قرص سدیم بیکربنات رها 500 میلی گرم

SODIUM BICARBONATE RAHA 500MG Tablet

داروسازی رها [ ایران ]
الکترولیت ها

داروسازی رها

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب