سرم تزریقی دکستروز+سدیم کلراید

الکترولیت ها
این دارو را از کدام داروخانه تهیه کنم؟
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد
  • اطلاعات دارویی
  • مقدار مصرف
  • مصرف در بارداری
  • اشکال دارویی

اطلاعات تخصصی

تداخلات دارویی

*مشخصات کلی تداخلات:
اطلاعاتی گزارش نشده است.

تداخلات رده X (پرهیز):
تولواپتان

کاهش اثرات داروها توسط دکستروز و سدیم کلرید:
لیتیوم

کاهش اثرات دکستروز و سدیم کلرید توسط داروها:
تداخل قابل توجهی مشخص نشده است.

افزایش اثرات داروها توسط دکستروز و سدیم کلرید:
تولواپتان

افزایش اثرات دکستروز و سدیم کلرید توسط داروها:
تداخل قابل توجهی مشخص نشده است.

تداخل با غذا:
ذکر نشده است.

دارو های هم گروه

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
06419
02124
02125
04863
00393
04862
00392
02040
04907
00396
04859
00395

  • اسامی تجاری فارسی
  • اسامی تجاری انگلیسی

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
بگ سرم دکستروز سدیم کلراید 1/3 2/3 ثامن 0.5 لیتر
سرم دکستروز سدیم کلراید 1/3 2/3 ثامن 0.5 لیتر
سرم دکستروز سدیم کلراید 1/3 2/3 قاضی 0.5 لیتر
سرم دکستروز سدیم کلراید 1/3 2/3 آی پی پی 0.5 لیتر
سرم دکستروز سدیم کلراید 1/3 2/3 دی پی 0.5 لیتر
بگ سرم دکستروز سدیم کلراید 1/3 2/3 ثامن 1 لیتر
سرم دکستروز سدیم کلراید 1/3 2/3 ثامن 1 لیتر
سرم دکستروز سدیم کلراید 1/3 2/3 دی پی 1 لیتر
سرم دکستروز سدیم کلراید 1/3 2/3 آی پی پی 1 لیتر
سرم دکستروز سدیم کلراید 1/3 2/3 قاضی 1 لیتر
بگ سرم دکستروز سالین 0.9% 5%قاضی 0.5 لیتر
سرم دکستروز سالین 0.45% 5 قاضی 0.5 لیتر
سرم دکستروز سالین 0.45% 5% قاضی 1 لیتر
بگ سرم دکستروز سالین 0.9% 5% ثامن 0.5 لیتر
سرم دکستروز سالین 0.9% 5% ثامن 0.5 لیتر
سرم دکستروز سالین 0.9% 5% قاضی 0.5 لیتر
سرم دکستروز سالین 0.9% 5% آی پی پی 0.5 لیتر
سرم دکستروز سالین 0.9% 5% دی پی 0.5 لیتر
بگ سرم دکستروز سالین 0.9% 5% ثامن 1 لیتر
سرم دکستروز سالین 0.9% 5% ثامن 1 لیتر
سرم دکستروز سالین 0.9% 5% دی پی 1 لیتر
سرم دکستروز سالین 0.9% 5% آی پی پی 1 لیتر
سرم دکستروز سالین 0.9% 5% قاضی 1 لیتر
سرم دکستروز سالین 0.9% 5% قاضی 250 میلی لیتر
سرم دکستروز سالین 0.9% 5% آی پی پی 250 میلی لیتر
سرم تزریقی دکستروز سالین 3.33% 0.3% پاستور یک لیتری
سرم دکستروز سدیم کلراید البرزدارو 5%/0.45% نیم لیتری
سرم بطری دکستروز سدیم کلراید البرزدارو 5% 0.9% یک لیتری

چنانچه در خصوص "سرم تزریقی دکستروز+سدیم کلراید" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

مطالب و رویداد های ویژه

گلوریپا، کنترل قند خون و فراتر از آن ونوستات محلول ضدعفونی دکتر کر داروسازی آفا شیمی استخدام اینستاگرام دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب