث افزایش غلظت گلی پیزاید، گلیبوراید و تولبوتامید شده و خطر هایپوگلایسمی افزایش می یابد.
- آنتی هیستامین ها: تداخل مهم و خطرناک ایجاد می کند ( آریتمی های قلبی با استمیزول یا ترفنادین)
- ریفامپین و ریفابوتین: غلظت و AUC وری کونازول کاهش داده و غلظت و AUC ریفابوتین افزایش می یابد.
- ضد ویروس های HIV: غلظت Maraviroc افزایش می یابد. غلظت Atazanavir و غلظت وری کونازول در صورت مصرف همزمان افزایش می یابد.
- باربیتورات های طولانی اثر( فنوباربیتال، مفوباربیتال): غلظت وری کونازول و اثرات خواب آوری آن افزایش می یابد.
- بنزودیازپین ها: غلظت و AUC بنزودیازپین افزایش می یابد.
- داروهای مسدود کننده کانال کلسیمی: غلظت داروهای مسدود کننده کانال کلسیمی که توسط CYP3A4 متابولیزه می شوند افزایش می یابد ( مثل فلودیپین)
- کاربامازپین: غلظت وری کونازول کاهش می یابد.
- سیزاپراید: تداخل مهم و خطرناک ایجاد می کند ( آریتمی های قلبی)
- کلوپیدوگرل: غلظت پلاسمایی متابولیت فعال کلوپیدوگرل کاهش یافته و اثرات ضد پلاکتی کلوپیدوگرل کاهش می یابد.
- کورتیکواستروئیدها: غلظت و AUC پردنیزولون افزایش می یابد.
- آلکالوئیدهای ارگوت: غلظت این آلکالوئیدها افزایش می یابد و ممکن است واکنش های خطرناکی مثل سمیت حاد ارگوت ایجاد شود.
- استروژن ها و پروژستین ها: غلظت و AUC استرادیول و نوراتیندرون افزایش می یابد. غلظت و AUC وری کونازول افزایش می یابد.
- فنتانیل: کلیرانس متوسط پلاسمایی کاهش و AUC فرم وریدی فنتانیل افزایش می یابد.
- سایمتیدین: غلظت و AUC وری کونازول را افزایش می دهد ولی از نظر بالینی اهمیتی ندارد.
- مهار کننده های HMG-CoA ردوکتاز: غلظت مهار کننده های HMG-CoA ردوکتازی که توسط CYP3A4 متابولیزه می شوند ( مثل لوواستاتین) را افزایش می دهد.
- سرکوب کننده های سیستم ایمنی( سیکلوسپورین، تاکرولیموس، سیرولیموس): غلظت و AUC این داروها را افزایش می دهد.
- متادون: پیک پلاسمایی R-متادون را افزایش داده و خطر سمیت ( طولانی شدن فاصله QT) زیاد می شود.
- NSAIDs: غلظت و AUC این داروها را افزایش می دهد.
- اکسی کدون: پیک پلاسمایی و AUC و نیمه عمر اکسی کدون را افزایش داده و عوارض چشمی آن افزایش می یابد.
- فنی توئین:غلظت و AUC وری کونازول را کاهش داده و با دوز 400 میلی گرم وری کونازول هر 12 ساعت، غلظت فنی توئین افزایش می یابد.
- پیموزاید: واکنش های تهدید کننده ی حیات مثل آریتمی های قلبی در اثر مصرف همزمان دیده شده است.
- مهار کننده های پمپ پروتونی (امپرازول): غلظت و AUC این داروها را افزایش می دهد. غلظت وری کونازول تا حدی افزایش می یابد. جذب روده ای وری کونازول تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
- کینیدین: واکنش های تهدید کننده ی حیات مثل آریتمی های قلبی در اثر مصرف همزمان دیده شده است.
- گیاه علف چای: با مصرف دوزهای متعدد گیاه علف چای، AUC وری کونازول کاهش می یابد.
- ونلافاکسین: AUC ونلافاکسین افزایش می یابد.
- آلکالوئیدهای وینکا: غلظت این آلکالوئیدها افزایش می یابد.
- زولپیدم: غلظت و AUC زولپیدم افزایش یافته و نیمه عمر آن طولانی می شود.
♣ تداخل الکل/غذا/گیاه:
- غذا می تواند جذب وری کونازول را کاهش دهد. وری کونازول خوراکی 1 ساعت قبل یا 1 ساعت بعد از غذا مصرف شود. از مصرف آب گریپ فروت خودداری شود ( می تواند سطح وری کونازول را کاهش دهد )
- گیاه علف چای سطح وری کونازول را کاهش می دهد. از مصرف همزمان اجتناب گردد.

هشدار ها وریکونازول

- تغییرات بینایی شامل تاری دید، اشکال تیزبینی، درک رنگ و فوتوفوبی در اثر مصرف دارو گزارش شده است. این تغییرات بعد از اتمام درمان کمتر از 28 روز، برگشت پذیر است.
- واکنش های شدید کبدی شامل هپاتیت، یرقان و نارسایی کبدی در حین درمان دیده شده است. در بیماران مبتلا به نارسایی کبدی با احتیاط مصرف شده و تنظیم دوز یا قطع درمان مورد نیاز است.
- قرص های وری کونازول حاوی لاکتوز هستند و در عدم تحمل ژنتیکی به گالاکتوز، کمبود lapp lactase و سوء جذب گلوکز-گالاکتوز مصرف نشود.
- از مصرف فرمولاسیون وریدی در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی خودداری شود. زیرا فراورده وریدی حاوی سیکلودکسترین است.
- در صورت مصرف همزمان با داروهای نفروتوکسیک با احتیاط برخورد شود.
- واکنش های آنافیلاکسی با انفوزیون دارو دیده شده است.
- در افرادی که القاکننده قوی P450 و مهار کننده های قوی CYP2C9 و سوبستراهای اصلی 3A4 مصرف می کنند با احتیاط مصرف شود.
- طولانی کردن فاصله QT در اثر مصرف وری کونازول دیده شده است.
- موارد نادری از آریتمی، سکته قلبی و مرگ ناگهانی گزارش شده است (بخصوص در بیماران قلبی).
- اختلالات الکترولیتی قبل از درمان رفع شود.
- با فراورده های خونی و یا محلول های غلیظ الکترولیتی بصورت کوتاه مدت و بطور همزمان انفوزیون نشود. حتی اگر دو محلول از دو خط جدای وریدی تزریق شود.
- موارد نادری از بدخیمی بخصوص در بیماران با نقص ایمنی گزارش شده است.
- واکنش های شدید پوستی مثل سندروم استیون جانسون نیز گزارش شده است. بیمار نباید بطور مستقیم در معرض نور خورشید قرار گیرد.
- عملکرد پانکراس در بیماران در معرض خطر پانکراتیت حاد ( شیمی درمانی اخیر پیوند سلول های بنیادی خونی ) کنترل گردد.

♣ موارد منع مصرف:
- حساسیت شدید به وری کونازول یا سایر ترکیبات فرمولاسیون ( واکنش متقاطع با سایر داروهای ضد قارچ ممکن است رخ دهد ولی اثبات نشده است لذا با احتیاط مصرف شود)
- مصرف همزمان با سوبستراهای CYP3A4 که باعث طولانی شدن فاصله QTc می شوند (سیزاپراید،پیموزاید،کینیدین)
- مصرف همزمان با باربیتورات های طولانی اثر، کاربامازپین، efavirenz، مشتقات ارگوت، ریفامپین، ریفابوتین، ریتوناویر (≥800mg/day)، سیرولیموس، گیاه علف چای

توصیه های دارویی وریکونازول

- وری کونازول خوراکی 1 ساعت قبل یا 1 ساعت بعد از غذا مصرف شود. قرص ها حاوی لاکتوز هستند. سوسپانسیون حاوی سوکروز است.
- فرم وریدی باید طی 2-1 ساعت تزریق شود ( سرعت نباید بیشتر از 3mg/kg/hour باشد). با سایر داروها شامل TPN از یک خط وریدی یا کانول انفوزیون نشود.

دارو های هم گروه وریکونازول

گروه D

استفاده نشود: شواهدی دال بر خطر مرگ جنین با مصرف این دارو در دوران بارداری وجود دارد. این شواهد به واسطه تحقیقات، تجربه عرضه در بازار و یا مطالعات انسانی به دست آمده است. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
06382
06383
09604

مطالب و رویداد های ویژه

چنانچه در خصوص "وریکونازول" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب