پماد ترامسینولون ان ان رها 15گرم

TRIAMCINOLONE N N RAHA 15G OINT

داروسازی رها [ ایران ]
داروهای پوستی و ضد آفتاب ها

داروسازی رها

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب