دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام علمی دارو (ژنریک): Atorvastatin Calcium
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
مصرف در بارداری:
   موارد مصرف

آتورواستاتين به عنوان داروي كمكي همراه با رژيم غذايي در درمان زيادي چربي خون مصرف مي‌شود. اين دارو سبب كاهش غلظت تام كلسترول، كلسترول LDL ، آپوليپوپروتئين B و تري گليسريد در بيمارن مبتلا به افزايش خون مي‌شود.

 
   مکانیسم اثر
 
  فارماکوکينتيک

آتورواستاتين به سرعت از مجراي گوارش جذب مي‌شود. فراهمي زيستي مطلق دارو حدود 12% است. پيوند دارو به پروتئين بسيار زياد است. اين دارو داراي متابوليسم كبدي و خارج كبدي است. متابوليت‌هاي فعال دارو مسئول ايجاد حدود 70% اثر مهاركنندگي HMG-COA ردوكتاز مي‌باشد. نيمه عمر دارو حدود 14 ساعت بوده و عمدتاً از طريق مدفوع دفع مي‌شود.

 
   موارد منع مصرف

مصرف این دارو در زنان باردار اکید ممنوع است. جزء گروه X طبقه بندی می شود و ممکن است باعث مرگ یا نقص عضو جنین شود.

اين دارو در موارد بيماري فعال كبد و حساسيت مفرط به آن و زنان باردار و شيرده نبايد مصرف شود.

 
   هشدارها

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فراوان مصرف شود: اختلالات اندوكرين، الكتروليت يا متابوليت شديد، كاهش فشار خون، عفونت حاد و شديد، حملات غير قابل كنترل تشنجي، جراحي عمده و ضربه.
2- انجام آزمون عملكرد كبد (قبل از شورع درمان، در هفته‌هاي ششم و دوازدهم درمان و سپس در فواصل منظم هر 6 ماه) و تعيين غلظت چربي سرم ضروري است.
3- در طول مدت مصرف، بيماران زن بايد از باردار شدن خودداري نمايند.

 
   عوارض جانبي

اختلالات عضلاني از قبيل كرامپ پا، درد عضلاني، ميوپاتي و يا رابدوميوليز، خستگي غير عادي، التهاب و ضعف عضله، درد شكم، يبوست، اسهال، سوء هاضمه، نفخ و بثورات جلدي با مصرف اين دارو گزارش شده است.

 
   تداخل دارویی

مصرف همزمان سيكلوسپورين، جم فيبروزيل ونياسين با آتورواستاتين، خطر بروز نارسايي حاد كليوي و رابدوميوليز را ممكن است افزايش دهد. مصرف همزمان آب گريپ فروت به ميزان زياد نيز سبب افزايش غلظت پلاسمايي آتورواستاتين مي‌شود. مصرف همزمان داروهاي خوراكي جلوگيري كننده از بارداري با اين دارو ممكن است سبب افزايش غلظت پلاسمايي نوراتيندرون و اتينيل استراديول شود. غلظت پلاسمايي ديگوكسين در صورت مصرف همزمان با اين دارو ممكن است افزايش يابد.

 
   نکات قابل توصيه

1- در صورت فراموش كردن يك نوبت مصرف دارو، به محض به ياد آوردن، آن نوبت بايد مصرف شود مگر اين كه تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرا رسيده باشد. در اين صورت مقدار مصرف بعدي نبايد دو برابر گردد.
2- در صورت مشكوك بودن به بارداري، حتماً بايد به پزشك اطلاع داده شود.
3- در صورت بروز هر گونه درد عضلاني، بايد به پزشك مراجعه شود.

 
   مقدار مصرف

بزرگسالان: به عنوان كاهنده چربي خون، ابتدا mg/day10 مصرف مي‌شود و سپس با ارزيابي پاسخ بيمار پس از 4-2 هفته، مقدار مصرف تنظيم مي‌گردد. به عنوان نگهدرانده، مقدار 80-10 ميلي‌گرم يك بار در روز مصرف مي‌شود.

 
   اشکال دارویی

Film Coated Tablet: 10mg, 20mg, 40mg (as Calcium Trihydrate)

 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور]توضیحاتوارد کننده
قرص لیپیتور 10 میلی گرم
PFIZER [ آلمان ]
PARKE – DAVIS [ آلمان ]
 اكتوور
قرص لیپیتور 20 میلی گرم
PFIZER [ آلمان ]
PARKE – DAVIS [ آلمان ]
 اكتوور
قرص آتورواستاتین دی پی 40 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
قرص آتورواستاتین دی پی 20 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
قرص آتورواستاتین-آریا 40 میلی گرم
داروسازی آریا [ ایران ]
 
قرص آتورواستاتین-آریا 20 میلی گرم
داروسازی آریا [ ایران ]
 
قرص آتورواستاتین-آریا 10 میلی گرم
داروسازی آریا [ ایران ]
 
قرص آتورواستاتین-امین 20 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
 
قرص آتورواستاتین-اکسیر 20 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
 
قرص آتورواستاتین-اکسیر 40 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
 
قرص آتورواستاتین-اکسیر 10 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
 
قرص بایوتور 10 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
 
قرص بایوتور 20 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
 
قرص آتورواستاتین-پی اس 20 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
قرص آتورواستاتین پورسینا 40 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
قرص آتورواستاتین-پی اس 10 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
قرص آتوسترول 10 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
 
قرص آتوسترول 40 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
 
قرص آتوسترول 20 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
 
قرص تیداتور 40 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
 
قرص تیداتور 20 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
 
قرص تیداتور 10 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
 
قرص آتورواستاتین-حکیم 10 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
 
قرص آتورواستاتین-حکیم 40 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
 
قرص آتورواستاتین-حکیم 20 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
 
قرص آتورواستاتین-خوارزمی 20 میلی گرم
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
 
قرص آتورواستاتین رازک 10 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
 
قرص آتورواستاتین رازک 20 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
 
قرص اتورواستاتین رها 20 میلی گرم
داروسازی رها [ ایران ]
 
قرص آتورواستاتین رها 10 میلی گرم
داروسازی رها [ ایران ]
 
قرص آتورواستاتین روز 20 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
 
قرص آتورواستاتین روزدارو 40 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
 
قرص آتورواستاتین روزدارو 10 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
 
قرص لیپاستین 20 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]
 
قرص لیپاستین 40 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]
 
قرص لیپاستین 10 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]
 
قرص آتورواستاتین سامی ساز 20 میلی گرم
داروسازی سامی ساز [ ایران ]
 
قرص آتورواستاتین سامی ساز 10 میلی گرم
داروسازی سامی ساز [ ایران ]
 
قرص آتورواستاتین سبحان 10 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
 
قرص آتورواستاتین سبحان 20 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
 
قرص شفا-آتورواستاتین 20 میلی گرم
داروسازی شفا [ ایران ]
 
قرص شفا-آتورواستاتین 10 میلی گرم
داروسازی شفا [ ایران ]
 
قرص اتورواستاتین شهردارو 20 میلی گرم
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
 
قرص آتوواست 40 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص آتوواست 20 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص آتوواست 10 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص آتورواستاتین لقمان 20 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]
 
قرص لیپیمد 40 میلی گرم
داروسازی مداوا [ ایران ]
 
قرص لیپیمد 20 میلی گرم
داروسازی مداوا [ ایران ]
 
قرص لیپیمد 10 میلی گرم
داروسازی مداوا [ ایران ]
 
قرص آتورواستاتین مهبان دارو 10 میلی گرم
داروسازی مهبان دارو [ ایران ]
 
قرص آتورواستاتین مهبان دارو 20 میلی گرم
داروسازی مهبان دارو [ ایران ]
 
قرص آتورواستاتین مهبان دارو 40 میلی گرم
داروسازی مهبان دارو [ ایران ]
 
قرص ام دی-آتورواستاتین 10 میلی گرم
داروسازی مهر دارو [ ایران ]
 
قرص ام دی-آتورواستاتین 20 میلی گرم
داروسازی مهر دارو [ ایران ]
 
قرص ام دی-آتورواستاتین 40 میلی گرم
داروسازی مهر دارو [ ایران ]
 
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور]توضیحاتوارد کننده
LIPITOR Tablet 10 mg
PFIZER [ GERMANY ]
PARKE – DAVIS [ GERMANY ]
 اكتوور
LIPITOR Tablet 20 mg
PFIZER [ GERMANY ]
PARKE – DAVIS [ GERMANY ]
 اكتوور
ATORVASTATIN DP 40MG TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN DP 20MG TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN-ARYA 40MG TAB
داروسازی آریا [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN-ARYA 20MG TAB
داروسازی آریا [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN-ARYA 10MG TAB
داروسازی آریا [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN-AMIN 20MG TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN-EXIR 20MG TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN-EXIR 40MG TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN-EXIR 10MG TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
 
BIOTOR 10MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
 
BIOTOR 20MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN-PS 20MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN PORSINA 40MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN-PS 10MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
ATOSTROL 10MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
 
ATOSTROL 40MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
 
ATOSTROL 20MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
 
TIDATOR 40MG TAB
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
 
TIDATOR 20MG TAB
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
 
TIDATOR 10MG TAB
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN-HAKIM 10MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN-HAKIM 40MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN-HAKIM 20MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN-KHARAZMI 20MG TAB
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN RAZAK 10MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN RAZAK 20MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN RAHA 20MG TAB
داروسازی رها [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN RAHA 10MG TAB
داروسازی رها [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN RUZ 20MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN RUZDAROU 40MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN ROUZDAROU 10MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
 
LIPASTIN 20MG TAB
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
 
LIPASTIN 40MG TAB
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
 
LIPASTIN 10MG TAB
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN SAMISAZ 20MG TAB
داروسازی سامی ساز [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN SAMISAZ 10MG TAB
داروسازی سامی ساز [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN SOBHAN 10MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN SOBHAN 20MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
 
SHAFA-ATORVASTATIN 20MG TAB
داروسازی شفا [ IRAN ]
 
SHAFA-ATORVASTATIN 10MG TAB
داروسازی شفا [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN SHAHRDAROU 20MG TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
 
ATOVAST 40MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
ATOVAST 20MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
ATOVAST 10MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN LOGHMAN 20MG TAB
داروسازی لقمان [ IRAN ]
 
LIPIMOD 40MG TAB
داروسازی مداوا [ IRAN ]
 
LIPIMOD 20MG TAB
داروسازی مداوا [ IRAN ]
 
LIPIMOD 10MG TAB
داروسازی مداوا [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN MAHBAN DAROU 10MG TAB
داروسازی مهبان دارو [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN MAHBAN DAROU 20MG TAB
داروسازی مهبان دارو [ IRAN ]
 
ATORVASTATIN MAHBAN DAROU 40MG TAB
داروسازی مهبان دارو [ IRAN ]
 
MD-ATORVASTATIN 10MG TAB
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]
 
MD-ATORVASTATIN 20MG TAB
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]
 
MD-ATORVASTATIN 40MG TAB
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]