قرص کلومب 135 میلی گرم


COLOMEB 135MG TAB

داروسازی رها [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی رها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب