محصولات شرکت داروسازی اسوه

محصولات شرکت داروسازی اسوه

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Sitaformin 50/500 mg Tab [قرص سیتافورمین 50/500 میلی گرم] داروسازی اسوه Sitagliptin+Metformin
Sitavix 50 mg Tab [قرص سیتاویکس 50 میلی گرم] داروسازی اسوه Sitagliptin
Erlova 150 MG Tab [قرص ارلووا 150 میلی گرم] داروسازی اسوه Erlotinib
ROXICAM 20MG 1ML AMP [آمپول روکسیکام 20 میلی گرم 1 میل لیتر] داروسازی اسوه Piroxicam
CAL-D-KAL EFF POWDER [پودر جوشان کال-دی-کال] داروسازی اسوه Calcium
TRALGIDOL 50MG/1ML AMP [آمپول ترالژیدول 50 میلی گرم] داروسازی اسوه Tramadol
OSVE-VITAMIN K1 10MG/1ML AMP [آمپول اسوه-ویتامین کا1 - 10 میلی گرم] داروسازی اسوه Phytonadione
OSVE-VITAMIN B12 100MCG/1ML AMP [آمپول اسوه-ویتامین ب12 100میکروگرم] داروسازی اسوه Vitamin B12
OSVE-VITAMIN A 50,000U/1ML AMP [آمپول اسوه-ویتامین آ 50000 واحد] داروسازی اسوه Vitamin A
OSVE-VITAMIN E 100IU/1ML AMP [آمپول اسوه-ویتامین ای 100واحد] داروسازی اسوه Vitamin E
OSVE-VITAMIN K1 1MG/0.5ML AMP [آمپول اسوه-ویتامین کا1 1 میلی گرم] داروسازی اسوه Phytonadione
OSVE-VITAMIN D3 300,000U/1ML AMP [آمپول اسوه-ویتامین د3 300000واحد] داروسازی اسوه Vitamin D3
OSVE-VITAMIN B6 100MG/2ML AMP [آمپول اسوه-ویتامین ب6 100 میلی گرم/ 2 میلی لیتر] داروسازی اسوه Vitamin B6
OSVE-VITAMIN B6 300MG/2ML AMP [آمپول اسوه-ویتامین ب6 300 میلی گرم] داروسازی اسوه Vitamin B6
HYOSCINE N BUTYL BROMIDE OSVE 20MG/1ML AMP [آمپول هیوسین ان بوتیل بروماید اسوه 20میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی اسوه Hyoscine
OSVE-ASA 325MG TAB [قرص اسوه-آ اس آ 325 میلی گرم] داروسازی اسوه Aspirin
OSVE-ASA 325MG TAB EFF [قرص جوشان اسوه-آ اس آ 325 میلی گرم] داروسازی اسوه Aspirin
SORBITOL OSVAH 5G SACHET [ساشه سوربیتول اسوه 5 گرم] داروسازی اسوه Sorbitol
OSVE-METFORMIN 500MG TAB [قرص اسوه-متفورمین 500 میلی گرم] داروسازی اسوه Metformin
OSVE-VITAMIN A+D ORAL DROP [قطره خوراکی اسوه-ویتامین آ+د] داروسازی اسوه Vitamin A+D-Oral
OSVE-METOCLOPRAMIDE 10MG/2ML AMP [آمپول اسوه-متوکلوپرامید 10 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی اسوه Metoclopramide
OSVE-VITAMIN C 500MG SACHET [ساشه اسوه-ویتامین سی 500 میلی گرم] داروسازی اسوه Vitamin C
OSVE-VITAMIN C 1000MG EFF TAB [قرص جوشان اسوه-ویتامین سی 1000میلی گرم] داروسازی اسوه Vitamin C
OSVE-VITAMIN B COMPLEX 2ML AMP [آمپول اسوه-ویتامین ب کمپلکس] داروسازی اسوه Vitamin B Complex
OSVE-LORAZEPAM 1MG TAB [قرص اسوه-لورازپام 1 میلی گرم] داروسازی اسوه Lorazepam
OSVE-LORAZEPAM 2MG TAB [قرص اسوه-لورازپام 2 میلی گرم] داروسازی اسوه Lorazepam
OSVE-PANCRATIN TAB [قرص اسوه-پانکراتین] داروسازی اسوه Pancreatin
OSVE-VITAMIN C 500MG/5ML AMP [آمپول اسوه-ویتامین سی 500میلیگرم] داروسازی اسوه Vitamin C
OSVE-MULTIVITAMIN TAB [قرص اسوه-مولتی ویتامین] داروسازی اسوه Multivitamin
OSVE-MULTIVITAMIN EFF TAB [قرص جوشان اسوه-مولتی ویتامین] داروسازی اسوه Multivitamin
OSVE-VITAMIN C 250MG TAB [قرص اسوه-ویتامین سی 250 میلی گرم] داروسازی اسوه Vitamin C
OSVE-FERROUS SULFATE 50MG TAB [قرص اسوه-فروس سولفات 50میلی گرم] داروسازی اسوه Ferrous
OSVE-VITAMIN E 100MG TAB [قرص اسوه-ویتامین ای 100میلی گرم] داروسازی اسوه Vitamin E
OSVE-CALCIUM-D TAB [قرص اسوه-کلسیم-د] داروسازی اسوه Calcium
OSVE-CINNARIZINE 75MG TAB [قرص اسوه-سیناریزین 75 میلی گرم] داروسازی اسوه Cinnarizine
OSVE-CINNARIZINE 25MG TAB [قرص اسوه-سیناریزین 25 میلی گرم] داروسازی اسوه Cinnarizine
OSVE-LOVASTATIN 20MG TAB [قرص اسوه-لوواستاتین 20 میلی گرم] داروسازی اسوه Lovastatin
OSVIX 75MG TAB [قرص اسویکس 75 میلی گرم] داروسازی اسوه Clopidogrel
LISINOCOR 5MG TAB [قرص لیزینوکور 5 میلی گرم] داروسازی اسوه Lisinopril
LISINOCOR 10MG TAB [قرص لیزینوکور 10 میلی گرم] داروسازی اسوه Lisinopril
OSALOPRAM 20MG TAB [قرص اسالوپرام 20 میلی گرم] داروسازی اسوه Citalopram
OSALOPRAM 40MG TAB [قرص اوسالوپرام 40 میلی گرم] داروسازی اسوه Citalopram
GLUTAZONE 30MG TAB [قرص گلوتازون 30 میلی گرم] داروسازی اسوه Pioglitazone
GLUTAZONE 15MG TAB [قرص گلوتازون 15 میلی گرم] داروسازی اسوه Pioglitazone
EZETICHOL 10MG TAB [ازتیکول 10 میلی گرم] داروسازی اسوه Ezetimibe
OSVE-SIMVASTATIN 20MG TAB [قرص اسوه-سیمواستاتین 20 میلی گرم] داروسازی اسوه Simvastatin
OSVERAL 125MG TAB [قرص اسورال 125 میلی گرم] داروسازی اسوه Deferasirox
DEXAMETHASONE OSVEH 8MG/2ML AMP [آمپول دگزامتازون اسوه 8 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی اسوه Dexamethasone
XENOLIP 120MG CAP [کپسول زنولیپ 120 میلی گرم] داروسازی اسوه Orlistat
ZOLPIREST 10MG TAB [قرص زولپی رست 10 میلی گرم] داروسازی اسوه Zolpidem
ZOLPIREST 5MG TAB [قرص زولپی رست 5 میلی گرم] داروسازی اسوه Zolpidem
TADAGRA 20MG TAB [قرص تاداگرا 20 میلی گرم] داروسازی اسوه Tadalafil
TADAGRA 10MG TAB [قرص تاداگرا 10 میلی گرم] داروسازی اسوه Tadalafil
VALSARTAN OSVEH 80MG TAB [قرص والزارتان اسوه 80 میلی گرم] داروسازی اسوه Valsartan
OSVERAL 250MG TAB [قرص اسورال 250 میلی گرم] داروسازی اسوه Deferasirox
OSVERAL 500MG TAB [قرص اسورال 500 میلی گرم] داروسازی اسوه Deferasirox
HESA-A F.C.Tablet [قرص روکشدار حصا-آ] داروسازی اسوه Carum carvi+Apium graveolens+Prawn
OSVE-VITAMIN B12 1000MCG/1ML AMP [آمپول اسوه-ویتامین ب12 1000میکروگرم] داروسازی اسوه Vitamin B12
PANTOPRAZOLE OSVEH 40MG TAB [قرص پنتوپرازول اسوه 40 میلی گرم] داروسازی اسوه Pantoprazole
RALOXIFENE OSVAH 60MG TAB [قرص رالوکسیفن اسوه 60 میلی گرم] داروسازی اسوه Raloxifene
OMEPRAZOLE OSVEH 20MG CAP [کپسول امپرازول اسوه 20 میلی گرم] داروسازی اسوه Omeprazole
TAMSULOSIN OSVEH 0.4MG CAP [کپسول تامسولوسین اسوه 0.4 میلی گرم] داروسازی اسوه Tamsulosin
VALSARTAN OSVAH 160MG TAB [قرص والزارتان اسوه 160 میلی گرم] داروسازی اسوه Valsartan
URSOCOLACID 250MG CAP [کپسول اورسوکولاسید 250 میلی گرم] داروسازی اسوه Ursodeoxycholic Acid
MEMANTINE OSVEH 10MG TAB [قرص ممانتین اسوه 10 میلی گرم] داروسازی اسوه Memantine
MEBEVERINE OSVAH 135MG TAB [قرص مبورین اسوه 135 میلی گرم] داروسازی اسوه Mebeverine
ENOXAPARIN SODIUM OSV100MG/ML(4,000 U)0.4ML INJ [آمپول انوکسوپارین اسو 100میلی گرم/میلی لیتر 4000واحد] داروسازی اسوه Enoxaparin Sodium
NEUROTRIVIT AMP [آمپول نوروتری ویت 3 میلی لیتر] داروسازی اسوه Vitamin B1+B6+B12
RESTIN 0.7MG TAB [قرص رستین 0.7 میلی گرم] داروسازی اسوه Pramipexole
RESTIN 0.18MG TAB [قرص رستین 0.18 میلی گرم] داروسازی اسوه Pramipexole
OSLYT 600MG EFF TAB [قرص جوشان اسلیت 600 میلی گرم] داروسازی اسوه Acetylcysteine
IMATINIB OSVAH 100MG TAB [قرص ایماتینیب اسوه 100 میلی گرم] داروسازی اسوه Imatinib
OSLODA 500MG TAB [قرص اسلودا 500 میلی گرم] داروسازی اسوه Capecitabine
DIVALPROEX OSVAH 250MG TAB [قرص دیوالپروکس اسوه 250 میلی گرم] داروسازی اسوه Sodium Valproate
DIVALPROEX OSVAH 500MG TAB [قرص دی والپروکس اسوه 500 میلی گرم] داروسازی اسوه Sodium Valproate
FENOFIBRATE OSVAH 200MG CAP [کپسول فنوفیبرات اسوه 200 میلی گرم] داروسازی اسوه Fenofibrate
AROMESTANE 25MG TAB [قرص آرومستان 25 میلی گرم] داروسازی اسوه Exemestane
CITOGAN 500MG TAB [قرص سیتوگان 500 میلی گرم] داروسازی اسوه Mycophenolate Mofetil
OSVE-METFORMIN 1000MG TAB [قرص اسوه-متفورمین 1000 میلی گرم] داروسازی اسوه Metformin
NITISINONE OSVAH 10MG CAP [کپسول نیتیزینون اسوه 10 میلی گرم] داروسازی اسوه Nitisinone
NITISINONE OSVAH 2MG CAP [کپسول نیتیزینون اسوه 2 میلی گرم - نیتیسینون] داروسازی اسوه Nitisinone
NITISINONE OSVAH 5MG CAP [کپسول نیتیزینون اسوه 5 میلی گرم] داروسازی اسوه Nitisinone
NEXIOSE 40MG CAP [کپسول نکسیوز 40 میلی گرم] داروسازی اسوه Esomeprazole
KETOREX 30MG/ML INJ [آمپول کتورکس 30 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی اسوه Ketorolac
OSVIMER 20MG/ML PREFILLED SYRING [سرنگ آماده تزریق اسویمر 20 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی اسوه Glatiramer Acetate
TEMOZIDE 20MG CAP [کپسول تموزاید 20 میلی گرم] داروسازی اسوه Temozolomide
TEMOZIDE 100MG CAP [کپسول تموزید 100 میلی گرم] داروسازی اسوه Temozolomide
TEMOZIDE 250MG CAP [کپسول تموزید 250 میلی گرم] داروسازی اسوه Temozolomide
FINGOLIDE 0.5MG CAP [کپسول فینگولید 0.5 میلی گرم] داروسازی اسوه Fingolimod
BOSENTAN OSVEH 62.5MG TAB-BOTECREEL [قرص بوسنتان اسوه 62.5 میلی گرم-بوتکریل] داروسازی اسوه Bosentan
BOSENTAN OSVEH 125MG TAB-BOTECREEL [قرص بوسنتان اسوه 125 میلی گرم-بوتکریل] داروسازی اسوه Bosentan
Nephrovit F.C Tablet [قرص روکشدار نفروویت] داروسازی اسوه Multivitamin for CKD Patients
NILOTIB 200MG CAP [کپسول نیلوتیب 200 میلی گرم] داروسازی اسوه Nilotinib
EFFIGREL 5MG TAB [قرص افیگرل 5 میلی گرم] داروسازی اسوه Prasugrel
ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN OSVAH CAP [کپسول استامینوفن/کافئین/ایبوپروفن اسوه] داروسازی اسوه Acetaminophen+Caffein+ASA
PREGABALIN OSVEH 100MG CAP [کپسول پرگابالین اسوه 100 میلی گرم] داروسازی اسوه Pregabalin
RIVALTO 15 MG Tablet [قرص ریوالتو 15 میلی گرم] داروسازی اسوه Rivaroxaban
RIVALTO 20 MG Tablet [قرص ریوالتو 20 میلی گرم] داروسازی اسوه Rivaroxaban
MIGRSTOP 50MG TAB [قرص میگرستاپ 50 میلی گرم] داروسازی اسوه Sumatriptan
NILOTIB 150 MG CAP [کپسول نیلوتیب 150 میلی گرم] داروسازی اسوه Nilotinib
IRINOTECAN OSVEH 100MG/5ML VIAL [ویال ایرینوتکان اسوه 100میلی گرم/5میلی گرم] داروسازی اسوه Irinotecan
NUSVERAL 360 mg Tablet [قرص نوسورال 360 میلی گرم] داروسازی اسوه Deferasirox
GLUTAZONE 45MG TAB [قرص گلوتازون 45 میلی گرم] داروسازی اسوه Pioglitazone
MIGRSTOP 6MG/0.5ML AMP [آمپول میگرستاپ 6میلی گرم/0.5میلی گرم] داروسازی اسوه Sumatriptan
VENLAFAXINE OSVAH 75MG CAP [کپسول ونلافاکسین اسوه 75 میلی گرم] داروسازی اسوه Venlafaxine
IRINOTECAN OSVEH 40MG/2ML POWDER VIAL [ویال ایرینوتکان اسوه 40میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی اسوه Irinotecan
ENOXAPARIN OSVAH 100MG/ML8000 U 0.8ML INJ [آمپول انوکسوپورین اسوه 8000 واحد] داروسازی اسوه Enoxaparin Sodium
DOMPERIDONE OSVAH 10MG TAB [قرص دومپریدون اسوه 10 میلی گرم (دمپریدون)] داروسازی اسوه Domperidone
PREGABALIN OSVE 150MG CAP [کپسول پرگابالین اسوه 150 میلی گرم] داروسازی اسوه Pregabalin
MELOXICAM OSVAH 7.5MG TAB [قرص ملوکسیکام اسوه 7.5 میلی گرم] داروسازی اسوه Meloxicam
GEMCITABINE OSVEH 200MG VIAL [ویال جمسیتابین اسوه 200 میلی گرم] داروسازی اسوه Gemcitabine
SUNITENT 25 MG CAP [کپسول سونیتنت 25 میلی گرم] داروسازی اسوه Sunitinib
LORATADINE OSVAH 10MG TAB [قرص لوراتادین اسوه 10 میلی گرم] داروسازی اسوه Loratadine
RIVALTO 10 MG Tablet [قرص ریوالتو 10 میلی گرم] داروسازی اسوه Rivaroxaban
OSELINTA 60 mg Tablet [قرص اسلینتا 60 میلی گرم] داروسازی اسوه Ticagrelor
L-CARNITINE OSVEH 250MG TAB [قرص ال-کارنیتین اسوه 250 میلی گرم] داروسازی اسوه Carnitine
EFFIGREL 10MG TAB [قرص افیگرل 10 میلی گرم] داروسازی اسوه Prasugrel
NUSVERAL 90 mg Tablet [قرص نوسورال 90 میلی گرم] داروسازی اسوه Deferasirox
IRON SUCROSE OSVEH 20 MG/ML 5ML AMP [آمپول ایرون سوکروز اسوه 20میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر] داروسازی اسوه Iron Sucrose
AMLODIPINE/ATORVASTATIN OSVAH 5/10MG TAB [قرص آملودیپین/آتورواستاتین اسوه 5/10 میلی گرم] داروسازی اسوه Amlodipine+Atorvastatin
RISPIRAN 1MG TAB [قرص ریسپران 1 میلی گرم] داروسازی اسوه Risperidone
VENLAFAXINE OSVAH 37.5MG CAP [کپسول وتلافاکسین اسوه 37.5 میلی گرم] داروسازی اسوه Venlafaxine
RETELIES 10.4 IU POWDER FOR INJ [پودر قابل تزریق رتلیز 10.4 واحد] داروسازی اسوه Reteplase
OSVIMER 40 MG/ML PREFILLED SYRING [سرنگ آماده تزریق اسویمر 40 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی اسوه Glatiramer Acetate
SUNITENT 12.5 MG CAP [کپسول سونیتنت 12.5 میلی گرم] داروسازی اسوه Sunitinib
PREGABALIN OSVE 50MG CAP [کپسول پرگابالین اسوه 50 میلی گرم] داروسازی اسوه Pregabalin
ERLOVA 100 MG Tablet [قرص ارلووا 100 میلی گرم] داروسازی اسوه Erlotinib
XENOLIP 60MG CAP [کپسول زنولیپ 60 میلی گرم] داروسازی اسوه Orlistat
OSVE-WATER FOR INJECTION 5ML AMP [آمپول اسوه آب مقطر 5 میلی لیتر] داروسازی اسوه Water For Injection
OSLIQUIS 2.5 MG Tablet [قرص اسلیکوئیس 2.5 میلی گرم] داروسازی اسوه Apixaban
OSVEPOETIN 2000 U/0.5ML PREFILLED SYRINGE [سرنگ آماده تزریق اسوه پویتین 2000 واحد/0.5 میلی لیتر] داروسازی اسوه Recombinant Erythropoietin
OSELINTA 90 mg Tablet [قرص اسلینتا 90 میلی گرم] داروسازی اسوه Ticagrelor
AMLODIPINE/ATORVASTATIN OSVEH 5/20MG TAB [قرص آملودیپین/آتورواستاتین اسوه 5/20 میلی گرم] داروسازی اسوه Amlodipine+Atorvastatin
MELOXICAM OSVAH 15MG TAB [قرص ملوکسیکام اسوه 15 میلی گرم] داروسازی اسوه Meloxicam
RISPIRAN 2MG TAB [قرص ریسپران 2 میلی گرم] داروسازی اسوه Risperidone
GEMCITABINE OSVEH 1 G VIAL [ویال جمسیتابین اسوه 1 گرم] داروسازی اسوه Gemcitabine
ENOXAPARIN OSV 100MG/ML2000 U 0.2ML INJ [آمپول انوکسوپارین اسوه 2000 واحد] داروسازی اسوه Enoxaparin Sodium
IMATINIB OSVE 400 mg Tablet [قرص ایماتینیب اسوه 400 میلی گرم] داروسازی اسوه Imatinib
Sitavix 100 mg Tab [قرص سیتاویکس 100 میلی گرم] داروسازی اسوه Sitagliptin
SUNITENT 50 MG CAP [کپسول سونیتنت 50 میلی گرم] داروسازی اسوه Sunitinib
OSLIQUIS 5 MG Tablet [قرص اسلیکوئیس 5 میلی گرم] داروسازی اسوه Apixaban
NUSVERAL 180 mg Tablet [قرص نوسورال 180 میلی گرم] داروسازی اسوه Deferasirox
Sitavix 25 MG Tab [قرص سیتاویکس 25 میلی گرم] داروسازی اسوه Sitagliptin
SORAVOS 200 MG Tablet [قرص سوراووس 200 میلی گرم] داروسازی اسوه Sorafenib
METHOTREXATE OSVAH 2.5MG TAB [قرص متوترکسات اسوه 2.5 میلی گرم] داروسازی اسوه Methotrexate
OSVEPOETIN 4000 U/0.5ML PREFILLED SYRINGE [سرنگ آماده تزریق اسوه پویتین 4000واحد/0.5 میلی لیتر] داروسازی اسوه Recombinant Erythropoietin
شرکت داروسازی اسوه
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت