آملودیپین+آتورواستاتین

داروهای قلبی عروقی
این دارو را از کدام داروخانه تهیه کنم؟
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

این دارو ترکیبی از دو داروی آتورواستاتین و آملودیپین است

اطلاعات تخصصی

موارد مصرف

- کنترل پرفشاری خون

دارو های هم گروه

گروه X

به هيچ وجه نبايد استفاده شود: مطالعات حیوانی یا انسانی مواردی از نقص مادرزادی و یا خطر مرگ جنین ناشی از عوارض مصرف این دارو در دوران بارداری مشاهده شده است. این شواهد به واسطه تحقیقات، تجربه عرضه در بازار و یا مطالعات انسانی به دست آمده است. بنابراین ریسک خطر مصرف این دارو در بارداری بطور حتم بیش از منافع احتمالی آن است و نباید استفاده شود.

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
15522
12297
09255

مطالب و رویداد های ویژه

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص آملودیپین/آتورواستاتین اوه سینا 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین کیمیدارو 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین دی پی 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین شیمی ناب 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین تی سی 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین تد 5/10 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین تد 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین پورسینا 10/10میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین پورسینا 5/10میلی گرم
قرص بایوتور پلاس 5/10میلی گرم
قرص تنسولیپ 5/10میلی گرم
قرص آموستاتین 5/20میلی گرم
قرص آتورمیکس-سبحان 5/20میلی گرم
قرص بایوتور پلاس 5/20میلی گرم
قرص آملوتورکس 5/20میلی گرم
قرص کولیپتن 5/20میلی گرم
قرص لیپیواس5/20
قرص آملودیپین/آتورواستاتین پورسینا 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین ایران دارو 5/10 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین ایران دارو 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین امین 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین اسوه 5/10 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین اسوه 5/20 میلی گرم
قرص بایوتور پلاس 10/10 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین تی سی 5/10 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین تد 10/10 میلی گرم
قرص لیپیواس 5/10 میلی گرم
قرص آملودیپبن/آتورواستاتین تولیددارو 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین پی دی 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین جالینوس 5/10 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین جالینوس 5/20 میلی گرم

چنانچه در خصوص "آملودیپین+آتورواستاتین" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب