شربت دکسترومتورفان رها 15میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر

DEXTROMETHORPHAN RAHA 15MG/5ML 60ML SYRUP

داروسازی رها [ ایران ]

داروسازی رها

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب