تماس باما
درباه دارویابExpand درباه دارویاب
خریــد آنــلاین
داروهای گیاهی
گیاهان دارویی
گروه های دارویی
جستجوگر
صفحه اصلی
 
خرید آنلابن خرید دارو خرید آرایشی بهداشتی خرید محصولات گیاهی
 
فارژزیک fargesic مسکن
 
سنتوم-مولتی ویتامین-داروسازی رها
 
متابولیسم کبدی

تاثیر غذاها، میوه ها و نوشیدنی ها بر داروها

لیزر درمانی در پزشکی و جراحی

درمورد ویتامین دی بیشتر بدانید

پربازدیدترین داروها در دارویاب

هفت داروی بسیار شایع از نظر تداخل دارویی

منع مصرف داروها در حاملگی

داروهای منع مصرف در فاویسم

درمان آفت دهان

داروها با حاشیه ایمنی کم
 
 
 
 
 
نام شرکت: داروسازی البرز دارو زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): - - - تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص آلفا-وراپامیل 40 میلی گرم
ALPHA-VERAPAMIL 40MG TAB
1228045585 Verapamil Hydrochloride
2
آمپول تریامسینولون البرز دارو 40 میلی گرم
TRIAMCINOLONE ALBORZDAROU 40MG/1ML AMP
1228054976 Triamcinolone
3
آمپول ترامادول البرز دارو 50 میلی گرم
TRAMADOL ALBORZDAROU 50MG/1ML AMP
1228062797 Tramadol Hydrochloride
4
قرص آلفا-ترامادول 50 میلی گرم
ALPHA-TRAMADOL 50MG TAB
1228050626 Tramadol Hydrochloride
5
قرص ترامادول البرز دارو 100 میلی گرم
TRAMADOL ALBORZDAROU 100MG TAB
1228050930 Tramadol Hydrochloride
6
شربت تئوکال-جی 120 میلی لیتر
THEOCHAL-G 120ML SYRUP
1228040153 Theophylline G
7
شربت سالبوتامول البرزدارو 2 میلی گرم بر 5 میلی لیتر 120 سی سی
SALBUTAMOL ALBORZDAROU 2MG/5ML 120ML SYRUP
1228041181 Salbutamol
8
کپسول ریواستیگمین البرز دارو 6 میلی گرم
RIVASTIGMINE ALBORZDAROU 6MG CAP
1228102516 Rivastigmine
9
آمپول رانیتیدین البرز دارو 50 میلی گرم
RANITIDINE ALBORZDAROU 50MG/2ML AMP
1228099014 Ranitidine
10
شربت پزدوافدرین البرز دارو 60 میلی لیتر
PSEUDOEPHEDRINE ALBORZDAROU 60ML SYRUP
1228044441 Pseudoephedrine
11
آمپول آلپکس 20 میلی گرم بر میلی لیتر
ALPEX 20MG/1ML AMP
1228046315 Piroxicam
12
قرص آلفا-پیراستام 800 میلی گرم
ALPHA-PIRACETAM 800MG TAB
1228046377 Piracetam
13
شربت پدی کلد 60 میلی لیتر
PEDICOLD 60ML SYRUP
1228066702 Pediatric Gripe
14
قرص آلفا-پانکراتین
ALPHA-PANCREATIN TAB
1228046384 Pancreatin
15
کپسول امپرازول البرز دارو 20 میلی گرم
OMEPRAZOLE ALBORZDAROO 20MG CAP
1228054570 Omeprazole
16
قرص استامینوفن البرزدارو 325 میلی گرم
ACETAMINOPHEN ALBORZDAROU 325MG TAB
1228044465 Acetaminophen
17
قرص آلفا-استامینوفن 500 میلی گرم
ALPHA-ACETAMINOPHEN 500MG TAB
1228040146 Acetaminophen
18
سوسپاسیون آدیژل 240 میلی لیتر
ADIGEL 240ML SUSP
1228044427 Aluminium MG
19
ساشه آدیژل-اس 10 میلی لیتر
ADIGEL-S 10ML SACHET
1228046322 Aluminium MGS
20
سوسپانسیون آدیژل-اس 240 میلی لیتر
ADIGEL-S 240ML SUSP
1228041228 Aluminium MGS
21
قرص آدیژل-اس
ADIGEL-S TAB
1228046391 Aluminium MGS
22
قرص آملوپرس 5 میلی گرم
AMLOPRES 5MG TAB
1228025112 Amlodipine Besilate
23
سرنگ آماده تزریق آتروپین سولفات البرزدارو 0.5 میلی گرم
ATROPINE SULFATE ALBORZDAROU 0.5MG/1ML SYRINGE
1228091186 Atropine
24
آمپول آتراکورال 50 میلی گرم/5 میلی لیتر
ATRACURAL 50MG/5ML AMP
1228069826 Atracurium Besilate
25
آمپول اتراکورال 25میلی گرم/5 میلی لیتر
ATRACURAL 25MG/2.5ML AMP
1228069819 Atracurium Besilate
26
قرص آ سی آ البرزدارو
ACA ALBORZDAROU TAB
1228054785 ACA
27
قرص نیتروکاردین 6.4 میلی گرم
NITROCARDIN 6.4MG TAB
1228025006 Nitroglycerin
28
قرص نیتروکاردین 2.6 میلی گرم
NITROCARDIN 2.6MG TAB
1228024993 Nitroglycerin
29
سوسپانسیون نالیدیکسیک اسید البرزدارو 60میلی گرم/میلی لیتر
NALIDIXIC ACID ALBORZDAROU 60MG/ML 120ML SUSP
1228053313 Nalidixic Acid
30
قرص مترونیدازول البرزدارو 250 میلی گرم
METRONIDAZOLE ALBORZDAROU 250MG TAB
1228041785 Metronidazole
31
سوسپانسیون مترونیدازول البرزدارو 125 میلی گرم/5 میلی لیتر
METRONIDAZOLE ALBORZDAROU 125MG/5ML 120ML SUSP
1228107290 Metronidazole
32
آمپول متورال 5 میلی گرم/5 میلی لیتر
METORAL 5MG/5ML AMP
1228092800 Metoprolol
33
قرص متورال 50 میلی گرم
METORAL 50MG TAB
1228023187 Metoprolol
34
سوسپانسیون لاکسی ژل 240 میلی لیتر
LAXIGEL 240ML SUSP
1228033896 Magnesium Hydroxide
35
قرص لوزن 25 میلی گرم
LOZEN 25MG TAB
1228031519 Losartan Potassium
36
قرص کارویدال 6.25 میلی گرم
CARVIDAL 6.25MG TAB
1228075964 Carvedilol
37
قرص کارویدال 12.5 میلی گرم
CARVIDAL 12.5MG TAB
1228075971 Carvedilol
38
آمپول آلفا-کلرفنیرامین 10 میلی گرم/ 1میلی لیتر
ALPHA-CHLORPHENIRAMINE 10MG/1ML AMP
1228050947 Chlorpheniramine Maleate
39
قرص سیپروفلوگساسین البرزدارو 500 میلی گرم
CIPROFLOXACIN ALBORZDAROU 500MG TAB
1228062841 Ciprofloxacin
40
آمپول سیتی کولین البرز دارو 250 میلی گرم/2 میلی لیتر
CITICOLINE ALBORZ DAROU 250MG/2ML AMP
1228046278 Citicoline
41
آمپول کلیندامایسین البرزدارو 300میلی گرم/2میلی لیتر
CLINDAMYCIN ALBORZDAROU 300MG/2ML AMP
1228101991 Clindamycin
42
سوسپانسیون کوتریموکسازول البرز دارو 100 میلی لیتر
CO TRIMOXAZOLE ALBORZDAROU 100ML SUSP
1228054754 Co-trimoxazole
43
قرص پارکین سی 110 میلی گرم
PARKIN C 110MG TAB
1228043840 Levodopa-C
44
قرص پارکین سی فورت 250 میلی گرم
PARKIN C FORTE 250/25MG TAB
1228043833 Levodopa-C
45
محلول خوراکی ال-کارنیت 1گرم/10 میلی لیتر 120 میلی لیتر
L-CARNITE 1G/10ML 120ML ORAL SOL
1228097577 Carnitine
46
شربت لاکتولوز البرزدارو 10گرم/15میلی لیتر 240میلی لیتر
LACTULOSE ALBORZDAROU 10G/15ML 240ML SYRUP
1228087097 Lactulose
47
آمپول دگزامتازون البرز دارو 8 میلی گرم
DEXAMETHASONE ALBORZDAROU 8MG/2ML AMP
1228047398 Dexamethasone
48
شربت دکسترومتورفان البرزدارو 60 میلی لیتر
DEXTROMETHORPHAN ALBORZDAROU 60ML SYRUP
1228044458 Dextromethorphan
49
شربت دکسترومتورفان پی البرزدارو 60 میلی لیتر
DEXTROMETHORPHAN P ALBORZDAROU 60ML SYRUP
1228044434 Dextromethorphan-P
50
قرص آهسته رهش آلفن ایکس ال 100 میلی گرم
ALFEN XL SR 100MG TAB
1228023392 Diclofenac
51
آمپول آلفن 25میلی گرم/میلی لیتر 3میلی لیتر
ALFEN 25MG/ML 3ML AMP
1228117459 Diclofenac
52
سوسپاسیون ایبوپروفن البرزدارو 100 میلی گرم/5میلی لیتر
IBUPROFEN ALBORZDAROU 100MG/5ML SUSP
1228050831 Ibuprofen
53
سرنگ آماده تزریق هپارین البرزدارو 5000واحد/1میلی لیتر
HEPARIN ALBORZDAROU 5000U/1ML PRE FILLED SYRINGE
1228130397 Heparin
54
آمپول هپارین البرزدارو 5000 واحد/1میلی لیتر
HEPARIN ALBORZDAROU 5000U/1ML AMP
1228129919 Heparin
55
شربت گایافنیزین البرزدارو 60 میلی لیتر
GUAIFENESIN ALBORZDAROU 60ML SYRUP
1228046346 Guaifenesin
56
آمپول جنتامایسین البرزدارو 80میلی گرم/2میلی لیتر
GENTAMICIN ALBORZ DAROU 80MG/2ML AMP
1228046308 Gentamicin Sulfate
57
آمپول جنتامایسین البرزدارو 20میلی گرم/2میلی لیتر
GENTAMICIN ALBORZ DAROU 20MG/2ML AMP
1228046285 Gentamicin Sulfate
58
شربت دیفن هیدرامین کامپاند البرزدارو
DIPHENHYDRAMINE COMPOUND ALBORZDAROU 60ML SYRUP
1228062827 Diphenhydramine Compound
59
شربت دیفن هیدرامین البرزدارو 60 میلی لیتر
DIPHENHYDRAMINE ALBORZDAROU 60ML SYRUP
1228062810 Diphenhydramine
60
آمپول فورزماید البرزدارو 20میلی گرم/2میلی لیتر
FUROSEMIDE ALBORZDAROU 20MG/2ML AMP
1228099847 Furosemide
61
قرص آلفا-فلووکسامین 50 میلی گرم
ALPHA-FLUVOXAMIN 50MG TAB
1228031502 Fluvoxamine Maleate
62
قرص ازیتال 10 میلی گرم
EZITAL 10MG TAB
1228143069 Ezetimibe
63
شربت اکسپکتورانت کدئین البرزدارو 60 میلی لیتر
EXPECTORANT CODEINE ALBORZDAROU 60ML SYRUP
1228061752 Expectorant Codeine
64
شربت اکسپکتورانت البرزدارو 60 میلی لیتر
EXPECTORANT ALBORZDAROU 60ML SYRUP
1228061745 Expectorant
65
آمپول انوکسان 100میلی گرم/میلی لیتر 0.6 میلی لیتر
ENOXAN 100MG/ML 0.6ML INJ
1228068713 Enoxaparin Sodium
66
قرص استامینوفن کدئین البرزدارو 310میلی گرم
ACETAMINOPHEN CODEINE ALBORZDAROU (300+10)MG TAB
1228046353 Acetaminophen+Codeine
67
قرص اکسدرال 250/65/250 میلی گرم
EXEDRAL 250/65/250MG TAB
1228178184 Acetaminophen+Caffein+ASA
68
کپسول راکسال
RAXAL CAP
1228134951 Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
69
قرص لیپیواس
LIPIVAS TAB
1228101984 AMLODIPINE+ATORVASTATIN
بازگشت به لیست شرکت ها
توسن دارو پماد ریکاو سوختگی ادارا سوختگی ضد سوختگی درمان سریع سوختگی
درمان گیاهی آفت دهان آفتوژل
 
خرید آن لاین فروشگاه دارو داروخانه آن لاین
 
خرید آن لاین فروشگاه دارو داروخانه آن لاین
 
 
 
آن لاین: 12545 نفر  کاوا ماشین   وب سایت تخصصی دارویاب جهت معرفی جدیدترین داروهای ایران و جهان به پزشکان، داروسازان و پرستاران تهیه و تنظیم شده است
تمامی حقوق مادی و معنوی بانک اطلاعاتی دارویاب متعلق به گروه دارویاب می باشد
 هرگونه کپی برداری -به هر نحو - غیرقانونی بوده و  پیگرد قانونی خواهد داشت