قرص رهاکین 200 میلی گرم


RAHAKIN 200MG TAB

داروسازی رها [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی رها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب