ترکیب گیاهی برای دیابت و سندرم متابولیک

داروهای گیاهی

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
  • مقدار مصرف
  • مصرف در بارداری
  • اشکال دارویی
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

  • اسامی تجاری فارسی
  • اسامی تجاری انگلیسی

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص ذبابطیس حکیم
قرص دورالایف دیابتیک
کپسول فنوگریکس
کپسول اورتی هرب 500 میلی گرم
قرص دیابتس نوتری پک ویواتیون
کپسول سنسولین او پی دی فارما
کپسول گلی بورکس
کپسول فایترسین دیا
کپسول شوگرهیل سمانیک
کپسول گلوکوبر 300 میلی گرم
قرص گیمنما 400 میلی گرم

چنانچه در خصوص "ترکیب گیاهی برای دیابت و سندرم متابولیک" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

آگهی های عمومی

گلوتریو امگا3 شیاف ایبوپروفن طراحی و چاپ جعبه دارویی شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info