شربت دکسترومتورفان رها 15میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر


DEXTROMETHORPHAN RAHA 15MG/5ML 60ML SYRUP

داروسازی رها [ ایران ]

داروسازی رها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب