لوزارتان+هیدروکلروتیازید

داروهای قلبی عروقی

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
  • اطلاعات دارویی
  • مقدار مصرف
  • مصرف در بارداری
  • اشکال دارویی

اطلاعات تخصصی

موارد مصرف

- درمان پرفشاری خون
- کاهش خطر سکته مغزی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون و هایپرتروفی بطن چپ ( LVH )

مکانیسم اثر

این دارو ترکیبی از لوزارتان و هیدروکلروتیازید است
به منوگراف این دو دارو مراجعه کنید

عوارض جانبی

*
به مونوگراف هریک از داروها به صورت جداگانه نیز رجوع شود.
عوارض نسبتا شایع (%10-1):
سیستم عصبی: سرگیجه
عصبی، عضلانی و اسکلتی: کمردرد
تنفسی: عفونت مجاری تنفسی فوقانی
سایر عوارض (درصد نامشخص):
قلبی عروقی: درد قفسه سینه، التهاب عروق ناشی از ازدیاد حساسیت، التهاب نکروزدهنده عروق، سنکوپ وضعیتی (وابسته به دوز)، تپش قلب، تاکی کاردی، واسکولیت (التهاب عروق خونی)
پوستی: لوپوس اریتماتوز جلدی، خارش، حساسیت پوست به نور، راش پوستی، نکروز توکسیک اپیدرمال، کهیر
غدد درون ریز و متابولیسم: اختلال الکترولیت، پیدایش گلوکز در ادرار، افزایش قندخون، افزایش اوریک اسید خون، کاهش پتاسیم خون، کاهش سدیم خون
گوارشی: درد شکمی، بی اشتهایی، اختلال چشایی، سوء هاضمه، تحریک معده، تهوع، پانکراتیت، سیالادنیت (التهاب غدد بزاقی)، استفراغ
ادراری تناسلی: اختلال نعوظ، ضعف جنسی
هماتولوژی و انکولوژی: آگرانولوسیتوز، آنمی، آنمی آپلاستیک، آنمی همولیتیک، لکوپنی، بیماری پورپورا
کبدی: بی کفایتی کبد، یرقان کلستاتیک داخل کبدی، یرقان
سیستم عصبی: سردرد، بی خوابی، کسالت، میگرن، خواب رفتگی اندام، بی قراری
عصبی، عضلانی و اسکلتی: درد مفاصل، سستی، کرامپ عضلانی، اسپاسم عضلانی، درد عضلانی
چشمی: تاری دید (گذرا)، زانتوپسی (کوررنگی با غالبیت رنگ زرد)
کلیوی: نفریت بینابینی، نارسایی کلیه، بی کفایتی کلیه
تنفسی: احتقان بینی

تداخلات دارویی

*مشخصات کلی تداخلات:
• جزء لوزارتان:
- عامل ضد فشارخون
- کاهش پرفیوژن یا عملکرد کلیوی
- تشدید هایپرکالمی
- آنتاگونیست آنژیوتانسین II تیپ 1

• جزء هیدروکلروتیازید:
- اتصال به رزین/ پلیمر تبادل آنیونی
- عامل ضد فشارخون
- تشدید اثرات ضداوریکوزوریک
- کاهش پرفیوژن یا عملکرد کلیوی
- تشدید هایپرکلسمی
- تشدید هایپرگلیسمی
- تشدید هیپوکالمی
- تشدید هیپوناترمی
- تشدید حساسیت به نور

تداخلات رده X (پرهیز):
آمینولوولینیک اسید (سیستمیک)، برومپریدول، دوفتیلید، فکسینیدازول، لووسولپرید، پرومازین

کاهش اثرات داروها توسط لوزارتان و هیدروکلروتیازید:
داروهای ضد دیابت، آنژیوتانسین II، متنامین

کاهش اثرات لوزارتان و هیدروکلروتیازید توسط داروها:
آمفتامین‌ها، عوامل کمپلکس ساز اسیدهای صفراوی، بریگاتینیب، برومپریدول، مهارکننده‌های CYP2C9، القاکننده‌های متوسط و قوی CYP3A4، دابرافنیب، دفراسیروکس، دکس متیل‌فنیدات، انزالوتامید، اردافیتینیب، فلوکونازول، گیاهان (با خاصیت افزاینده فشارخون)، ایووسیدنیب، متیل‌فنیدات، میتوتان، داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی، آگونیست های اپیوئید، ریفامپین، ساریلومب، سیلتوکسیمب، توسیلیزومب، یوهیمبین

افزایش اثرات داروها توسط لوزارتان و هیدروکلروتیازید:
آجمالین، آلوپورینول، آمیفوستین، آمینولوولینیک اسید (موضعی و سیستمیک)، مهارکننده‌های آنزیم تبدیل‌کننده آنژیوتانسین، داروهای ضد سایکوز (نسل دوم [آتیپیکال])، برومپریدول، نمک‌های کلسیم، گلیکوزید های قلبی، سیکلوفسفامید، سیکلوسپورین (سیستمیک)، دیازوکسید، دی‌کلروفنامید، دوفتیلید، دروسپیرنون، دولوکستین، فکسینیدازول، داروهای کاهنده فشارخون، ایوابرادین، فرآورده‌های حاوی لوودوپا، لووسولپرید، لیتیم، مکامیلامین، مولتی ویتامین/ مینرال (حاوی ویتامین‌های آ، دی، ای، کا، فولات و آهن)، مولتی ویتامین/ مینرال (حاوی ویتامین‌های آ، ای و بدون آهن)، داروهای مسدود کننده عصبی- عضلانی (غیر دپلاریزان)، نیتروپروسید، داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی، اکس‌کاربازپین، فولکودین، پورفیمر، دیورتیک های حافظ پتاسیم، پرومازین، سدیم فسفات‌ها، تاکرولیموس (سیستمیک)، توپیرامات، تورمیفن، والزارتان، ورتپورفین، آنالوگ‌های ویتامین دی

افزایش اثرات لوزارتان و هیدروکلروتیازید توسط داروها:
الکل (اتیل)، آلفوزوسین، آلیسکایرن، داروهای آنتی کولینرژیک، فرآورده‌های ترکیبی ضدویروس هپاتیت سی، باربیتورات ها، بنپریدول، آگونیست های بتا 2، بریگاتینیب، بریمونیدین (موضعی)، کورتیکواستروئیدها (استنشاق دهانی و سیستمیک)، مهارکننده‌های متوسط CYP2C9، داپوکستین، دکس کتوپروفن، دیاسرین، دیازوکسید، اپلرنون، هپارین، هپارین (با وزن مولکولی پایین)، گیاهان (با خاصیت کاهنده فشارخون)، ایپراگلیفلوزین، شیرین‌بیان، لورمتازپام، مولسی‌دومین، مولتی ویتامین/ فلوراید (حاوی ویتامین‌های آ، دی و ای)، نفتوپیدیل، نیسرگولین، نیکوراندیل، اوبینوتوزومب، آگونیست های اپیوئید، پنتوکسی فیلین، مهارکننده‌های فسفودی استراز 5، نمک‌های پتاسیم، آنالوگ‌های پروستاسیکلین، کیناگولید، رانولازین، ربوکستین، مهارکننده‌های انتخابی باز جذب سروتونین، تولواپتان، تری‌متوپریم، والزارتان

تداخل با غذا:
ذکر نشده است.

دارو های هم گروه

کاندزارتان اپروزارتان ایربزارتان
لوزارتان اولمزارتان تلمیزارتان
والزارتان ساکوبیتریل+والزارتان تلمیزارتان+هیدروکلروتیازید
گروه D

استفاده نشود: شواهدی دال بر خطر مرگ جنین با مصرف این دارو در دوران بارداری وجود دارد. این شواهد به واسطه تحقیقات، تجربه عرضه در بازار و یا مطالعات انسانی به دست آمده است. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
14233
08256

  • اسامی تجاری فارسی
  • اسامی تجاری انگلیسی

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص بایولوزاکس-اچ 50/12.5 میلی گرم
قرص لورازید 50/12.5 میلی گرم
قرص لوزاتن-اچ 50/12.5 میلی گرم
قرص هیزارید 50/12.5 میلی گرم
قرص هیدروزار 50/12.5 میلی گرم
قرص لوزامیکس-اچ 50/12.5 میلی گرم
قرص لوزارتان+هیدروکلروتیازید البرز 50/12.5 میلی گرم
قرص لوزارتان/هیدروکلروتیازید امین 50/12.5 میلی گرم
قرص لوزارتان/هیدروکلروتیازید-تدافارم 50/12.5 میلی گرم
قرص لوکرازید 50/12.5 میلی گرم
قرص لوزارتان/هیدروکلروتیازید اکتوور 12.5/50 میلی گرم
قرص لوزار-اچ 50/12.5 میلی گرم
قرص ایم کاردیو 50/12.5 میلی گرم
قرص لوزاژین-اچ 50/12.5 میلی گرم
آمینه پاشایی (1401/12/6)

سلام دکتر بنده خانمی 57 ساله هستم فشار خون بالا دارم چند سالی لوزارتان 50 مصرف می کردم اما مدتی هست گهگاهی فشارم بالا میره دکتر برام لوزامیکس50.12.5Hتجویز کرده 10 روزی هست مصرف می کنم ولی رگهای گردن وپشتم به شدت گرفته وخشک میشه خواستم ببینم چیکار کنم ادامه بدم یا قطع کنم ممنون

دکتر محسن صنیعی - داروساز، مدیر وب سایت دارویاب (1401/12/7)

به نظر ربطی به مصرف لوزامیکس اچ ندارد.

زهراعیدی وندی (1400/3/1)

سلام .مادرم من قرص والسارتان۱۶۰مصرف میکردفشارش رفته بود بالا ۱۸ شده بود بعد رفت دکتر عمومی الان قرص لوزاتن اچ وقرص آملوپرس ۵ داد بهش ایا مشکلی نداره دیگه این قرصهارو ادامه بده باتشکر:

فاطمه (1400/1/14)

سلام ببخشید من فشارخون دارم قرص لوزامیکس مصرف میکنم بشدت زانو.چپم درد داره و دچار گرفتگی عضلانی شدم آیا ارتباطی به مصرف قرص داره

جمشید اولیایی (1399/12/7)

با سلام من ۵۶ سال دارم چند سال قبل فشار خون داشتم البته خانوادگی فشار خون داریم حدود سه سالی میشه لوزارتان اچ ۵۰ یکی صبح یکی شب میخوام فشارخونم عادی هست فقط بعضی شبها زبانم خیلی خشک میشه میتونم لوزارتان ۵۰ معمولی بخورم یا نه

فرزانه اشرفی مقدم (1399/12/5)

سلام ۶۰ سال دارم دکتر جان دارو هیدروکلروتیازید تجویز شده برای شروع از یک چهارم شروع کنم ؟ ممنون میشم

ازاد رسولی (1399/11/29)

با سلام مادرم۵۷سالشونه دکتر واسش امیلودیپین ۵و هیدروکلروتیازید تجویز کرده که فشارش کنترول شده ولی الان بعد یک هفته از مصرف دارو دچار سرگیجه سردرد و حالت تهوع هم شده و قند خونش هم یکم بالا رفته ایا میتوانن از عوارض قرص ها باشه سابقه دیبابت اصلا نداشته

علی یعقوبی (1399/11/27)

با سلام و عرض تشکر بنده فشار خون بالا داشتم که بیشتر هم استرسی است یعتی هنگامیکه می خواهم فشار بگیرم از ترس اینکه مبادا بالا باشد استرس می گیرم و بالا میرود دو سال هست لوزار ۲۵ می خورم روزی یک عدد نصف صبح نصف شب اخیرا فشار مینیمم بالا رفته ۹ تا ۹۰۳ آیا می توانن بجای لوزار ۲۵ از لوزارتان اچ استفاده کنم؟ ممنون

مهدی پورعبداله (1399/11/24)

سلام و عرض ادب جناب دکتر من یک‌ مرد ۳۹ ساله هستم که دو سه ساله ( بعد از فوت مادرم) دچار فشار خون بالا شدم. قبلاً پزشک برایم آمیلودیپین ۵ تجویز کرد ولی حدود چند ماهه که چون فشارم چند بار رفت برای ۲۴ روی ۱۴ برایم لوزارتان اچ همراه متورال ۵۰ نصف صبح ، نصف شب تجویز کرد ولی الان چندین روزه که دوباره فشارم ۲۰ روی ۱۲ یا ۱۹ روی ۱۱ هست !! متاسفانه فشار مینیمم خیلی بالا میره و با کوچکترین استرس و ناراحتی فشارم خیلی بالا میره. حتی با مصرف زیرزبانی هم خیلی کم پایین میاد، لطفاً راهنمایی بفرمایید. ممنون

پروین تقی زاده (1399/11/22)

سلام مادر من هفتاد و پنج سالشونه و یکبار سکته مغزی رو رد کردند، قبلا آمیلودپین پنج مصرف می کردند الان دکتر براشون قرص لوزارتان اچ رو تجویز کردند که نصف صبح و نصف شب همراه با آمیلودپین پنج در صبح یکبار مصرف کنند، قرص آتورواستاتین و آسپرین هم ظهر مصرف میکنند ولی الان شدیداً ضعف و سرگیجه دارند، گاهی لرزش بدن و تاری دید هم دارند و کلا تپش قلب و بی‌حالی هم دارند آیا باید لوزارتان پنجاه رو که نصف میکنیم فقط نصفش رو بدیم؟ یا آمیلو رو حذف کنیم؟ الان بیشتر وقتها فشارخون روی هفته که خیلی کمه آخه، ممنون میشم از پاسخگویی اورژانسیتون

رضا قربانی فر (1399/11/15)

سلام خسته نباشید جسارت میکنم عذر میخام ۴۹ سالمه من بخاطر پارگی منیسگ و رباط صلیبی جفت پاهام که یکبار عمل کردم موفق نبود قرص درد مرفینی میخوردم یا کورتون میزدم بعضی موقع جواب نمی داد و کورتن هم عوارض داشت کنار گذاشتم یک سال صبح و شب یک مقدار شیره میخورم دردم خوبه شده ولی چندساله قر ص فشار میخورم فشارم هم ۱۴ الی ۱۵ هست تازه دکتر لوزتان اچ داده ۵۰ صبح و شب میخاستم بدونم ایا شیره تریاک باعث بالا رفت فشارم میشه ؟ بازم شرمنده هستم وجسارت کردم

رضا نظری (1399/11/14)

سلام. پزشک برای کنترل فشار خون من تریامترن اچ و آمپلودپین و والسارتان هشتاد روزی یک عدد تجویز کرده. با توجه به قند خون نسبتا بالا می توانم لوزارتان اچ را جایگزین تریا مترن اچ بکنم . با والسارتان تداخل ندارد؟ ممنون از پاسختان

محمود خرسند (1399/11/11)

سلام من ۵۵ سالمه فشارخونم حدود ۱۴ روی ۷ بود لوزارتان ۲۵ یک عدد صبح ویک عدد شب میخوردم چند روز مصرف نکردم یکباره فشار خونم ۱۸ روی ۸ و یکی دو روز ۲۰ روی روی ۸ شدبه دکتر مراجعه کردم لوزارتان اچ ۵۰ دادند الان نزدیک دو ماه است نصف قرص رو صبح ونصف قرص رو شب میخورم فشارم خونم کنترل شده فشارم الان بین ۱۲و۱۴ می باشد تا کی لوزارتان اچ رو بایستی مصرف کنم ؟

میلادآهنگران (1399/11/11)

سلام و عرض ادب من شب یک عدد لوزاتان ۵۰ +یک عدد آترواستاتین ۱۰ میخورم ولی فشار مینیمم همچنان روی ۹ هست میتونم لوزتان h مصرف کنم یا اگه انجام ندم بهتره؟ ممنون میشم پاسخ بدین.

معین (1399/11/4)

مادرم فشارش خون دارن4ماه پیش هم سکته کردن والآن بهترن دکترقرصاش رو عوض کرده لوزارتان اچ آملوپرس-5کلوپیدوگرل75 وآتوراستاتین40 حدودیک هفته میشه که مصرف میکنن والآن از دیروز میگن سرگیجه و چشمشون سیاهی میره میشه بگین آیا عوارض قرص هاشون یا نه مشکلی دیگه دارن واینکه قبلا قندشونم پایین میومده

م ص (1399/10/29)

با سلام داروی هیدروکلروتیازید خیلی خوب به بیماری فشار خون جواب می ده و فشار رو متعادل می کنه اما در عوض عوارضی مثل ضعف و لرز در بدن و دست و پاها و درد در گردن و کمر و پا و خلاصه داروی خوب با عوارض بسیار بسیار زیاد است من هنوز نمی دانم جایگزین دارد یا خیر البته یک چهارمش که در لوزارتان اچ هست چون مقدارش کم است خیلی عوارض محسوس ندارد با تشکر

سید داود روح القدس (1399/10/29)

سلام اقای دکتر من پروتیبن دفع میکنم و دیابت دارم که وابسته به تزریق انسولین هستم فشار خون روی ۱۴هستش و گاها روی ۱۳/۵روز یک عدد لوزارتان اچ مصرف میکنم و شب هم همین طور یک عدد .برای کاهش بیشتر فشار خونم چکار باید انجام بدم .با تشکر

سید داود روح القدس (1399/10/29)

سلام و عرض ادب اقای دکتر من لوزارتان اچ مصرف میکنم روزی ۲تا صبح یک عدد و شب یک عدد فشار من روی ۱۴و ۱۳/۵متغییر هست با توجه به دیابت که انسولین تزریق میکنم این میزان فشار خون چطور میتواند پایین تر بیاد .مصرف لوزارتان اچ برای دفع پروتیین هست اقای دکتر .

پروانه تیراندار (1399/8/19)

سلام من لوزار۲۵ هر روز دوعدد میخوردم بعضی وقتها زیززبانی هم میزاشتم با قرص پرانول دکتر قرص لوزاتن اچ بهم داد روزی یکی دیگه قرص پرانول استفاده نکردم حالا شبها یه دو ساعتی حالم رو براه نیست فشار هم میگیرم ۱۳ رو ۹ یا رو ۸ میاد نمیدانم چککار کنم شبهم بخورم بنظر شما ممنونم

اسماعیلی (1399/8/16)

سلام خدمت دکتر عزیز، فشار خون من حدود 15 یا 16 است. به توصیه پزشک متخصص قلب (البته 2 سال پیش) لوزاتن اچ + متورال 50 هر روز دو بار مصرف می کنم. اما با خواندن کامنتهای این صفحه دیدم که اکثراً یک بار در روز مصرف می کنند. الان شک دارم که شاید من اشتباهاً دو بار در روز مصرف می کنم. خواهش می کنم راهنماییم کنید.

دکتر محسن صنیعی - داروساز، مدیر وب سایت دارویاب (1399/8/17)

تجویز دارو بر حسب هر بیمار متفاوت است. طبق دستور پزشک ادامه دهید.

سجاد سواری پور (1399/6/25)

سلام آقای دکتر جوانی۳۶ ساله چند سالی فشار خون بالا دارم داروی آملودیپین ۵ ،پروپرانول۱۰ ،لوزارتان ۵۰ مصرف میکنم. با اینها فشارم زیر۱۴ نمیادش لوزارتان رو تغییر دادم به لوزارتان اچ یه کم پشت سرم گیج میزنه به نظرت عوارض دارو هستش

مسعود (1399/5/26)

سلام ... من سی و هفت ساله هستم و پنج سال هست که فشار خون بالا دارم و طی این پنج سال داروی هیدروکلروتیازید رو به همراه چند داروی دیگه طبق تجویز‌ پزشک استفاده میکنم .. متاسفانه از بدو استفاده از داروها دچار تحلیل شدید قوای جنسی شدم .. تحقیق که کردم متوجه شدم از عوارض هیدروکلروتیازید هست .. آیا قرص جایگزینی میتونم استفاده کنم که این عارضه رو به همراه نداشته باشه ... ؟ با تشکر ...

س م .ن (1399/5/15)

سلام و خسته نباشید شوهر من لوزامیکس اچ + هیدوروکلروتیازید یکی صبح و یکی شب مصرف میکند و برای پا دردش دکتر قرص آناهیل پلاس و نوروگل و ونوگل هم داده آیا با داروی فشارخونش تداخل داره یا نه تروخدا جواب بدید🙏 ممنون میشم ازتون🌺

آسیه نصیری کیا (1399/5/9)

با سلام مادر من خانم ۷۰ سال هستند و بیماری دیابت و فشار خون دارند. دیابتشون با متفورمین کنترل میشه ولی فشارشون بالاست و پزشک قبلا بهشون هم والساکور ۸۰ داده بود، هم داروی والزارتان (با هم مصرف کنند) اما در ویزیت بعد داروهاشون رو عوض کردن چون فشارشون کنترل نشده بود و براشون لوزامیکس اچ نوشتن و متورال هم مصرف میکنند. حالا شب ها موقع خواب و بعضی از ساعت روز دهانشون خشک شدید میشه به عبارتی چوب خشک میشه و معده درد های شدید میگیرند. آیا این خشکی دهان و معده درد از عوارض این دارو هست و آیا نیاز هست که سریعا به پزشک مراجعه کنند و همینطور دارو رو عوض کنند؟

دکتر ژیلا سادات صدری - رزیدنت اعصاب و روان (1399/5/10)

سلام میتونه از عوارض دارو باشه اگر با نوشیدن آب و تحریک بزاق بهتر نشدن میتونید برای تغییر داروهاشون با پزشکشون مشورت کنید

کیانا فلاحی (1399/5/7)

سلام دکتر خسته نباشید مادر من قرص لوزاتن اچ مصرف میکنه دکتر قلب براش نوشته بعد رفته دوباره پیش یک دکتر دیگه و قرص املودیپین هم براش نوشته مشکلی نیست اینا رو باهم بخوره؟

امید اسماعیلی (1399/4/22)

با درود فراوان بنده قبلاً لوزارتان اچ مصرف میکردم الان اشتباهاً لوزارتان معمولی گرفتم آیا اگر مصرف کنم مشکلی ایجاد میشه؟ یعنی حتماً باید لوزارتان اچ مصرف کنم؟ سپاسگذارم

دکتر ژیلا سادات صدری - رزیدنت اعصاب و روان (1399/4/23)

سلام لوزارتان اچ علاوه بر لوزارتان ،هیدروکلروتیازید هم دارد ممکن است فشارخونتون به خوبی کنترل نشود،بهتر است از همان لوزارتان اچ استفاده کنید

اکرم کریمی (1399/4/15)

با سلام.مادرم۶۲سالش ،دکترش لوزارتان اچ را عوض کرده به جاش لوزارتان و فوروزماید داده میشه با هم مصرف کرد.ممنون

مهری (1399/4/10)

سلام مادرم۵۸سالشونه قرص لوزارتان و آملودیپین مصرف میکردن امروز دکتر کلیه براش قرص والسارتان ۸۰ روزی نصف قرص تجویز کردن بنظرتون لوزارتان یا آملودیپین قطع کنم آخه دکتر چیزی نگفت میترسم با مصرف همزمان مشکل براش پیش بیاد.

عاطفه گودرزی (1399/4/8)

سلام آقای دکتر من مادرم روزی دوتا لوزارتان ۲۵مصرف میکنه ظهر هم یه عدد هیدروکلروتیازید ۵۰مصرف این دو با هم مشکلی نداره؟؟؟

دکتر ژیلا سادات صدری - رزیدنت اعصاب و روان (1399/4/8)

سلام خیر ولیکن بهتراست هیدروکلروتیازید صبح ناشتا مصرف شود

گودرزی (1399/4/8)

سلام آقای دکتر من مادرم روزی دوتا لوزارتان ۲۵مصرف میکنه ظهر هم یه عدد هیدروکلروتیازید ۵۰ مصرف این دو با هم مشکلی نداره؟؟؟

مهدی (1399/3/23)

سلام من روزی دوتا قرص لوزاتن ۵۰ و هیدروکلروتیازید ۵۰ به فاصله ۱۲ ساعت میخورم الان قند خونم اومده روی ۱۰۳ آیا مشکلی داره ممنون

علیرضا (1399/3/18)

سلام ،خوردن قرص لوزامیکس اچ 50 با قرص فنو فیبرات 100 یا 200( جهت کاهش تری گلیسیرید ) تداخل ندارد؟

سارا مهرگان (1399/3/9)

سلام ،آقای دکتر من مادرم دو هفتس که لوزامیکس اچ رو به جای لوزارتان ۵۰ با نظر پزشک مصرف میکنه البته طبق روال همراه آملودیپین ۵ و متورال ۵۰ مصرف میکنن،الا سه روزه که دچار سرگیجه میشه مخصوصا موقع برخاستن الان باید چکار کنه،ممنون میشم پاسخ بدید.

زهره افشار (1399/3/1)

سلام، وقت بخیر من فشار خون بالا دارم و روزانه یک قرص لوزارتان اچ ۵۰ و یک آملودیپین ۵ مصرف میکنم. الان خارج از کشور هستم و قرص لوزارتان اچ من تمام شده و فقط آملودیپین دارم. تا یک هفته امکان رفتن به دکتر ندارم و داروخانه هم بدون نسخه قرص نمیدهد. میخواستم ببینم با نخوردن قرص برای یک هفته مشکلی پیش میاد؟ الان دو روز هست نخوردم و چشمام کمی قرمز هست.

محمد مرادی (1399/2/29)

سلام،، 54 سال سن دارم برای فشار خون شبها لوزاتن اچ و متوپرولول 50 یک قرص می‌خورم الان فشارم روی 15 تابت مونده به نطر شما خوبه،، ممنون

خورشید حمیدی (1399/2/26)

سلام خسته نباشید من ما.درم قبلا لوزار استفاده می‌کرد. مشکلی نداشت الان پزشک لوزارتان اچ داده قندش بالا رفته و اسید اوریک وفشار هم عصر به بعد بالا میره لوزارتان 50 اچ میشه لوزار 25 دو تا بخوره به جای اچ ممنون

دکتر شهرام مظاهری - متخصص قلب و عروق (1399/2/27)

سلام اچ مربوط به هیدروکلروتیازید می شود که می تواند کمی اسید اوریک را بالا ببرد . اشکالی ندارد 50 میلی گرم لوزارتان استفاده کنند

رضا (1399/2/21)

سلام وقت شما بخیر . من فشار خون دارم38 سالمه.. دکتر نصف هیدروکلرتیازید صبحها.. و لوزار25 صبح یکی شب یکی تجویز کردن... الان در ماه رمضان در فاصله افطار تا سحر همه رو باید مصرف کنم.. صبحها فشارم10 روی 6 میاد خواستم ببینم مشکلی نیست

دکتر شهرام مظاهری - متخصص قلب و عروق (1399/2/21)

سلام مشکلی نیست هر دو قرص قابلیت مصرف یک بار در 24 ساعت را هم دارند ولی اگر افت فشارخون دارید می توانید یک دوز لوزارتان را حذف کنید

سعیدیارمحمدی (1399/2/20)

سلام آیاقرص لوزارتان 50اچ وقرص متورال50وکپسول پروترال4درصد تداخل داروئی ندارد

میلاد (1399/2/13)

سلام.جناب دکتر عزیز.بنده کلیه پلی کیستیک به همراه سنگ کلیه و فشار کلیه دارم.دکت بنده برای کنترل فشار خون قرص لوزارتان+هیدروکلرازاید و الیترال ۱۰ تجویز کردند.آیا لوزارتان و آلیترال تداخل دارویی ندارند؟

فرشاد (1399/2/5)

سلام، مادر من هر شب نصف قرص لوزارتان اچ مصرف میکنه، بعضی وقت‌ها صبح فشارشون خیلی میاد پایین، نیاز به تغییر دارو هست؟

رضا (1399/2/3)

ایا خوردن قرص کاهش فشار خون لوزامیکس اچ 50 باعث کاهش قوای جنسی میگردد ؟ انجام ورزش مانند تنیس را می توان علیرغم خوردن قرص کاهش فشار خون انجام داد؟

سعید (1399/1/30)

سلام. آیا قرص لوزاتان اچ برای افراد دیابتی ضرری دارد یا نه ؟ چند نفر گفته بودن با مصرفش قندشون رفته بالا میخواستم ببینم واقعا برای دیابت ضرر دارد یا نه ؟

دکتر سمانه شبان - داروساز (1399/1/30)

سلام! این دارو, ترکیبی از دو داروی لوزارتان و هیدروکلرتیازیده. هیدروکلرتیازید باعث افزایش سطح قندخون میشه. در صورت مصرف, حتما باید قندخون بررسی شه و در صورت نیاز, داروهای دیابت توسط پزشک مجددا تنظیم دوز شه.

علیرضا (1399/1/25)

ایا خوردن میوه مانند موز ( پتاسیم بالا دارد ) و چای ترش با قرص فشار خون لوزامیکس اچ 50 تداخل ایجاد می نماید ؟

دکتر علی نوری فیروزی - داروساز (1399/1/25)

سلام ، هنگام مصرف لوزارتان احتمال افزایش پتاسیم وجود دارد و در مصرف هیدروکلروتیازید احتمال کاهش پتاسیم . در مصرف توام این دو دارو اثر نهایی بر مقدار پتاسیم دقیق قابل پیش بینی نیست لیکن اثر نهایی آن هم چندان چشم گیر نخواهد بود. علی ایحال توصیه می شود که فراورده های حاوی پتاسیم ( مثل موز) را بدون مشکل مصرف کنید اما در مصرف آن ها زیاده روی نکنید. برای حصول اطمینان بیشتر در آزمایشات دوره ای که پزشک شما تجویز می کند بخواهید تا سطح پتاسیم شما نیز اندازه گیری شود.

سامان (1399/1/25)

سلام مامانم این داروها رو برای فشار داشته چند وقت پیش لوزاتن اچ دکتر گفته بود روزی ۱ ظهر بخور و از دی ماه لوزار ۲۵ یکی صبح و یکی شب و به تازگی کارودیلول یکی صبح و شب میخوره ولی شبها فشارش بسیار بالا میره و با کارودیلول پایین نمیاد خودش دیده حالش بده یکی لوزار ۲۵ خورده تا اومده پایین ولی نمیدونه چیکار کنه لطفا اگر امکانش هست بپرسید کدوم رو بخوره و به چه مقدار تا با این وضعیت فعلیش فشارش تنظیم بشه ممنون

فاطمه خسروی (1399/1/24)

با سلام ببخشید مادرمن مشکل فشارداشت ودکترقرص لوزامیکس اچ تجویز کردندوگفتندکه مداوم مصرف کنه الان این قرصشون تموم شد رفتم از داروخونه بگیرم قرص لوزاتن اچ بهم دادند میخاستم ببینم این دوباهم فرقی دارند??

دکتر علی نوری فیروزی - داروساز (1399/1/24)

سلام ، خیر دارو یکی است تنها تفاوت در شرکت تولیدی دارو می باشد.

فاضل عاشوری (1399/1/24)

سلام خسته نباشید.من الان یه ساله که قرص فشار و قرص اتورواستاتین و متفورمین و آس آ و متورال که فشار شبی لوزار۲۵ و نصف متورال ۵۰ مصرف میکنم فشارم تلورانس میزنه.میتونم به دکتر بگم برام لوزامیکس بنویسه. چون لوزامیکس از لوزار و هیدروکلروتیازید هستش برای کلیه اثر بخشی داره باعث دفع سدیم که میشه باعث میشه فشار پایین بیاد.آیا میشه از لوزامیکس استفاده کنم.ممنونم راهنمایی بفرماید

دکتر سید محمد صدرعاملی - پزشک عمومی مشاور بیماریهای داخلی و پوست (1399/1/24)

سلام. بیماری فشار خون بالا یک بیماری مزمن است که باید تا آخر عمر با میزان مناسبی داروی فشار کنترل گردد تا رگهای بدن سالم بماند. داروهای مختلفی به این منظور برای هر فرد وجود دارد که با نظر پزشک معالج تجویز وایمار مانیتورینگ (مراقبت دایم) میشود. شما می‌توانید لوزامیکس را جایگزین لوزارتان کنید وتحت مراقبت باشید. 🌹 جهت مشاوره و ویزیت میتوانید به سایت دکتر صدرعاملی مراجعه کنید https://sbm24.com/Drmsadrameli

عبداله میرخواجوی (1399/1/23)

من قرص لوزارتان اچ مصرف میکردم فعلا تمام شده ولی قرص لوزار دارم میتونم به جای ان مصرف کنم. مشکلی پیش نمیاد؟

علیرضا (1399/1/23)

لوزارتان اچ 50 برای درمان فشار خون موثر تر هست یا لوزامیکس اچ 50 ?

دکتر مهرنوش زاده محمد - داروساز (1399/1/23)

سلام این دو هر دو حاوی لوزارتان و هیدروکلروتیازید هستند تنها تفاوت در کارخانه سازنده هست هر دو کیفیت خوبی دارن

REZA (1399/1/23)

سلام خسته نباشید، ببخشید قرص لوزارتان اچ 50 میلی گرم، بلعیدنی هست یا زیر زبانی؟

سید محمد حسینی (1399/1/22)

من قبلاً لوزارتان استفاده میکردم . مدتی فشارم بالا می‌باشد آیا از هیدروکلروتیازید استفاده کنم

دکتر نفیسه عارفی - پزشک عمومی_ MPH سالمندی (1399/1/23)

سلام.‌بایستی تحت نظر و صلاحدید پزشک معالج عمل نمایید.

اسما قجاوند (1399/1/21)

سلام و عرض ادب.مادرم قرصای والسارتان۱۶۰ و هیدرو کلروتیازید وبیزو پرولول۵میلی میخورن فشارشون ۱۷است هرروز قبلا لوزاتن اچ و آنژیو وسک۵(آملودیپبن)میخوردن الان باز اینارو مصرف کنن؟؟؟پزشکشون تواین ایام نیستن

دکتر شهرام مظاهری - متخصص قلب و عروق (1399/1/21)

سلام اگر والسارتان 160را یکی می خورد از این به بعد دوتا در روز بخورد

ستاره خسرویان (1399/1/21)

سلام و خسته نباشید برای فرد مبتلا به فشارخون و دیابت که از قرص های لوزار و متفورمین استفاده میکند استفاده همزمان از داروهای گیاهی مثل سیاه دانه که برای کاهش فشارخون استفاده میشود امکان پذیر است یا تداخل دارویی دارند باتشکر

دکتر زهرا امامی - متخصص طب اورژانس (1399/1/21)

سلام، سیاه دانه مشکلی ندارد، میتونین استفاده کنین.

خدادادی (1399/1/20)

سلام از اینکه دیدم پاسخگوی سوالات بیماران هستید خیلی خوشحال شدم . من همه عمرم معلم بودم و از این رفتار شما بسیار به خودم افتخار می کنم موفق باشید

علیرضا (1399/1/18)

قرص لوزامیکس اچ 50 موجب افزایش قند و کلسترول خون می شود ؟ من قبل شروع مصرف این قرص قند و کلسترولم را با رژیم غذایی و رعایت نرمال کرده بودم

دکتر اسماء جوادی پور - رزیدنت رادیولوژی (1399/1/18)

سلام نه این قرص قند و چربی رو بالا نمیبره.. جهت کنترل بسیار خوب فشار خون استفاده میشه..

محمدحسین فرجی (1399/1/17)

سلام پدرم 50 سال سن دارد فشارخون 18 روی 10 بود فردای اونروز شد15روی8 قرص پروپرانول20 وقرص لوزامیکس مصرف میکنه ایا تاتیر میگذارد ممنون میشم کمکم کنید

دکتر زهرا امامی - متخصص طب اورژانس (1399/1/17)

سلام بله، لوزامیکس ضد فشارخون است.

علیرضا فراهانی (1399/1/13)

سلام،من با استرس و فشار کاری فشار خونم بالا می رود و‌دکتر لوزامیکس اچ 50 روزی دوبار و نصف قرص هر دفعه تجویز کردند ولی هنوز پس از چند روز فسار گاهی روی 14 یا 15 هم هست ،زمان تاثیر این داروها چگونه هست ؟ خوردن گریپ فروت و‌موز همراه این دارو مشکل ایجاد می کند ؟زمان مناسب خوردن این دارو صبح و شب چه ساعاتی و بعد صبحانه یا شام هست ؟ ممنون راهنمایی نمایید

دکتر فروغ ریاضی - پزشک خانواده (1399/1/13)

سلام.ادامه بدیدوفشارخونتون روچک کنید.گریپ فروت باداروهای فشارخون تداخل داره.سعی کنیددرساعات مشخص صبح وشب استفاده کنیدمثلا9صبح و9شب.

حسن (1399/1/12)

سلام.ایا مصرف همزمان لوزارتان 25 و والسارتان 80 مشکل دارد؟

دکتر زهرا طاهری - پزشک عمومی. (1399/1/12)

سلام واحترام...لوزارتان نباید همزمان با والسارتان،مصرف شود،با هردوزی که باشند....اما مصرف لوزارتان با دارویی مثل هیدروکلروتیازید،با تجویز پزشک،مشکلی ندارد

حمید رضا طاهریان (1399/1/11)

سلام من با مراجعه پزشک لوزارتان اچ نصف صبح و نصف شب تجویز شد خوش بختانه بسیار مفید بود و فشار ۱۱ روی ۷ دارم متاسفانه به مسافرت اومدم دارو فراموش شده به داروخانه مراجعه کردم لوزامیکس اچ به من دادن آیا مصرف این دارو اشکالی ندارد با سپاس

دکتر علی نوری فیروزی - داروساز (1399/1/11)

سلام ، خیر اشکالی ندارد. دارو مشابه هست.

حمید طاهری (1399/1/11)

سلام من با مراجعه پزشک لوزارتان اچ نصف صبح و نصف شب تجویز شد خوش بختانه بسیار مفید بود و فشار ۱۱ روی ۷ دارم متاسفانه به مسافرت اومدم دارو فراموش شده به داروخانه مراجعه کردم لوزامیکس اچ به من دادن آیا مصرف این دارو اشکالی ندارد با سپاس

دکتر مهدی قمی - پزشک عمومی (1399/1/11)

سلام دوست عزیز نه اشکالی ندارد چون هردو یک دارو است

زهرامقیمز (1398/12/23)

من والزومیکس ۵-۸۰مصرف میکنم اوایل فشارم خوب بودولی الان مدتی هست که شبهااحساس میکنم فشارم میره بالاضمناجدیدادرهنگام راه رفتن پام ورم میکنم که وقتی استراحت میکنم خوب میشه میخواستم بپرسم میشه این قرص راروزی دوبارمصرف کرد

ناشناس (1398/12/14)

سلام من ۴۲ سالم حدود ۲۰ روز که که با سردرد های مکرر وطول روز اذیت میشم. فشار خونم معمولا ۱۴ روی ۹ یا ۱۵ روی ۸ رفتم دکتر اکو گرفتن و نوار قلبم خوب بود قرص والمیکس تجویز کرد فایده نداشت الان هم صبح وشب قرص کاپتو پریل می خورم باز فایده نداره لازم به ذکرقبلا قبلا سابقه فشار ندارشتم ولی ارثی پدرم مادربزرگ پدریم فشار خون مزمن داشتن چه کارکنم چه قرصی بخورم با تشکر

ابابکر محبی (1398/12/8)

سلام بنده در شهریور ۸۷ در مرکز قلب عمل کرونر باز انجام دادم در تابستان ۹۸ فشارم تغییر کرد یعنی رفت ۱۶ مهر مراجعه کردم قبلا لوزارتان ۲۵ روزی ۱قرص می خوردم دکتر ۵۰ اچ نوشت روزی ۲ قرص الان فشارم آمده ۱۱ بعضی موقع ۱۲ و ظاهرا کلسترولم رفته ۱۹۶ و قندم رفته ۱۰۶ ایا قرص ها ادامه دهم ممنون

نادر نمازی (1398/11/29)

سلام........ لوزارتان اچ روی قند تاثیری داره؟؟ مدتیه که بجای لوزاور ، پزشک قلب برام لوزارتن اچ تجویز کرد.(دوتا ۵۰ صبح و شب) که بعد هم تبدیل به لوزامیکس اچ شد. حالا مدتیه که قندم به شدت بالا رفته. ممکنه ربطی داشته باشه به اچ بودن قرص؟؟

ناشناس (1398/10/5)

سلام من روزی سه قرض کاپتوپریل مصرف میکنم این دارو رو مصرف کنم مشکلی نداره ،تیروئید کم کار هم دارم روزی ۱/۵ لووکسیین مصرف میکنم

ناشناس (1398/9/29)

سلام اگه بجای دوقرس لوزارتان یک قرص پنجاه میلی بخوریم،اشکالی که نداره؟

ناشناس (1398/9/17)

سلام من قبلا لوزارتان ۲۵ با نصف متورال ۵۰ مصرف میکردم اما دکتر برام لوزارتان ۵۰ اچ رو تجویز کردن میخوام بدونم مشکلی نداره متورال رو حذف کردم ؟

ناشناس (1398/9/16)

سلام من چهل سالم حدودبیست ساله بیمای صرع دارم قرص لاموترژن مصرف می کنم دوسالی هم هست که مبتلابه فشارخون بالاشدم هرنمونه قرصی مصرف میکنم بهم نمی سازه مثلا قرص هیدروکلروتیازیدمصرف کردم چندماه پیش تازه قندخون بالاهم گرفتم چندوقتی انسولین هم زدم ولی قندم راباقرص متفورمین کم بیش کنترل می کنم قرص لوزارتان اچ هم بهم نمی سازه قرص والسارتان هم که سرطان زاست. نمی دونم با غذا هم نمی تونم فشارم راکنترل کنم هرکدوم غذاها برای یه مریضی بده غذای سردبرای صرع بده عذای گرم برای فشار. قند و فشارم طوریه که اگه مواظب نباشم تابیست هم میره تازه هردوش بالاس مثلا امروزگرفتم شانزده روی ده بود تودوخداراهنمایم کنیدباتشکر

دکتر محسن صنیعی - داروساز، مدیر وب سایت دارویاب (1398/9/16)

چند نکته را به عنوان راهنمایی عرض می کنم. آنچه مشخص است شما قادر به تحمل هیدروکلروتیازید و مشتقات آن نیستید (لوزارتان اچ از مشتقات هیدروکلروتیازید است). ولی والزارتان و لوزارتان به هیچ وجه سرطان زا نیستند و جمع آوری چند سری ساخت از این داروها به دلیل وجود ناخالصی در آن بود. اتفاقا این داروها اثربخشی عالی دارند. فشار خون بالا حتما باید با دارو و تحت نظر پزشک کنترل شود. با تغییر در رژیم غذایی امکان کنترل فشار خون وجود ندارد.

مهنی (1398/8/15)

باسلام بنده ۲۸ سالن. وحدود سه سال است فشارخون دارن اویل لوارتان ۲۵ صبح وشب میخوردن که تا یک ماه پیش تاثیری روی کنترل فشارنداشت دکتر برام قرص لوزارتان اچ یک صبح و شب نوشته که روی ۱۳ و ۱۲ کنترل میشه. امکانش هست تو نوبت بعدی مراجعه به دکتر دوز این دارو رو کم کنه چون در حقیقت دارم چهارتا قرص میخورم. و قصد بارداری دارم

دکتر محسن صنیعی - داروساز، مدیر وب سایت دارویاب (1398/8/15)

لازم است قبل از بارداری فشار خون خود را کنترل کنید چون مصرف داروی فشار خون در بارداری ممکن است مشکلاتی برای شما ایجاد کند. اگر مایل باشید تیم دارویاب پزشک مناسب به شما معرفی خواهد کرد.

صادق سرمدی (1398/8/13)

سلام این دارو باعث کم کاری تیروئید میشود؟

بهرام حمزه (1398/7/28)

با سلام ٦٦ سال سن دارم و داروهاي ذيل را مصرف ميكنم صبح كاردويلول ٦/٢٥ يك عدد حوالي ساعت ١٤ آملوديپين ٥ و حوالي ساعت ١٩ كاپتوپريل ٢٥ و فشارم هميشه حداكثر ١٤/٨ بود ليكن چند روز است فشارم افزايش نموده و به ١٦/٩ ميرسد هيچگونه تغيير در خوراك و شيوه زندگيم نداشته به موازات آن اين چند روزه شبها ٣ يا ٤ بار جهت دفع ادرار از خواب بر ميخيزم آيا لازم است داروها را تغيير يا افزايش دهم تمام داروها با نظر پزشك ميباشد ليكن متاسفانه به پزشكم دسترسي ندارم لطفا راهنمايي نماييد

دکتر محسن صنیعی - داروساز، مدیر وب سایت دارویاب (1398/7/28)

لازم است از نظر قند خون بررسی شوید. استرس و فشار عصبی می تواند اثر مستقیم روی فشار خون بگذارد. در صورتی که قند خون نرمال باشد و فشار عصبی هم نداشته باشید باید اجازه دهید یک تا دو هفته بگذرد و اگر فشار خون به حالت طبیعی برنگشت تحت نظر پزشک داروی فشار خون شما تغییر کند چون ممکن است نسبت به این داروها مقاوم شده باشید

ناشناس (1398/7/25)

سلام من بخاطرسر دردم کلی قرص های مسکن میخوردم الان سه ماهه لوزارتان میخورم حتی یدونه قرص سردرد هم نخوردم خیلی خوب و عالی شدم،فقط نمیدونم تاکی ادامه بدم ودیگه نخورم

دکتر محسن صنیعی - داروساز، مدیر وب سایت دارویاب (1398/7/25)

قطعا شما فشار خون دارید که با لوزارتان کنترل شده است. لازم است برای ادامه درمان به پزشک مراجعه کنید.

ناشناس (1398/7/19)

سلام من قبلا روزی یک عدد قرص لوزاتان اچ مصرف میکردم ولی با مراجعه به پزشک دیگه گفتند قرص لوزاتان اچ باعث افزایش کلسترول میشود ودارومه عوض کرد وقرص لوزاتان تجویز کرد ایا نظر پزشک درسته؟

دکتر محسن صنیعی - داروساز، مدیر وب سایت دارویاب (1398/7/23)

اگر فشار شما با لوزارتان کنترل می شود نیازی به مصرف لوزارتان اچ نیست. افزایش کلسترول یکی از عوارض احتمالی هیدروکلروتیازید است ولی برای همه اتفاق نمی افتد

مهسا میرزاخانی (1398/7/12)

سلام پدر من ۷۸ ساله هستن قبلا آنالاپریل ۲۰ یک عدد صبح و یک عدد شب می خورد ولی بعد دوسال ثابت بودن فشار با شروع داروی پروستات افت فشار آورد پس نصف صبح خورد نصف شب اینم یکسال خوب بود بعد خیلی افت فشار آورد پس اون حذف شد الان لوزا میکس اچ ۵۰ رو دادن نصف صبح می خورد ولی عصری فشارش ۱۶ می شد الان دو روزه نصف صبح و نصف شب می خوره یعنی ۲۵ میل صبح ۲۵ میل شب فشارش ۱۱ شده ولی این نصف شب رو که خودمون اضافه کردیم هنوز به دکتر اطلاع ندادیم این مشکلی پیش نیاره؟ چون ما شهرستان هستیم هنوز نرفتیم استان پیش دکتر

دکتر محسن صنیعی - داروساز، مدیر وب سایت دارویاب (1398/7/13)

سن ایشان اقتضاء می کند که تمامی داروهایشان تحت نظر پزشک باشد و از طرفی فشار خون ۱۶ برای پدر شما خطرناک است. اولویت شما کنترل فشار خون با داروهای تجویز شده می باشد. به نظر می رسد نصف قرص شب را احتیاج دارند. در اولین فرصت به پزشک اطلاع دهید.

مهدیار جعفرزاده (1398/7/2)

سلام. من به تجویز دکتر روزی دوتا لوزارتان ۵۰ مصرف میکنم. سری اول داروخانه لوزاتن اچ رو بهم داد ولی دفعه بعد لوزاتن ۵۰ یعنی لوزارتان پتاسیم. هردو هم ساخت داروپخش هست. آیا یکسان هستند یا متفاوتند؟

دکتر محسن صنیعی - داروساز، مدیر وب سایت دارویاب (1398/7/2)

لوزاتن اچ ترکیبی از دو دارو شامل لوزارتان و هیدروکلروتیازید است در حالیکه لوزاتن فقط دارای لوزارتان است.

مهدی ایرانمنش (1398/6/29)

سلام قبلا لوزار ۲۵ نصف صبح و نصف شب استفاده می کردم جدیدا که مراجعه به پزشک داشتم لوزاتن ۵۰ شبی یکی با والسارتان ۲۰ بعلت ال دی ال ۱۸۶ تجویز نمودند یک هفته مصرف کردم سرگیجه بسیار شدید مخصوصا هنگام تغییر وضعیت پیدا کردم آیا لازم است مجدد به پزشک مراجعه و یا دارو را عوض کنم یا عادت خواهم کرد و سرگیجه خوب می شود .تسریع در پاسخ موجب امتنان است. موفق باشید

دکتر محسن صنیعی - داروساز، مدیر وب سایت دارویاب (1398/6/30)

افت فشار خون ارتوستاتیک به معنی کاهش فشار خون در زمان تغییر وضعیت از حالت نشسته به حالت ایستاده است که معمولا با مصرف داروهای فشار خون ایجاد می شود و طبیعی است. کمترین واحد والزارتان ۴۰ میلی گرم است و ارتباطی با میزان LDL ندارد. احتمالا منظور شما قرص آتورواستاتین ۲۰ میلی گرم است. به هر حال اگر با مصرف داروهای جدید در طول روز فشار خون در حد نرمال است مصرف داروها را ادامه دهید و موقع تغییر وضعیت به آهستگی حرکت کنید ولی اگر در طول روز افت فشار خون دارید و ضعف و خواب آلودگی احساس می کنید با ثبت فشار خون سه بار در روز به مدت یک هفته می توانید برای تجویز صحیح دارو به پزشک کمک کنید.

م. ر. سراج (1398/6/26)

من هر روز صبح نصف قرص لوزارتان ۲۵ و نصف قرص تریامترن-اچ (۵۰ میلی گرم تریامترن و ۲۵ میلی گرم هیدروکلروتیازید) مصرف میکردم. اخیرا قرص لوزارتن-اچ (لوزارتان ۵۰ و هیدروکلروتیازید ۱۲/۵) مصرف میکنم. آیا لوزارتن-اچ جایگزین مناسبی برای آنها بوده است؟ اگر بله دوز آن چقدر باید باشد (با توجه به دوزهای قبلیم)؟

دکتر محسن صنیعی - داروساز، مدیر وب سایت دارویاب (1398/6/26)

لوزاتن اچ ترکیبی از لوزارتان و هیدروکلروتیازید است ولی فاقد تریامترن است و دو دارو از ترکیب سه داروی مصرفی شما را تامین می کند. اگر بخواهید دقیقا همان دوز قبلی را مصرف کنید امکان پذیر نیست و اگر بخواهید از لوزاتن اچ استفاده کنید باید یک چهارم مصرف کنید (معادل ۱۲.۵ میلی گرم لوزارتان که قبلا مصرف می کرده اید) باز هم هیدروکلروتیازید را به اندازه قبل تامین نمی کند. نهایتا یا نصف قرص لوزاتن اچ روزانه مصرف کنید و یا به داروهای قبلی بازگردید.

مجید یعقوبیان (1398/6/16)

با سلام و تشکر،آیا هنگام مصرف قرص لوزارتان اچ ۵۰ لزومی به مصرف قرص فوروزماید ۴۰ هم هست یا خیر؟

دکتر محسن صنیعی - داروساز، مدیر وب سایت دارویاب (1398/6/18)

به دلیل وجود هیدروکلروتیازید در قرص لوزارتان اچ معمولا نیازی به فورزماید نیست ولی در صورت تجویز هر دو دارو توسط یک پزشک لازم است هر دو را مصرف کنید.

ناشناس (1398/4/30)

چند قبل رسانه ها اعلام کردند 8تن مواد لوزاتان درگمروک به علت سرطان زا بودن کشف وضبط کردید. آیا درست است؟؟

آتنا اصالتی (1398/4/29)

چند روز پیش دوستی مطلبی راجع به وجود ناخالصی در این دارو و سرطان زا بودنش به اشتراک گذاشتند که خیلی نگران کننده بود و البته من نمیدونم از کجا میشه اطلاعات درست و کاملی در این موضوع به دست آورد.

دکتر محسن صنیعی - داروساز، مدیر وب سایت دارویاب (1398/4/30)

جای نگرانی نیست. لوزارتان هایی که مشکل داشتند از تمام داروخانه های کشور به سرعت جمع آوری شدند. فقط تعداد محدودی از این دارو مشکل داشت و هم اکنون داروهای موجود کاملا ایمن و قابل استفاده است. مطمئن باشید سلامت مردم موضوعی نیست که بتوان با آن شوخی کرد.

چنانچه در خصوص "لوزارتان+هیدروکلروتیازید" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

آگهی های عمومی

گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info