شربت تئوفیلین جی رها 120 میلی لیتر

THEOPHYLLINE G RAHA 120ML SYRUP

داروسازی رها [ ایران ]

داروسازی رها

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب