کلاریترومایسین

داروهای ضد باکتری

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
  • اطلاعات دارویی
  • مقدار مصرف
  • مصرف در بارداری
  • اشکال دارویی

کلاریترومایسین چیست؟
کلاریترومایسین یک آنتی بیوتیک با طیف گسترده ضد میکروبی است.

Clarithromycin-کلاریترومایسین
( محصولات متنوع کلاریسین محصول شرکت تهران شیمی )

کلاریترومایسین برای عفونت های تنفسی استفاده می شود و یا ممکن است همراه با داروهای دیگر برای درمان میکروب معده (هلیکوباکتر) استفاده شود. کلاریترومایسین ممکن است به عنوان داروی پیشگیری کننده از بعضی عفونت ها استفاده شود. این دارو جزء گروهی از آنتی بیوتیک ها با عنوان ماکرولیدها طبقه بندی می شود سایر داروهای این دسته مانند: اریترومایسین و آزیترومایسین هستند. این داروها مانع از تکثیر باکتری ها می شوند و به همین دلیل به این آنتی بیوتیک ها باکتریوستاتیک می گویند.

توصیه های دارویی
-کلاریترومایسین بر روی ویروس ها بی تاثیر است بنابراین برای سرماخوردگی ویروسی نباید این دارو مصرف شود چون مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها منجر به مقاومت میکروبی می شود که عواقب خطرناکی برای جامعه خواهد داشت.
-دوره درمان تجویز شده توسط پزشک را تکمیل کنید حتی اگر علائم بیماری از بین رفته باشد. در صورت عدم تکمیل دوره درمان ممکن است عفونت پس از چند روز با قدرت بیشتر برگشت کند.

عوارض جانبی کلاریترومایسین
اسهال، تهوع و استفراغ، سردرد ممکن است با مصرف این دارو ایجاد شود.
در صورت بروز علائمی مانند دوبینی، خستگی مفرط، تغییرات خلقی، دردهای شدید معده، ادرار تیره، زردی چشم یا پوست دارو را قطع و به پزشک اطلاع دهید.

Reference: www.webmd.com

اطلاعات تخصصی

موارد مصرف کلاریترومایسین

این دارو در درمان عفونت های مجاری تنفسی، عفونت های خفیف تا متوسط پوست و بافت های نرم، التهاب گوش میانی و ریشه کنی هلیکوپترپیلوری مصرف می شود.

مکانیسم اثر کلاریترومایسین

کلاریترومایسین مانند سایر ماکرولیدها سنتز پروتئین وابسته به RNA در مرحله افزایش طول زنجیره را مهار می کند؛ به زیرواحد 50S ریبوزومی متصل می شود که باعث مهار ترانس پپتیداسیون می شود.

فارماکوکینتیک کلاریترومایسین

کلاریترومایسین در اسید معده پایدار است. زیست دستیابی کلاریترومایسین فقط حدود 37 درصد و حداکثر مقدار سرمی حاصل از آن ۴ دهم میلی گرم در لیتر است

عوارض جانبی کلاریترومایسین

*عوارض نسبتا شایع (%10-1):
سیستم اعصاب مرکزی: سردرد، بی خوابی
پوستی: راش پوستی
گوارشی: اختلال چشایی، استفراغ، اسهال، تهوع، درد شکمی، سوء هاضمه
هماتولوژی و انکولوژی: طولانی شدن زمان پروترومبین (PT)
کبدی: اختلال عملکرد کبدی
ازدیاد حساسیت: واکنش شبه آنافیلاکسی
عفونی: کاندیدیاز (ازجمله دهانی)
کلیوی: افزایش BUN

تداخلات دارویی کلاریترومایسین

*مشخصات کلی تداخلات:
- سوبسترای CYP3A4
- مهارکننده CYP2C9 (ضعیف)
- مهارکننده CYP3A4 (قوی)
- مهارکننده OATP1B1 (متوسط)
- مهارکننده P-gp (متوسط)
- تحت تاثیر تاخیر در تخلیه ی معده
- تغییر در فلور نرمال دستگاه گوارش
- اختلال در پاسخ ایمنی در مقابل عوامل باکتریایی
- افزایش فاصله QT (شناخته‌شده)

تداخلات رده X (پرهیز):
آبامتاپیر، آکالابروتینیب، آدو تراستوزومب امتانسین، آلفوزوسین، اپرپیتانت، آستمیزول، آسوناپرویر، آوانافیل، آواپریتینیب، بارنیدیپین، ب.ث.ژ (داخل مثانه‌ای)، بیلاستین، بلونانسرین، بوسوتینیب، بروموکریپتین، بودزوناید (سیستمیک)، واکسن وبا، سیزاپراید، کوبیمتینیب، کانیواپتان، دابرافنیب، داپوکستین، دی هیدرو ارگوتامین، دمپریدون، دوکسوروبیسین (متداول)، دروندارون، الاگولیکس، الاگولیکس/ استرادیول/ نوراتیندرون، التریپتان، انترکتینیب، اپلرنون، ارگوتامین، اورولیموس، فکسینیدازول، فلیبانسرین، فلوتیکازون (نازال)، فوس اپرپیتانت، فوسیدیک اسید (سیستمیک)، گرازوپرویر، هالوفانترین، ایبروتینیب، ایدلالیسیب، فرآورده‌های ایرینوتکان، ایزاووکونازونیوم سولفات، ایوابرادین، لفامولین، لمبورکسانت، لرکانیدیپین، لومیتاپید، لوپیناویر، لوواستاتین، لوماتپرون، لوراسیدون، ماسیتنتان، میزولاستین، نالوکسگل، نراتینیب، نیمودیپین، نیسولدیپین، پازوپانیب، پیموزاید، پوساکونازول، عوامل طولانی کننده QT (بیشترین خطر)، عوامل متفرقه طولانی کننده QT (خطر متوسط)، رادوتینیب، رانولازین، مخمر برنج قرمز، رگورافنیب، روفناسین، ریمگپنت، روپاتادین، سالمترول، ساکویناویر، سیلودوسین، سیمپرویر، سیمواستاتین، سونیدگیب، سوورکسانت، تامسولوسین، تازمتوستات، ترفنادین، تیکاگرلور، تولواپتان، توپوتکان، ترابکتدین، تریازولام، آبروگپنت، یودنافیل، اولی‌پریستال، وین کریستین (لیپوزومال)، وینفلونین، ووراپاکسار، وکسیلاپرویر

کاهش اثرات داروها توسط کلاریترومایسین:
ب.ث.ژ (داخل مثانه‌ای)، واکسن ب.ث.ژ (ایمنی‌زا)، واکسن وبا، دوکسرکلسیفرول، ایفوسفامید، لاکتوباسیلوس و استریول، سینکالید، سدیم پیکوسولفات، تیوتپا، تیکاگرلور، واکسن حصبه، زیدوودین

کاهش اثرات کلاریترومایسین توسط داروها:
آتازاناویر، بوسنتان، کاربامازپین، القاکننده‌های متوسط و قوی CYP3A4، دفراسیروکس، افاویرنز، انزالوتامید، لوپیناویر، میتوتان، ریتوناویر، ساریلومب، سیلتوکسیمب، توسیلیزومب

افزایش اثرات داروها توسط کلاریترومایسین:
آبماسیکلیب، آکالابروتینیب، آدو تراستوزومب امتانسین، آفاتینیب، آلفوزوسین، آلیسکایرن، آلی ترتینوئین (سیستمیک)، آلموتریپتان، آلوسترون، آلپرازولام، داروهای ضد سرطان (آلکالوئیدهای وینکا)، آپیکسابان، اپرپیتانت، آریپیپرازول، آریپیپرازول لاروکسیل، آستمیزول، آسوناپرویر، آتورواستاتین، آوانافیل، آواپریتینیب، آکسیتینیب، بارنیدیپین، بنپریدول، بنزهیدروکدون، بتامتازون (چشمی)، بتریکسابان، بیکتگراویر، بیلاستین، بلونانسرین، بورتزومیب، بوسنتان، بوسوتینیب، برنتوکسی‌مب ودوتین، برکسی پیپرازول، بریگاتینیب، برینزولامید، بروموکریپتین، بودزوناید (نازال، استنشاقی دهانی، سیستمیک، موضعی)، بوپرنورفین، بوسپیرون، کابازیتاکسل، کابرگولین، کابوزاتینیب، کلسیفدیول، بلاک کننده‌های کانال کلسیمی، کانابیدیول، ماری‌جوانا (شاهدانه)، کپماتینیب، کاربامازپین، گلیکوزیدهای قلبی، کاریپرازین، سلیپرولول، سریتینیب، سیلوستازول، سیناکلست، سیزاپراید، سیتالوپرام، کوبیسیستات، کوبیمتینیب، کدئین، کلشی سین، کانیواپتان، کوپانلیسیب، کورتیکواستروئیدها (استنشاقی دهانی، سیستمیک)، کریزوتینیب، سیکلوسپورین (سیستمیک)، القاکننده‌های قوی CYP3A4، سوبستراهای CYP3A4 (خطر بالا با مهارکننده‌ها)، دابیگاتران اتکسیلات، دابرافنیب، داکلاتاسویر، داپوکستین، داریفناسین، دارولوتامید، داساتینیب، دفلازاکورت، دگزامتازون (چشمی)، دینوژست، دی هیدرو ارگوتامین، دسه تاکسل، دمپریدون، دوکسوروبیسین (متداول)، درونابینول، دروندارون، دروسپیرنون، دوتاستراید، دولیسیب، ادوکسابان، الاگولیکس، الاگولیکس/ استرادیول/ نوراتیندرون، التریپتان، الکساکافتور، تزاکافتور و ایواکافتور، الیگلوستات، الوکسادولین، انکورافنیب، انفورتومب ودوتین، انترکتینیب، اپلرنون، فدراتینیب، فنتانیل، فسوترودین، فلیبانسرین، فلوکستین، فلوتیکازون (نازال، استنشاقی دهانی)، فوس اپرپیتانت، فوستاماتینیب، گالانتامین، جفیتینیب، گیلتریتینیب، گلاسدگیب، گلکاپرویر و پیبرنتاسویر، گلی‌پیزاید، گلی‌بوراید، گرازوپرویر، گوانفاسین، هالوفانترین، هیدروکدون، ایبروتینیب، ایلوپریدون، ایماتینیب، ایمیدافناسین، فرآورده‌های ایرینوتکان، ایزاووکونازونیوم سولفات، ایسترادفیلین، ایوابرادین، ایواکافتور، ایکسابپیلون، لاپاتینیب، لاروترکتینیب، لفامولین، لمبورکسانت، لرکانیدیپین، لووبوپیواکائین، لوومیلناسیپران، لومیتاپید، لوپیناویر، لورلاتینیب، لوواستاتین، لوماتپرون، لومفانترین، لوراسیدون، لربینکتدین، ماسیتنتان، مانیدیپین، ماراویروک، مدروکسی پروژسترون، مپریدین، متیل پردنیزولون، میدازولام، میدوستورین، میفپریستون، میرودنافیل، میرتازاپین، میزولاستین، مورفین (سیستمیک)، نادولول، نالدمدین، نالفورافین، نالوکسگل، نراتینیب، نیلوتینیب، نیمودیپین، نینتدانیب، نیسولدیپین، اولاپاریب، اندانسترون، اوسیلودروستات، اسپمیفن، اکسی بوتینین، پالبوسیکلیب، پانوبینوستات، پارکوکسیب، پاری‌کلسیتول، پاروکستین، پازوپانیب، پمیگاتینیب، پکسیدارتینیب، سوبستراهای P-gp/ABCB1، پیماوانسرین، پیمکرولیموس، پیموزاید، پیپراکین، پیتاواستین، پولاتوزومب ودوتین، پوناتینیب، پرانلوکاست، پراواستاتین، پرازیکوانتل، پردنیزولون (سیستمیک)، پردنیزون، داروهای ضدافسردگی طولانی کننده QT (خطر متوسط)، عوامل متفرقه طولانی کننده QT (خطر متوسط)، کوئتیاپین، رادوتینیب، راملتئون، رانولازین، مخمر برنج قرمز، رگورافنیب، رپاگلینید، رتاپامولین، روفناسین، ریبوسیکلیب، ریفاکسیمین، ریلپیویرین، ریمگپنت، ریوسیگوات، ریپرتینیب، ریسپریدون، ریواروکسابان، رومیدپسین، روپاتادین، روکسولیتینیب، سالمترول، ساکویناویر، ساکساگلیپتین، سلومتینیب، سیبوترامین، سیلدنافیل، سیلودوسین، سیمپرویر، سیمواستاتین، سیرولیموس، سولیفناسین، سونیدگیب، سورافنیب، سوفنتانیل، سونیتینیب، سوورکسانت، تاکرولیموس (سیستمیک، موضعی)، تادالافیل، تالازوپاریب، تامسولوسین، تاسیملتئون، تازمتوستات، تگاسرود، تمسیرولیموس، ترفنادین، تتراهیدروکانابینول، تتراهیدروکانابینول و کانابیدیول، تزاکافتور و ایواکافتور، مشتقات تئوفیلین، تیوتپا، تیکاگرلور، توفاسیتینیب، تولترودین، تولواپتان، توپوتکان، تورمیفن، ترابکتدین، ترامادول، ترازودون، تریازولام، آبروگپنت، یودنافیل، اولی‌پریستال، اوپاداستینیب، والبنازین، واردنافیل، ومورافنیب، ونتوکلاکس، ویلازودون، وین کریستین (لیپوزومال)، وینفلونین، آنتاگونیست های ویتامین کا، وراپاکسار، وریکونازول، وکسلوتور، وکسیلاپرویر، زانوبروتینیب، زیدوودین، زوپیکلون

افزایش اثرات کلاریترومایسین توسط داروها:
آبامتاپیر، آمیسولپرید (خوراکی)، فراورده‌های ترکیبی ضد هپاتیت سی، بوسنتان، کاربامازپین، سریتینیب، سیتالوپرام، کوبیسیستات، کانیواپتان، کریزوتینیب، القاکننده‌های متوسط و قوی CYP3A4، مهارکننده‌های قوی CYP3A4، داساتینیب، افاویرنز، انکورافنیب، انترکتینیب، اریترومایسین (سیستمیک)، فکسینیدازول، فلوکونازول، فلوکستین، فوس نوتپیتانت، فوسیدیک اسید (سیستمیک)، ایدلالیسیب، لفامولین، لوپیناویر، میفپریستون، نوتپیتانت، نیلوتینیب، اوسیمرتینیب، پنتامیدین (سیستمیک)، پیموزاید، پوساکونازول، عوامل طولانی کننده QT (بیشترین خطر)، داروهای ضد سایکوز (خطر متوسط)، داروهای آنتی آریتمی کلاس IC طولانی کننده QT (خطر متوسط)، آنتی‌بیوتیک‌های کینولونی طولانی کننده QT (خطر متوسط)، کوئتیاپین، ریبوسیکلیب، ریتوناویر، ساکویناویر، استریپنتول، تورمیفن، ومورافنیب، ویلانترول، وریکونازول

تداخل با غذا:
سریع رهش: مصرف غذا جذب را به تأخیر می‌اندازد، اما تأثیری بر مقدار جذب ندارد.
پیوسته رهش: مصرف غذا AUC کلاریترومایسین را حدود ۳۰٪ نسبت به شرایط ناشتا افزایش می‌دهد.
راه‌کار: فراورده‌های سریع رهش بدون توجه به غذا مصرف شوند.
فرآورده‌های پیوسته رهش همراه با غذا مصرف شوند.

هشدار ها کلاریترومایسین

1- در صورت ابتلای بیمار به نارسایی کبدی یا کلیوی، تاکی کاردی بطنی و پورفیری با احتیاط فراوان مصرف شود.
2- در صورت ابتلای بیمار به نارسایی کلیوی، کاهش مقدار مصرف دارو ممکن است ضروری باشد.

توصیه های دارویی کلاریترومایسین

بهتر است این دارو با معده خالی مصرف شود ولی در صورت بروز تحریک گوارشی، می توان آن را با غذا مصرف کرد.

دارو های هم گروه کلاریترومایسین

آزیترومایسین
گروه C

در شرايط خاص و نظارت ويژه پزشك قابل استفاده است: مطالعات حیوانی مواردی از عارضه جانبی برای جنین نشان داده است و مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است.

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
01838
01837
13464
09300
02034

  • اسامی تجاری فارسی
  • اسامی تجاری انگلیسی

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص کلاریترومایسین خوارزمی 500 میلی گرم
سوسپانسیون کلارکسیر 125میلی گرم/5 میلی لیتر
قرص کلاریترومایسین کیمیدارو 250 میلی گرم
سوسپانسیون کلاریکم 125 میلی گرم/5میلی لیتر
قرص کلاریترومایسین کیمیدارو 500 میلی گرم
قرص کلاریترومایسین درسادارو 500 میلی گرم-کلاریدر
قرص کلاریترومایسین روزدارو 500 میلی گرم
قرص کلاریترومایسین درسادارو 250 میلی گرم-کلایدر
قرص کلاریترومایسین تی.دی 500 میلی گرم
قرص کلاریترومایسین روزدارو 250 میلی گرم
قرص کلاریترومایسین لقمان 500 میلی گرم
قرص کلاسید 250 میلی گرم
سوسپانسیون کلاسید 125 میلی گرم/5 میلی لیتر
قرص کلاسید 500 میلی گرم
سوسپانسیون کلاریترومایسین ساندوز 125میلی گرم/5 میلی لیتر
قرص فرومیلید 250 میلی گرم
قرص کلاریترومایسین فارابی 250 میلی گرم
قرص کلاریترومایسین فارابی 500 میلی گرم
قرص کلارکسیر 250 میلی گرم
سوسپانسیون کلاسید 250 میلی گرم/5 میلی لیتر
قرص کلارکسیر 500 میلی گرم
سوسپانسیون کلاریترومایسین درسا 250میلی گرم/5 میلی لیتر 100میلی لیتر
قرص کلاریترومایسین کیهان 250 میلی گرم
سوسپانسیون کلاریترومایسین درسا 125میلی گرم/5 میلی لیتر 100میلی لیتر
قرص کلاریترومایسین سها 250 میلی گرم
قرص کلاریترومایسین شفا 250 میلی گرم
قرص کلاریترومایسین سجاد دارو 500 میلی گرم
قرص کلاریترومایسین سها 500 میلی گرم
قرص کلاریترومایسین کیهان 500 میلی گرم
قرص پیلورسیدال 500 میلی گرم
قرص کلاریترومایسین شفا 500 میلی گرم
قرص کلاریترومایسین سجاد دارو 250 میلی گرم
قرص کلاریسین 250 میلی گرم
سوسپانسیون کلاریسین 125میلی گرم/5میلی لیتر
قرص کلاریسین 500 میلی گرم
قرص فرومیلید 500میلی گرم
سوسپانسیون کلاریسین 250 میلی گرم/5 میلی لیتر
شایان کاظمی (1400/12/5)

سلام و احترام ببخشید با مصرف این دارو کلاریترومایسین دهانم تلخ میشه آیا اشکالی نداره تحمل کنم یا باید دارو را قطع کرد آیا دارویی که جایگزین این دارو باشه هست ممنون راهنمایی بفرمائید

دکتر محسن صنیعی - داروساز، مدیر وب سایت دارویاب (1400/12/6)

این عارضه طبیعی است. دوره درمان را کامل کنید

اردشیر فرزین (1400/4/27)

با عرض سلام آیا مصرف مترونیدازول 500 وکلاریترومایسین 500 روزانه دوبار مصرف شود مشکل خاصی ایجاد می کند به همراه لانزوپرازول 30

دکتر محسن صنیعی - داروساز، مدیر وب سایت دارویاب (1400/4/28)

بستگی به نظر پزشک دارد. در صورت صلاحدید بلامانع است

علی (1400/2/11)

سلام ،خسته نباشین ،میشه کمکم کنید و بگید گه آیا قرص کلاریسین ۵۰۰ همان کلاریترومایسین ۵۰۰ است ،، یا نه ممنون

زهرا اسلامی (1400/2/1)

وقتی این قرص را مصرف میکنم دل درد شدید وتهوه میگیریم حالا اگر این دارو را قطع کنم اشکال دارد ؟

رقیه (1400/1/19)

سلام من 47سالم هست این قرص رو دکتر بهم داده الان از صبح تهوع دارم دهنم تلخی میزنه چه کار کنم

کیومرث (1399/12/28)

با سلام پسر من از دو عارضه شاکیه. یکی از تلخی دهان که با هیچ چیز برطرف نمیشه. دوم از خستگی و خواب آلودگی دارو

عرب (1399/12/20)

باسلام آیامصرف کپسول کلاریسین که بخاطرعفونت معده میخورم. باعث خونریزی رحمی هم میشود

رضوانی (1399/12/8)

سلام برای بیماری هلیکوباکتری این دارو برام تجویز شده یکی صب یکی شب شبا که مصرف میکنم تا خود صب دهنم تلخ هست وباید تخلیه کنم و بشورم و‌کلا درطول روز طعم دهنم تلخ هست راهکاری برای کاهش این هست؟واقعا سخته برام شاید تویه شب ده بار بیدارشم و اب دهنم تخلیه کنم

ملک پروین (1399/11/19)

ایا این دارو براای عفونت ریهها مفید است

فاطمه نظری (1399/11/9)

سلام با عرض سلام و خسته نباشید من بیماری هلیکوباکتری دارم دکتر کلاریتروماییین ۵۰۰ با پنتوپرازول ۴۰ قبل صبحانه و هر ۱۲ ساعت مترونیدازول ۲۵۰ و بیسموت ساب سیترات۱۲۰ دو عدد گفته مصرف کن سوال من اینکه بعد چند روز آزمایش تنفسی اوره بدم و من مدتی که این قرصارو مصرف میکنم بیماری خوب میشه تموم میشه باز شروع میشه به دکترم هم گفتم میگه باید مدام مصرف کنی حداقل دو ماه یک دوره

عباس مسعودی (1399/8/23)

نظر من در مورد میکروب معده این است که قرص آموکسی سیلین ۵۰۰ و قرص تاوانکس ۵۰۰ جواب داده است و از لحاظ داروی گیاهی روزی یک حپه سیر خرد شده که مثل قرص با آب خورده شود خیلی خوب است که میکروب معده را از بین می برد.

رفیعى (1399/3/22)

سلام دکتر براى درمان هلیکوباکتر به من کلاریترومایسین و آموکسى سیلین داده و براى صبح ناشتا لانسو پرازول امّا بعد از ٣ روز خوردن کلاریترومایسین از دیشب حالت تهوع شدید و درد معده دارم ادامه بدم یا قرص رو قطع کنم؟ هرچند که دکتر از همون اول که این قرص رو تجویز کرد بهم گفت یه سِرى عوارض داره که باید تحمل کنى.

صنم محمدی (1399/2/14)

ایاقرص کلاریترومایسین باعث تاخیرپریودی میشود

دکتر نسیم یارمحمدی - متخصص زنان و زایمان (1399/2/14)

سلام عزیزم جز عوارض شناخته شده نیست

زهرا قادری (1398/12/22)

با سلام با توجه به اینکه من عمل قلب باز انجام دادم و تعویض دریچه داشتم و در حال حاضر از قرص وارفارین استفاده میکنم ایا مجاز به مصرف این دارو هستم .برای عفونت معده یا خیر .ممنون از پاسخگویی شما

ناشناس (1398/10/9)

سلام من پسرم 5سالشه و17کیلو است دکتر براش هر 12ساعت 8سی سی شربت تجویز کرد ولی باخوردن آن سرفه شدید و تب شدید گرفت ک وقتی بروشور آن را مطالعه کردم از عوارض مصرف این دارو بود

چنانچه در خصوص "کلاریترومایسین" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

آگهی های عمومی

گلوتریو امگا3 شیاف ایبوپروفن طراحی و چاپ جعبه دارویی شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info