اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1 هیدروکسی تریپتوفان+ملاتونین+ویتامین 5HTP+Melatonin+Vitamin
2 ۵ هیدروکسی تریپتوفان 5-Hydroxytryptophan
3 آباکاویر Abacavir
4 آباتاسپت Abatacept
5 آبسیکسی مب Abciximab
6 آبیراترون Abiraterone
7 ا سی ا ACA
8 آکامپروسیت Acamprosate
9 اکاربوز Acarbose
10 آسبوتولول Acebutolol
11 آسنوکومارول Acenocoumarol
12 استامینوفن Acetaminophen
13 استامینوفن+کافئین+آ اس آ Acetaminophen+Caffein+ASA
14 استامینوفن+کافئین Acetaminophen+Caffeine
15 استامینوفن+کدیین Acetaminophen+Codeine
16 استامینوفن+دیفن هیدرامین+فنیل افرین Acetaminophen+Diphenhydramine+Phenylephrine
17 استامینوفن+گایافنزین+فنیل افرین Acetaminophen+Guaifenesine+Phenylephrine
18 استامینوفن+ایبوپروفن+کافئین Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
19 استازولامید Acetazolamide
20 استیک اسید Acetic Acid
21 استیل کولین کلراید Acetylcholine Chloride
22 استیل سیستئین Acetylcysteine
23 استیل سالیسیلیک اسید+آتورواستاتین+هیدروکلروتیازید+والزارتان Acetylsalicylic Acid+Atorvastatin+Hydrochlorthiazide+Valsartan
24 استیل سالیسیلیک اسید+آتورواستاتین+انالاپریل+هیدروکلروتیازید Acetylsalicylic Acid+Atorvastatine+Enalapril+Hydrochlorothiazide
25 آسیکلوویر Aciclovir
26 آسیترتین Acitretin
27 اکتیویتد شارکول Activated Charcoal
28 آدالیمومب Adalimumab
29 آداپالن Adapalene
30 ادفوویر Adefovir
31 آدنوزین Adenosine
32 سرماخوردگی بزرگسال Adult cold
33 Aflibercept
34 آجمالین Ajmaline
35 آلانین Alanine
36 آلبندازول Albendazole
37 آلبومین Albumin
38 آلمتوزومب Alemtuzumab
39 آلندرونیت Alendronate
40 آلندرونیک اسید+کوله کلسی فرول Alendronic Acid+Colecalciferol
41 آلفنتانیل Alfentanil
42 آلفوزوسین Alfuzosin
43 الگلوکراز Alglucerase
44 آلیسکرن Aliskiren
45 الوپورینول Allopurinol
46 روغن بادام Almond Oil
47 آلموتریپتان مالات Almotriptan Malate
48 Aloe barbadensis+Rosa damascene+Crocus sativus L
49 آلفا لیپوئیک اسید Alpha Lipoic Acid
50 آلپرازولام Alprazolam
51 آلپروستادیل Alprostadil
52 آلتپلاز Alteplase
53 آلترتامین Altretamine
54 آلومینیوم هیدروکساید Aluminium Hydroxide
55 الومینیوم ام جی Aluminium MG
56 آلومینیوم ام جی اس Aluminium MGS
57 آلومینیوم پتاسیم سولفات Aluminium Potassium Sulphate
58 آلویموپان Alvimopan
59 آمانتادین Amantadine
60 آمبنونیوم کلراید Ambenonium Chloride
61 آمی فوستین Amifostine
62 امیکاسین Amikacin
63 آمیلورید Amiloride
64 آمیلورید+فورزماید Amiloride+Furosemide
65 آمیلورید اچ Amiloride-H
66 آمینواسید Amino acid
67 سرم آمینواسید+لیپید+گلوکز Amino Acid+Lipid+Glucose INF
68 آمینوکاپروئیک اسید Aminocaproic Acid
69 امینوگلوتتمید Aminoglutethimide
70 آمینوفیلین Aminophylline
71 آمینوسالیسیلیک اسید Aminosalicylic Acid
72 آمیودارون Amiodarone
73 آمی سولپراید Amisulpride
74 امی تریپتیلین Amitriptyline
75 آملودیپین Amlodipine
76 آملودیپین+آتورواستاتین Amlodipine+Atorvastatin
77 آملودیپین+والزارتان Amlodipine+Valsartan
78 آمونیوم کلراید Ammonium Chloride
79 آموباربیتال Amobarbital
80 آمورولفین Amorolfine
81 آموکسی سیلین Amoxicillin
82 آموکسی سیلین+کلاریترومایسین+پنتوپرازول Amoxicillin+Clarithromycin+Pantoprazole
83 کو-آموکسی کلاو Amoxicillin+Clavulanic acid
84 امفوتریسین بی Amphotericin B
85 امپی سیلین Ampicillin
86 آمپی سیلین+سولباکتام Ampicillin+Sulbactam
87 آمیل نیتریت Amyl Nitrite
88 دی اتیل اتر Anaesthetic Ether
89 آناگریلید Anagrelide
90 آناکینرا Anakinra
91 اناستروزول Anastrozole
92 آنیدولافونژین Anidulafungin
93 روغن آنیس Anise Oil
94 آنتازولین Antazoline
95 آنتوسیانوزید آ Anthocyanoside A
96 انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی Anti-D Immunoglobulin-IM
97 آنتی دی ایمنوگلوبولین-وریدی Anti-D Immunoglobulin-IV
98 انتی هموروئید Antihemorrhoid
99 انتی هیستامین دکونژستان Antihistamine Decongestant
100 آنتی تیموسیت گلوبولین Antilymphocyte Immunoglobulins
گلوریپا داروسازی عبیدی مکمل ورزشی هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب