اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1 ۵ هیدروکسی تریپتوفان 5-Hydroxytryptophan
2 آباکاویر Abacavir
3 آباتاسپت Abatacept
4 آبسیکسی مب Abciximab
5 Abiraterone
6 ا سی ا ACA
7 آکامپروسیت Acamprosate
8 اکاربوز Acarbose
9 آسبوتولول Acebutolol
10 آسنوکومارول Acenocoumarol
11 استامینوفن Acetaminophen
12 استامینوفن+کافئین+آ اس آ Acetaminophen+Caffein+ASA
13 استامینوفن+کافئین Acetaminophen+Caffeine
14 استامینوفن+کدیین Acetaminophen+Codeine
15 استامینوفن+دیفن هیدرامین+فنیل افرین Acetaminophen+Diphenhydramine+Phenylephrine
16 استامینوفن+گایافنزین+فنیل افرین Acetaminophen+Guaifenesine+Phenylephrine
17 استامینوفن+ایبوپروفن+کافئین Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
18 استازولامید Acetazolamide
19 استیل کولین کلراید Acetylcholine Chloride
20 استیل سیستئین Acetylcysteine
21 استیل سالیسیلیک اسید+آتورواستاتین+هیدروکلروتیازید+والزارتان Acetylsalicylic Acid+Atorvastatin+Hydrochlorthiazide+Valsartan
22 استیل سالیسیلیک اسید+آتورواستاتین+انالاپریل+هیدروکلروتیازید Acetylsalicylic Acid+Atorvastatine+Enalapril+Hydrochlorothiazide
23 آسیکلوویر Aciclovir
24 آسیترتین Acitretin
25 اکتیویتد شارکول Activated Charcoal
26 آدالیمومب Adalimumab
27 آداپالن Adapalene
28 ادفوویر Adefovir
29 آدنوزین Adenosine
30 سرماخوردگی بزرگسال Adult cold
31 Aflibercept
32 آجمالین Ajmaline
33 آلانین Alanine
34 آلبندازول Albendazole
35 آلبومین Albumin
36 آلمتوزومب Alemtuzumab
37 آلندرونیت Alendronate
38 آلندرونیک اسید+کوله کلسی فرول Alendronic Acid+Colecalciferol
39 آلفنتانیل Alfentanil
40 آلفوزوسین Alfuzosin
41 الگلوکراز Alglucerase
42 آلیسکرن Aliskiren
43 الوپورینول Allopurinol
44 آلموتریپتان مالات Almotriptan Malate
45 Aloe barbadensis+Rosa damascene+Crocus sativus L
46 آلپرازولام Alprazolam
47 آلپروستادیل Alprostadil
48 آلتپلاز Alteplase
49 آلترتامین Altretamine
50 آلومینیوم هیدروکساید Aluminium Hydroxide
51 الومینیوم ام جی Aluminium MG
52 آلومینیوم ام جی اس Aluminium MGS
53 آلومینیوم پتاسیم سولفات Aluminium Potassium Sulphate
54 آمانتادین Amantadine
55 آمبنونیوم کلراید Ambenonium Chloride
56 آمی فوستین Amifostine
57 امیکاسین Amikacin
58 آمیلورید Amiloride
59 آمیلورید+فورزماید Amiloride+Furosemide
60 آمیلورید اچ Amiloride-H
61 آمینواسید Amino acid
62 سرم آمینواسید+لیپید+گلوکز Amino Acid+Lipid+Glucose INF
63 آمینوکاپروئیک اسید Aminocaproic Acid
64 امینوگلوتتمید Aminoglutethimide
65 آمینوفیلین Aminophylline
66 آمینوسالیسیلیک اسید Aminosalicylic Acid
67 آمیودارون Amiodarone
68 آمی سولپراید Amisulpride
69 امی تریپتیلین Amitriptyline
70 آمیلودیپین Amlodipine
71 آملودیپین+آتورواستاتین Amlodipine+Atorvastatin
72 آملودیپین+والزارتان Amlodipine+Valsartan
73 آمونیوم کلراید Ammonium Chloride
74 آموباربیتال Amobarbital
75 آمورولفین Amorolfine
76 آموکسی سیلین Amoxicillin
77 آموکسی سیلین+کلاریترومایسین+پنتوپرازول Amoxicillin+Clarithromycin+Pantoprazole
78 کو-آموکسی کلاو Amoxicillin+Clavulanic acid
79 امفوتریسین بی Amphotericin B
80 امپی سیلین Ampicillin
81 آمپی سیلین+سولباکتام Ampicillin+Sulbactam
82 آمیل نیتریت Amyl Nitrite
83 دی اتیل اتر Anaesthetic Ether
84 آناگریلید Anagrelide
85 آناکینرا Anakinra
86 اناستروزول Anastrozole
87 آنیدولافونژین Anidulafungin
88 آنتازولین Antazoline
89 آنتوسیانوزید آ Anthocyanoside A
90 انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی Anti-D Immunoglobulin-IM
91 آنتی دی ایمنوگلوبولین-وریدی Anti-D Immunoglobulin-IV
92 انتی هموروئید Antihemorrhoid
93 انتی هیستامین دکونژستان Antihistamine Decongestant
94 آنتی تیموسیت گلوبولین Antilymphocyte Immunoglobulins
95 ضدسم عقرب Antiscorpion Venum Serum
96 ضدسم مار Antisnake Venum Serum
97 آپومورفین Apomorphine
98 اپرپیتانت Aprepitant
99 آپروتینین Aprotinin
100 آرگاتروبان Argatroban
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب