آنتی تیموسیت گلوبولین

این دارو را از کدام داروخانه تهیه کنم؟
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد
  • اطلاعات دارویی
  • مقدار مصرف
  • مصرف در بارداری
  • اشکال دارویی

اطلاعات تخصصی

موارد مصرف آنتی تیموسیت گلوبولین

براي جلوگيري از رد پيوند آلوگرافت كليه و براي درمان كم خوني آپلاستيك متوسط تا شديد (در بيماراني كه قابليت پيوند مغز استخوان را ندارند) استفاده مي شود. به عنوان كاهنده سيستم ايمني در پيوند كبد، مغز استخوان، قلب و ساير اعضاء نيز مصرف مي شود. اگر چه تأثير اين فرآورده به طور قطعي تأييد نشده است، در درمان مولتيپل اسكلروزيس، مياستني گراو، اسكلرودرما، آپلازياي گلبول هاي قرمز نيز استفاده مي شود.

مکانیسم اثر آنتی تیموسیت گلوبولین

اين فرآورده حاوي پادتن هاي پلي كلونال بر عليه لنفوسيت هاي انساني مي باشد كه از تصفيه سرم حيوانات مصون شده بر عليه اين نوع سلول ها به دست مي آيد. به عنوان كاهنده سيستم ايمني با اثر اختصاصي بر روي لنفوسيت هاي وابسته به تيموس را كاهش مي دهد و بدينوسيله باعث تقليل سطح ايمني سلولي و هورمورال مي شود. ATG باعث مي شود در بيشتر از 80% موارد بافت پيوندي براي يك سال حفظ شود.

فارماکوکینتیک آنتی تیموسیت گلوبولین

شروع اثر سريع دارد. با انفوزيونmg/kg/day 10 اوج غلظت سرمي بعد از 5 روز حاصل مي شود. نيمه عمر متوسط آن 7/5 روز مي باشد. در حدود 1% آن از طريق ادرار و به طور تغيير نيافته دفع مي شود.

منع مصرف آنتی تیموسیت گلوبولین

براي بيماران با سابقه واكنشهاي شديد سيستميك متعاقب تجويز قبلي دارو يا هر گاماگلوبولين اسبي نبايد مصرف شود.

عوارض جانبی آنتی تیموسیت گلوبولین

تب، لرز، كاهش تعداد ساير گلبولهاي سفيد و پلات ها، واكنشهاي پوستي(جوش، كهير، خارش، تورم و قرمزي)، كاهش تعداد پلاكت ها، عفونت هاي سيستميك، سردرد، درد مفاصل و درد عضلاني از عوارض جانبي شايع اين دارو مي باشند.

تداخلات دارویی آنتی تیموسیت گلوبولین

منع مصرف همزمان: BCG؛ Natalizumab؛ Pimecrolimus؛ Tacrolimus؛ Vaccines (Live)

Antithymocyte globulin غلظت یا اثرات این داروها را افزایش می دهد:
Leflunomide، Natalizumab، Vaccines (live)

غلظت یا اثرات Antithymocyte globulin با این داروها افزایش می یابد:
Denosumab، Pimecrolimus، Roflumilast، Tacrolimus، Vaccines (live)

Antithymocyte globulin غلظت یا اثرات این داروها را کاهش می دهد:
BCG، Coccidioidin Skin test، Sipuleucel-T، Vaccines (inactivated)، Vaccines (live)

غلظت یا اثرات Antithymocyte globulin با این داروها کاهش می یابد: Echinacea

هشدار ها آنتی تیموسیت گلوبولین

1. اين دارو فقط بايد توسط پزشكان متخصص و مجرب در استفاده داروهاي كاهنده سيستم ايمني و درمان بيماران با پيوند كليه تجويز شود. همچنين در مراكز تخصصي مجهز به وسايل آزمايشگاهي و درماني مورد نياز، بيماران مي توانند تحت درمان با اين دارو قرار گيرند.
2. در صورت بروز كاهش گلبول هاي سفيد يا پلاكت ها مصرف دارو بايد قطع شود. در صورت هموليز، انتقال اريتروسيت ها و تزريق مانيتول، فورزمايد، بيكربنات سديم و مايعات ضروري است. در صورت هموليز شديد، قطع مصرف دارو الزامي است.
3. واكنشهاي آنافيلاكتيك نادر و شديد مي باشند و امكان دارد در هر زماني در دوره درمان اتفاق بيافتد. در اين صورت انفوزيون را بايد فوراً قطع و 3/0 ميلي ليتر اپي نفرين 1:1000 داخل عضلاني تزريق كرد. در چنين حالتي، درمان را نبايد مجدداًآغاز كرد.

توصیه های دارویی آنتی تیموسیت گلوبولین

1. از آنجايي كه اين دارو همراه با كورتيكوستروئيدها و آنتي متابوليت ها تجويز مي شود، بروز عفونت را در بيمار بايد به دقت كنترل كرد. اگر عفونت ظاهر شد، درمان عفونت بايد آغاز گردد. ادامه مصرف اين دارو به شرايط باليني بيمار بستگي دارد.
2. هنگامي كه مقدار مصرف ساير داروهاي كاهنده سيستم ايمني كه به طورهمزمان با اين دارو استفاده مي شوندتقليل يابد، واكنشهايي نسبت به دارو ايجاد مي شود كه قبلاً توسط داروهاي ديگر پنهان شده بودند.
3. تجويز پروفيلاكتيك يا درمان با آنتي هيستامين يا كورتيكوستروئيدها مي تواند تب و لرز، خارش و قرمزي پوست ناشي از اين دارو را كنترل كند.
4. به دليل اينكه انفوزيون اين دارو از وريدهاي محيطي باعث التهاب وريدي مي شود، با تزريق در وريدهاي با جريان زياد مي توان از اين واكنش جلوگيري نمود.
5. فرآورده را در 8-2 درجه سانتي گراد نگهداري نمائيد. از انجماد آن جلوگيري كنيد و در صورت انجماد آن را دور بريزيد. قبل از انفوزيون وريدي، دارو را بايد در سرم نمكي رقيق نمود. به منظور جلوگيري از تماس داروي رقيق نشده با هواي داخل بطري، ابتدا بطري سرم را بايد وارونه و تمام مقدار مورد نياز براي يك روز را بايد به سرم نمكي اضافه نمود(غلظت دارو نبايد از mg/ml 1 تجاوز كند). به دليل اينكه غلظت كم نمك موجب رسوب نمودن دارو مي شود، رقيق نمودن دارو در محلول دكستروز توصيه نمي شود. انفوزيون يك نوبت بايد طي 4 ساعت يا بيشتر انجام شود. فرآورده رقيق شده تا 12 ساعت قابل استفاده مي باشد.

دارو های هم گروه آنتی تیموسیت گلوبولین

گروه C

در شرايط خاص و نظارت ويژه پزشك قابل استفاده است: مطالعات حیوانی مواردی از عارضه جانبی برای جنین نشان داده است و مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است.

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
00099
01391
00100
02371
06843
14300

چنانچه در خصوص "آنتی تیموسیت گلوبولین" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

مطالب و رویداد های ویژه

گلوریپا، کنترل قند خون و فراتر از آن محلول ضدعفونی دکتر کر داروسازی آفا شیمی استخدام اینستاگرام دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب