دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام علمی دارو (ژنریک): Diclofenac
گروه دارویی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics
داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
HEXAL داروسازی ایران ناژو داروسازی حکیم داروسازی شهر دارو
NOVARTIS داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی رازک داروسازی عماد درمان پارس
دارو پخش - کارخانه داروسازی بهسا داروسازی راموفارمین داروسازی فارابی
داروسازی آوه سینا داروسازی بهوزان داروسازی رها داروسازی مداوا
داروسازی ابوریحان داروسازی تسنیم داروسازی روز دارو داروسازی کاسپین تامین
داروسازی البرز دارو داروسازی تهران دارو داروسازی زهراوی داروسازی کیش مدیفارم
داروسازی اکسیر داروسازی تولید دارو داروسازی سبحان دارو داروسازی کیمیدارو
داروسازی ایران دارو داروسازی جالینوس داروسازی سینا دارو
   
   موارد مصرف

ديكلوفناك سديم در درد و التهاب ناشي از بيماري روماتيسمي شامل آرترين جوانان و ديگر اختلالات عضلاني-اسكلتي، دردهاي بعد از جراحي و نيز نقرس حاد به كار مي رود.

 
   مکانیسم اثر

ديكلوفناك از مهار كننده هاي قوي آنزيم سيكلواكسيژناز است. اين دارو همچنين پروستاگلندين ها، پروستاسايكلين و ترومبوكسان را كاهش مي دهد.

 
  فارماکوکينتيک

ديكلوفناك از راه هاي خوراكي يا ركتوم به طور كامل جذب مي گردد. حداكثر غلظت سرمي 2 ساعت بعد از مصرف خوراكي ايجاد مي شود. اتصال پروتئيني دارو 99 درصد بوده و متابوليت هاي دارو غير فعال و نيمه عمر آن 2 ساعت است. دارو عمدتاً از راه ادرار دفع مي گردد.

 
   موارد منع مصرف

مصرف این دارو در سه ماهه سوم بارداری اکیدا ممنوع است و جزء داروهای گروه X طبقه بندی می شود و ممکن است باعث مرگ یا نقص عضو جنین گردد.

در بيماران حساس به ASA يا ديگر داروهاي NSAID و بيماران دچار پورفيري كبدي نبايد مصرف شود.

 
   هشدارها

1. در بيماران دچار اختلالات كليوي، كبدي يا قلبي، با احتياط و با حداقل ميزان ممكن به كار رود. در ضمن وضعيت عملكرد كليه مرتباً كنترل گردد.
2. در بيماران دچار زخم معده فعال از مصرف خودداري شود. همچنين بيماران با سابقه زخم بهتر است از مصرف اين دارو پرهيز نموده و در صورت بروز صدمات معده اي- روده اي مصرف آن قطع گردد.
3. اين دارو در افراد پير و همچنين افرادي كه سابقه حمله آسم و حساسيتي دارند با احتياط مصرف شود.
طي 2 سال گذشته گزارشات متعددي از فلج ناشي از تزريق ديكلوفناك در كودكان زير 13 سال به مركز ثبت و بررسي عوارض جانبي داروها ارسال شده است.

 
   عوارض جانبي

عوارض گوارشي شامل تهوع، اسهال، و نيز گاهگاهي خونريزي يا زخم ممكن است بروز نمايد. واكنشهاي آلرژيك بويژه آنژيوادم، برونكواسپاسم و بثورات جلدي و نيز عوارضي نظير سرگيجه، سردرد، اختلالات شنوايي مانند وزوز گوش و دفع خون در ادرار ممكن است ايجاد گردد.
طي 2 سال گذشته گزارشات متعددي از فلج ناشي از تزريق ديكلوفناك در كودكان زير 13 سال به مركز ثبت و بررسي عوارض جانبي داروها ارسال شده است.

 
   تداخل دارویی

در مصرف همزمان با مهاركننده هاي انزيم تبديل كننده آنژيوتانسين(ACE)، سبب مهار اثر ضد فشار خون اين داروها گرديده، و احتمالاً خطر نارسايي كليوي و هيپركالمي را افزايش مي دهد. مصرف داروهاي ضد ميكروبي از دسته كينولون ها همراه ديكلوفناك خطر بروز تشنج را افزايش مي دهند. خطر سميت كليوي در صورت مصرف همزمان سيكلوسپورين و ديكلوفناك افزايش مي يابد. دفع ليتيوم و نيز احتمالاً متوتركسات به وسيله اين دارو كاهش يافته، سميت آنها افزايش مي يابد.

 
   نکات قابل توصيه

1. در سابقه زخم معده يا اختلالات شديد كبدي با احتياط مصرف شود.
2. در محل تزريق ممكن است درد و گاهگاهي صدمات بافتي ايجاد گردد.
3. مصرف شياف ممكن است سبب تحريك موضعي گردد.
4. شكل تزريقي اين دارو در كودكان زير 13 سال نبايد مصرف شود.

 
   مقدار مصرف

خو راكي:
از راه خوراكي mg/day 100-75 به صورت منقسم در 3-2 مقدار منقسم ترجيحاً بعد از غذا مصرف مي گردد.
تزريقي:
تزريق در عمق عضلات سرين، در حالات حاد و بعد از جراحي به ميزان mg/day 75 (يك بار و در حالات شديد دوبار در روز) و حداكثر 2 روز انجام مي شود. در كوليك حالب ها 75 ميلي گرم تزريق مي شود كه در صورت لزوم 30 دقيقه بعد تكرار مي گردد.
شياف: به ميزان 100 ميلي گرم و معمولاً در شب استعمال مي شود.

 
   اشکال دارویی

Tablet:25mg
Suppository:50 mg
Injection:75 mg/3 ml
Topical Gel:1%
Diclofenac cap C.R

 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور]توضیحاتوارد کننده
قرص آهسته رهش دیکلوفناک هگزال 75 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ]
 بهستان دارو
قرص آهسته رهش ولتارن 75 میلی گرم
NOVARTIS [ سوئیس ]
 داروسازی مداوا
قرص آهسته رهش ولتارن 100 میلی گرم
NOVARTIS [ سوئیس ]
 داروسازی مداوا
قرص ولتارن 25 میلی گرم
NOVARTIS [ سوئیس ]
 داروسازی مداوا
قرص ولتارن 50 میلی گرم
NOVARTIS [ سوئیس ]
 داروسازی مداوا
قرص کاتافلیم 50 میلی گرم
NOVARTIS [ سوئیس ]
 داروسازی مداوا
شیاف دیکلوفناک دی پی 100 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
شیاف دیکلوفناک دی پی 50 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
ژل دیکلن 60 گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
آمپول دیکلن 75میلی گرم/3میلی لیتر
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
قرص آویفناک 50 میلی گرم
داروسازی آوه سینا [ ایران ]
 
شیاف دیکلوفناک ابوریحان 50میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
 
آمپول دیکلوژین 75میلی گرم/3میلی لیتر
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
 
شیاف دیکلوفناک ابوریحان 100 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
 
کپسول آهسته رهش آلفن-اس آر 100 میلی گرم
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
 
قرص آهسته رهش آلفن ایکس ال 100 میلی گرم
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
 
آمپول آلفن 25میلی گرم/میلی لیتر 3میلی لیتر
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
 
آمپول دیکلورن 75میلی گرم/3میلی لیتر
داروسازی اکسیر [ ایران ]
 
قرص دیکلوفناک-اکسیر 25 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
 
قرص پتافناک 50 میلی گرم
داروسازی ایران دارو [ ایران ]
 
شیاف دیکلوفناک-ناژو 100 میلی گرم
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
 
شیاف دیکلوفناک-ناژو 50 میلی گرم
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
 
ژل دیکلوفناک-ناژو 1% 60 گرم
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
 
قطره چشمی بایوفناک 0.1%
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
 
ژل دیکلوفناک-بهسا 1%
داروسازی بهسا [ ایران ]
 
ژل دیکلوفناک-بهوزان 1% 60 گرم
داروسازی بهوزان [ ایران ]
 
شیاف دیکلوفناک-بهوزان 50 میلی گرم
داروسازی بهوزان [ ایران ]
 
شیاف دیکلوفناک-بهوزان 100 میلی گرم
داروسازی بهوزان [ ایران ]
 
کپسول آهسته رهش ولتادک 100 میلی گرم
داروسازی تسنیم [ ایران ]
 
کپسول دیکلوتارد 100 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
شیاف دیکلوفناک تی.دی 100 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
 
قرص دیکلوفناک-جالینوس 50 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
 
قرص دیکلوفناک-جالینوس 25 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
 
شیاف دیکلوفناک-حکیم 100 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
 
شیاف دیکلوفناک-حکیم 50 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
 
قرص روکشدار دیکلوفاک-حکیم 50 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
 
قرص روکش دار دیکلوکیم 25 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
 
ژل دیکلوکیم 1% 60 گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
 
قرص آهسته رهش دیکلوکیم 100 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
 
ژل رازودیکلوفناک 1% 60 گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
 
کپسول آهسته رهش رازوفناک 100 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
 
قرص دیکلورامین 25 میلی گرم
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
 
قرص آهسته رهش ولدیک 100 میلی گرم
داروسازی رها [ ایران ]
 
قرص ولدیک 50 میلی گرم
داروسازی رها [ ایران ]
 
قرص دیکلوفناک روزدارو 25 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
 
قرص دیکلوفناک زهراوی 25 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]
 
ژل دیکلوفناک-سبحان 1% 60 گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
 
قرص دیکلوفناک سبحان 50 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
 
قرص دیکلوفناک-سبحان 25 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
 
قطره چشمی دیکلوپتین 0.1%
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
 
کپسول آهسته رهش پین آف 100
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
 
قرص دیکلوفناک شهردارو 50 میلی گرم
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
 
شیاف دیکلوفناک-عماد 100 میلی گرم
داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]
 
شیاف دیکلوفناک-عماد 50 میلی گرم
داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]
 
كپسول پلت آهسته رهش ديكلوفناك سديم فارابي 100 ميلي گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
 
کپسول آهسته رهش مدافناک 100 میلی گرم
داروسازی مداوا [ ایران ]
 
آمپول لوفدیک 75میلی گرم/3میلی لیتر
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
 
شیاف لوفدیک 50 میلی گرم
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
 
شیاف لوفدیک 100 میلی گرم
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
 
ژل موضعی دیکلوفناک مدیفارم 1%
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
 
قرص روکش دار کموفناک 50 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
 
آمپول کمیفناک 75میلی گرم/3میلی لیتر
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
 
کپسول آهسته رهش کمیفناک 100 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
 
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور]توضیحاتوارد کننده
DICLOFENAC HEXAL Tablet 75 mg,Extended Release
HEXAL [ GERMANY ]
 بهستان دارو
VOLTAREN Tablet 75 mg,Sustained Release
NOVARTIS [ SWITZERLAD ]
 داروسازی مداوا
VOLTAREN Tablet 100 mg,Extended Release
NOVARTIS [ SWITZERLAD ]
 داروسازی مداوا
VOLTAREN Tablet 25 mg
NOVARTIS [ SWITZERLAD ]
 داروسازی مداوا
VOLTAREN Tablet 50 mg
NOVARTIS [ SWITZERLAD ]
 داروسازی مداوا
CATAFLAM Tablet 50 mg
NOVARTIS [ SWITZERLAD ]
 داروسازی مداوا
DICLOFENAC DP 100MG SUPP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
DICLOFENAC DP 50MG SUPP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
DICLEN 60G GEL
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
DICLEN 75MG/3ML AMP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
AVIFENAC® 50MG TAB
داروسازی آوه سینا [ IRAN ]
 
DICLOFENAC ABURAIHAN 50MG SUPP
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
 
DICLOGIN 75MG/3ML AMP
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
 
DICLOFENAC ABURAIHAN 100MG SUPP
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
 
ALFEN-SR® 100MG ER CAP
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
 
ALFEN XL SR 100MG TAB
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
 
ALFEN 25MG/ML 3ML AMP
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
 
DICLOREN 75MG/3ML AMP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
 
DICLOFENAC-EXIR 25MG TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
 
POTAFENAC® 50MG TAB
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]
 
DICLOFENAC-NAJO 100MG SUPP
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
 
DICLOFENAC-NAJO 50MG SUPP
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
 
DICLOFENAC-NAJO 1% 60G GEL
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
 
BIOFENAC 0.1% OPH DROP
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
 
DICLOFENAC-BEHSA 1% GEL
داروسازی بهسا [ IRAN ]
 
DICLOFENAC-BEHVAZAN 1% 60G GEL
داروسازی بهوزان [ IRAN ]
 
DICLOFENAC-BEHVAZAN 50MG SUPP
داروسازی بهوزان [ IRAN ]
 
DICLOFENAC-BEHVAZAN 100MG SUPP
داروسازی بهوزان [ IRAN ]
 
VOLTADEC® 100MG EXTENDED RELEASE CAP
داروسازی تسنیم [ IRAN ]
 
DICOTARD 100MG CAP
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
DICLOFENAC T.D 100MG SUPP
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
 
DICLOFENAC-JALINOUS 50MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
 
DICLOFENAC-JALINOUS 25MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
 
DICLOFENAC-HAKIM 100MG SUPP
داروسازی حکیم [ IRAN ]
 
DICLOFENAC-HAKIM 50MG SUPP
داروسازی حکیم [ IRAN ]
 
DICLOFENAC-HAKIM 50MG EC TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
 
DICLOKIM® 25MG EC TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
 
DICLOKIM 1% 60G GEL
داروسازی حکیم [ IRAN ]
 
DICLOKIM 100MG SR TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
 
RAZODICLOFENAC 60G 1% GEL
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
RAZOFENAC® 100MG EXTENDED RELEASE CAP
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
DICLORAMIN 25MG TAB
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
 
VOLDIC® 100MG EXTENDED RELEASE TAB
داروسازی رها [ IRAN ]
 
VOLDIC® 50MG TAB
داروسازی رها [ IRAN ]
 
DICLOFENAC RUZDAROU 25MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
 
DICLOFENAC ZAHRAVI 25MG TAB
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
 
DICLOFENAC-SOBHAN 1% 60G GEL
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
 
DICLOFENAC SOBHAN 50MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
 
DICLOFENAC-SOBHAN 25MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
 
DICLOPTIN 0.1% OPH DROP
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]
 
PAIN OFF®100 SR CAP
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
 
DICLOFENAC SHAHRDAROU 50MG TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
 
DICLOFENAC-EMAD® 100MG SUPP
داروسازی عماد درمان پارس [ IRAN ]
 
DICLOFENAC-EMAD® 50MG SUPP
داروسازی عماد درمان پارس [ IRAN ]
 
Diclofenac Sodium FARABI 100 mg ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE, PELLETS
داروسازی فارابی [ IRAN ]
 
MODAFENAC 100MG SR CAP
داروسازی مداوا [ IRAN ]
 
LOFEDIC 75MG/3ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]
 
LOFEDIC 50MG SUPP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]
 
LOFEDIC® 100MG SUPP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]
 
DICLOFENAC MEDIPHARM 1% TOP GEL
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
 
CHEMOFENAC 50MG EC TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
 
CHEMIFENAC 75MG/3ML AMP
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
 
CHEMIFENAC 100MG EXTENDED RELEASE CAP
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]