قرص پاروکستین آروبینو

PAROXETINE AUROBINDO 20MG Tablet

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
AUROBINDO MILPHARM [ بریتانیا ]

موارد مصرف قرص پاروکستین آروبینو

این دارو در درمان افسردگی، وسواس جبری، اختلالات پانیک، فوبیا و اختلالات اضطراب منتشر کاربرد دارد.

داپوکستین در درمان انزال زودرس آقایان نیز کاربرد دارد

چنانچه در خصوص "قرص پاروکستین آروبینو" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

سایر برند های این شرکت

قرص زلودا 150 میلی گرم قرص زلودا 500میلی گرم آمپول آنگزات 0.1میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر پودر قابل تزریق سیمون 500میلی گرم -سایمون آمپول کیتریل 1میلی گرم/میلی لیتر 3میلی لیتر (کتریل) قرص کیتریل 1میلی گرم (کتریل) کپسول رواکوتان 20میلی گرم قرص سل سپت 500میلی گرم-سلسپت کپسول سل سپت 250 میلی گرم-سلسپت کپسول تامیفلو (تامی فلو) 45 میلی گرم کپسول تامیفلو (تامی فلو)30 میلی گرم کپسول تامیفلو (تامی فلو) 75 میلی گرم آمپول پگاسیس 180 میکروگرم/0.5میلی لیتر قرص کوپگوس 200 میلی گرم ویال مبترا 10میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر - مابترا ویال مبترا 10میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر - مابترا پودر قابل تزریق هرسپتین 150 میلی گرم پودر قابل تزریق هرسپتین 440 میلی گرم کپسول وزانویید 10 میلی گرم قرص والسیت 450 میلی گرم-والسایت قرص مادوپار 125 میلی گرم کپسول سیمبالتا 30 میلی گرم کپسول سیمبالتا 60 میلی گرم قرص ابیلیفای 10 میلی گرم قرص ابیلی فای 15 میلی گرم قرص ابیلیفای 30 میلی گرم پماد موضعی الیز 20 گرم کپسول اپانوتین 100 میلی گرم قرص ایکورل 20 میلی گرم قرص ایکورل 10 میلی گرم قرص اکتونل 35 میلی گرم قرص فکتیو 320 میلی گرم ویال هپارین 25000 واحد/5 میلی لیتر قرص روکشدار سابریل 500میلی گرم پودر قابل تزریق وریدی روسفین 500 میلی گرم پودر قابل تزریق روسفین 2 گرم پودر قابل تزریق عضلانی روسه فین 1 گرم پودر قابل تزریق عضلانی روسه فین 500 میلی گرم پودر قابل تزریق وریدی روسفین 1 گرمی محلول خوراکی نوتروپیل 20% 125 میلی لیتر قرص روکشدار نوتروپیل 800 میلی گرم قرص روکشدار نوتروپیل 1200 میلی گرم آمپول نوتروپیل 1 گرم کپسول نکسیوم 40 میلی گرم کپسول نکسیوم 20 میلی گرم کپسول پاراداکسا 110 میلی گرم کپسول پاراداکسا 150 میلی گرم کپسول پاراداکسا 75 میلی گرم آمپول پریداکس 20 میکروگرم/میلی لیتر قرص اپلرنون نورمون 50 میلی گرم قرص اپلرنون نورمون 25 میلی گرم اسپری استنشاقی کامبیونت 2.5/0.5 میلی گرم نبولایز کامبیونت 500 میکروگرم/2.5میلی گرم قرص لامیکتال ۱۰۰ میلی گرم قرص لامیکتال 50 میلی گرم قرص لامیکتال 25 میلی گرم کپسول نرم روکالترول(روکاترول) O.25 میکروگرم انتوکورت 0.02 میلی گرم/میلی لیتر انما کورت انما (کورتنما) 100 میلی گرم/60 میلی لیتر کپسول پروگلیسم 100 میلی گرم-دیازوکساید پودر قابل تزریق الیگارد 7.5 میلی گرم اسپری استنشاقی زنهایل 200/5 میکروگرم ویال اکسجوا 120 میلی گرم/1.7 میلی گرم آمپول دی دی ا وی پی 4 میلی گرم/میلی لیتر قرص پروپافنون هیومان 150 میلی گرم قرص پروپافنون هیومان 300 میلی گرم ویال بیوکوریل 1گرم/10 میلی لیتر کپسول پی کارزین 50میلی گرم قطره چشمی پردفورت 1% قرص افینت 10 میلی گرم ویال ابراکسان 100 میلی گرم ویال لئوفلیزه آبراکسان 100 میلی گرم قرص کل کورت 6 میلی گرم-کلکورت ایمپلنت اوزردکس 0.7 میلی گرم قرص داپسون جی اس کا 100 میلی گرم قرص فامپیرا 10 میلی گرم پودر قابل تزریق کاسمژن 0.5 میلی گرم قرص پیوسته رهش ماتوراید 18 میلی گرم قرص پیوسته رهش ماتوراید 54 میلی گرم قرص پیوسته رهش ماتوراید 36 میلی گرم ویال وریدی یوندلیس 1 میلی گرم قرص ریووتریل 2 میلی گرم ویال هایمکتین 4 میلی گرم قرص آرتروسین 200 میلی گرم قرص وترینت 200 میلی گرم کپسول زلدوکس 40 میلی گرم آمپول بون ویوا 3میلی گرم/3 میلی لیتر قرص پروکرولان 7.5 میلی گرم - ایوابرادین قرص اسمیا 5 میلی گرم قرص اسپولوت 200 میلی گرم قرص استیوارگا 40 میلی گرم سوسپانسیون نویراپین ادیف 50 میلی گرم/5 میلی لیتر نبولایز پولموزایم 2.5 میلی گرم/2.5 میلی لیتر کپسول ریتمودان 100 میلی گرم پودر قابل تزریق فستورتک 1.5 میلی گرم/میلی لیتر-راسبوریکاز ویال وردای250 میلی گرم ویال اینفراسیانین 25 میلی گرم ویال آی سی جی پولسیون 25 میلی گرم آمپول کوناکیون 10 میلی گرم/میلی لیتر قرص آراوا 20 میلی گرم قرص کرولان 5 میلی گرم - پروکورالان - ایوابرادین کپسول منسیس 45 میلی گرم کپسول ایمبروویکا 140 میلی گرم قرص تالوکسا 600 میلی گرم آمپول رپاتا 140 میلی گرم آمپول هالاون 1میلی گرم/2 میلی لیتر کپسول تاسیگنا 200 میلی گرم ویال زالتراپ 100 میلی گرم/4 میلی لیتر-زالترپ ویال آرگاترا 100 میلی گرم/میلی لیتر 2.5 میلی لیتر ویال بیوناس 10000 واحد - بیونیز - بیوناز ویال بنداموستین هگزال 100 میلی گرم ویال اتولون 100 میلی گرم قرص زایسوا 150 میلی گرم سرم مانیتول پلی فلکس 20% 500 میلی لیتر ویال ویزوداین 15 میلی گرم-ویژوداین ویال ایلیا(آیلیا) 40 میلی گرم/میلی لیتر قرص زایتیگا 250 میلی گرم ویال ویدازا 100 میلی گرم آمپول میلرینون روتکس مدیکا 10میلی گرم/10 میلی لیتر آمپول متوجکت 15میلی گرم/1.5 میلی لیتر آمپول متوجکت 10 میلی گرم/1 میلی لیتر آمپول لینزولید روتکس مدیکا قرص لوکران 2 میلی گرم قرص وراپامیل آلیود 240 میلی گرم آمپول وراهگزال 5میلی گرم/2میلی لیتر قرص ایزوپتین 40 میلی گرم ویال تیوپنتال وی یو ای بی 1 گرم پماد نیتروکارد 30 گرم آمپول اپروتک 10000000 واحد/میلی لیتر 10 میلی لیتر آمپول تاگویل (تاژویل) 2 میلی گرم/2 میلی لیتر آمپول کلماستینیوم 1 میلی گرم/1 میلی لیتر ویال لابتالول هاسپیرا 5 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر ویال لابتالول کرن فارما 5میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر ویال ترندیت 100 میلی گرم/20 میلی لیتر کپسول اتواسپال(اتو اسپال) 100 میلی گرم کپسول پوزاید 50 میلی گرم کپسول اتوپا 100 میلی گرم قرص نورمیکس 200 میلی گرم ویال آزیلانگ 500 میلی گرم قرص آروریکس 150 میلی گرم قرص رمرون 30 میلی گرم قرص سیتالوپرام بلوفیش 20 میلی گرم قرص سیتالوپرام جنریس 20 میلی گرم قرص پلتال 100 میلی گرم قرص سیلوزک 100 میلی گرم قرص آپو سیلاستازول 50 میلی گرم قرص سیلاستازول آدمد 50 میلی گرم قرص آپو سیلاستازول 100 میلی گرم قرص سیلوستازول آدمد 100 میلی گرم قرص سیلوستازول آریستو 50 میلی گرم قرص پتاسیم کلراید آستلاس 600 میلی گرم قرص پتاسیم کلراید آمینو ای جی600 میلی گرم قرص پتاسیم کلراید کوالیتی 600 میلی گرم قرص یورو کا 600 میلی گرم قرص آپو کا 600 میلی گرم قرص فوسفات ساندوز(فسفات ساندوز) 500 میلی گرم قرص گوترون 2.5 میلی گرم قرص گوترون 5 میلی گرم قرص آپو میدودرین 5 میلی گرم قرص آپو میدودرین 2.5 میلی گرم ژل کنتراکتیوبکس (کنتراتوبکس)20 گرم قرص لیتوسان 300 میلی گرم قرص پرفنازین کوالیتی 2 میلی گرم قرص پرفنازین کوالیتی 4 میلی گرم قرص پرفنازین کوالیتی 8 میلی گرم ویال زیپرکسا 10 میلی گرم قرص میتونین 25 میکرو گرم آمپول پروپرانولول دبلیو زد اف 1 میلی گرم بر میلی لیتر آمپول دوسیتون 1 میلی گرم/میلی لیتر قرص آدنوریک 80 میلی گرم قرص مدافنیل میلفارم 100 میلی گرم قرص سگان 5 میلی گرم قرص سلژیلین جنریس 5 میلی گرم قرص سیپرام 20 میلی گرم ویال لینزولید 2 میلی گرم/میلی لیتر 300 میلی لیتر قرص زیر زبانی آبسترال 200میکروگرم قرص زیر زبانی آبسترال 100میکروگرم قرص زیر زبانی آبسترال 300میکروگرم پودر قابل تزریق انکاسپار 3750 واحد - اونکاسپار ویال پگ آسپارژیناز آدیت 3750 واحد ویال همسیل 3750 واحد/5 میلی لیتر ویال پگ-ال-آسپاترو 3750 واحد/5 میلی لیتر ویال پگاپار 3750 واحد/5 میلی لیتر ویال آسپارژیناز آدیت 10000 واحد ویال سلژیناس 10000 واحد -سلژیناز -سلجیناس سوسپانسیون خوراکی نوکسافیل 40 میلی گرم/میلی لیتر 105 میلی لیتر قرص سینرجینا 100میلی گرم -سینرژینا ویال آلبومینا باکسالتا 20% 50 میلی لیتر ویال آلبورکس 20% 50 میلی لیتر قرص دگزامین 5 میلی گرم - دگزآمفتامین سولفات قرص دکستروآمفتامین سولفات 5 میلی گرم کپسول کراکوتان 25 میلی گرم کپسول اتوپساید کادیلا 50 میلی گرم سوسپانسیون اوسلتاماویر 30 میلی گرم/5 میلی لیتر-اسلتامیویر قرص متولازون گالفارما 5 میلی گرم قرص زاروکسولین 5 میلی گرم - زاروکسیلین قرص ماینوکسیدیل سان 10 میلی گرم قرص ماینوکسیدیل کوالیتی 10 میلی گرم قرص ماینوکسیدیل موتال 10 میلی گرم پودر قابل تزریق کلستین جنریس 1000000 واحد پودر قابل تزریق کلیستیمتات جی ای اس 1 میلیون واحد پودر قابل تزریق کلومایسین 1000000 واحد ویال کولیستیمتاتو 1 میلیون واحد پودر لئولیزه داکوژن 50 میلی گرم ساشه پتابا 3 گرم قرص وارفارین ایپکا 3 میلی گرم قرص وارفارین کرسنت 5 میلی گرم ویال کوپرین 0.1% 20میلی لیتر محلول ملانوزیل 1% 30 میلی لیتر قرص مرکاپتوپورین آدیت 50 میلی گرم ویال پوفول 500 میلی گرم/50 میلی لیتر ویال پوفول 200 میلی گرم/20 میلی لیتر آمپول فازلودکس 250 میلی گرم - فولوسترانت-فزلودکس-فاسلودکس ویال کیترودا 50 میلی گرم - کترودا کپسول فنوکسی بنزامین آریستو 10 میلی گرم کپسول فنوکسن 10 میلی گرم - فنوکسی بنزامین کپسول دی بن زیران 10 میلی گرم -دی بنزیران-دیبنزیران قرص انترستو 49/51 میلی گرم - اینترستو کپسول ویگارکس - ویگرکس پودر قابل تزریق کاورجکت 20 میکروگرم قرص فلکاینید نورمون 100 میلی گرم - فلکائینید آمپول آلدرازیم 100 واحد/5 میلی لیتر قرص تاگریسو 40 میلی گرم قرص تاگریسو 80 میلی گرم قرص ویتامین ب2 100 میلی گرم پلاس فارما - ریبوفلاوین قرص ویتامین ب2 100 میلی گرم ویتابای - ریبوفلاوین قرص ویتامین ب2 100 میلی گرم هلث اید-ریبوفلاوین قرص هپتوس 200 میلی گرم کپسول ریباویرین کوالیتی 200 میلی گرم ویال لیپیدول الترا فلوئید 10 میلی لیتر قرص داکلاتاسویر کوالیتی 60 میلی گرم قرص داکلاتاسویر کوالیتی 30 میلی گرم آمپول فنتول امین استروپ 10 میلی گرم/میلی لیتر -فنتولامین قرص گالانتامین آزودوس 4 میلی گرم قرص گالانتامین آزودوس 8 میلی گرم قرص گالانتامین آزودوس 12 میلی گرم ویال اسپکتینومایسین فیزوفارما 2 گرم ویال اسپکتینومایسین کیرین 2 گرم ویال تروبیسین 2 گرم قرص زیفاکسان 500 میلی گرم قرص اسپیراکسین 200 میلی گرم کپسول آوودارت 0.5 میلی گرم کپسول دوپروست 0.5 میلی گرم کپسول پابا آبوفیت 500 میلی گرم ساشه پابا کا 3 گرم قرص پابا توسک 500 میلی گرم - پاباتوسک آمپول بتاسین 100میلی گرم/20 میلی گرم آمپول لابسین 100 میلی گرم/20 میلی لیتر - لبسین آمپول پاپاورین استروپ 40 میلی گرم/میلی لیتر آمپول پاپاورین کوالیتی 40 میلی گرم/میلی لیتر قطره سورمونتیل 4% قطره تریمیپرامین نئوراکسفارم 40 میلی گرم/میلی گرم قرص روامایسین 500 میلی گرم قرص دپیکسول 3 میلی گرم- فلوپنتیکسول قرص کینیدین سولفات اسنو - کویینیدین قرص کینیدین سولفات ساندوز 200 میلی گرم قرص زلجانز 5 میلی گرم آمپول سیرامزا 100 میلی گرم/10 میلی لیتر - راموسیرومب ویال سیرامزا 500 میلی گرم/50 میلی لیتر - راموسیرومب قرص هیگروتون 50 میلی گرم - کلرتالیدون قرص تالیدومید فرسانوس کابی 100 میلی گرم قرص تالیدومید الان فارما قرص سولفادیازین ریج 500 میلی گرم قرص سولفادیازین کوالیتی 500 میلی گرم قرص سولفادیازینا مدی 500 میلی گرم ویال استرپتومایسین ابوت ایندیا 1 گرم ویال استرپتومایسین تروج 1 گرم ویال استرپتومایسین ریج 1 گرم ویال استرپتومایسین ماکلئوس 1 گرم قرص ویمپت 200 میلی گرم - لاکوزامید - لاکوزاماید قرص ویمپت 50 میلی گرم - لاکوزامید - لاکوزاماید کپسول ایبرانس 125 میلی گرم - پالبوسیکلیب- آی برنس کپسول اکستندی 40 میلی گرم پودر برای تزریق رتلکس 10.4 واحد کپسول تیوتیکسین مایلن 5 میلی گرم آمپول فلوفنازین استروپ 25 میلی گرم/میلی لیتر ویال نیترون 20 میلی گرم/10 میلی لیتر-میتوکسانترون کرم موضعی داکتارین 2% آمپول فومپیزول استریمکس 1.5 گرم/1.5 میلی لیتر کپسول رافوستر 0.5 میلی گرم سوسپانسیون نیتروفورانتوئین استروپ 25 میلی گرم/5 میلی لیتر سوسپانسیون فورانتوئینا 10 میلی گرم/میلی لیتر سوسپانسیون نیترورال 25 میلی گرم/5 میلی لیتر پودر برای تزریق ملفالان سلون 50 میلی گرم-آلکاسل ویال ملفالان آدیت 50 میلی گرم قرص آلکران 2 میلی گرم قرص آلکاسل 2 میلی گرم ویال کوپرین 0.1% 4 میلی لیتر آمپول میلرینون استراژن 10 میلی گرم/10 میلی لیتر قرص لاتیکزا 500 میلی گرم - لاتیکسا آمپول اسبلوک 100میلی گرم/10 میلی لیتر آمپول لبسین 20 میلی گرم/5 میلی لیتر قرص کاروا 300 میلی گرم شربت اورالاک 10گرم/15 میلی لیتر 300 میلی لیتر قرص آزاگلوب 50 میلی گرم آمپول آکتمرا 20 میلی گرم/میلی لیتر 4 میلی لیتر ویال اکتمرا 20 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر ویال آکتمرا 20 میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر کپسول خوراکی آپو ماینوسایکلین 50 میلی گرم-مینوسیکلین نزریقی سیدوفوویر هریتیج 75 میلی گرم/1میلی لیتر 5 میلی لیتر قرص خوراکی امپاتوس 100 میلی گرم قرص خوراکی ریتوناویر امکیور 100 میلی گرم قرص خوراکی آباکاویر ماکلئودز 300 میلی گرم قرص نیمودیپین بایر 30 میلی گرم قرص نیمودیپین کوالیتی 30 میلی گرم ویال نیمودیپین بایر 0.2 میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر ویال نیمودیپین جی.ای.اس 0.2 میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر قرص سدیم فنیل بوتیرات بیوویترام 500 میلی گرم کرم بنوکویین 20% 30 گرم پودر لئوفلیزه رمدسیویر بی دی آر 100 میلی گرم-بی دی رم 100 قرص اتوفلور 20 میلی گرم قرص ایورمکتین سان فارما 6 میلی گرم قرص پیریمتامین کوالیتی 25 میلی گرم قرص داراپریم 25 میلی گرم قرص لی مدر 50 اس پی قرص لی مدر 100 اس پی آمپول دکالدول 50 میلی گرم/1 میلی لیتر پودر برای تزریق فابرزایم 35 میلی گرم واکسن منکترا 135 نیم میلی لیتر تک دوز ویال متیلن بلو استروپ 50 میلی گرم/5 میلی لیتر ویال متیلن بلو استروپ 10میلی گرم/1 میلی لیتر آمپول متیبلو 20 میلی گرم/2 میلی لیتر محلول غلیظ اپدیوو 10 میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر محلول غلیظ اپدیوو 10 میلی گرم/میلی لیتر 4 میلی لیتر محلول غلیظ آکرووس 30 میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر-اکرووس کپسول آناگرلاید سینتون 500 میلی گرم کپسول پی ام اس آناگرلاید 500 میلی گرم کپسول آناگرلاید کوالیتی 500 میلی گرم قرص اینداپامید جی پی 2.5 میلی گرم کپسول دانترولن مرکاس 25 میلی گرم کپسول دانترولن سپفارما پودر قابل تزریق دانترولن نورژین 20 میلی گرم پودر قابل تزریق دانترولن کوالیتی 20 میلی گرم کپسول دانتریوم 25 میلی گرم پودر قابل تزریق دانتریوم 20 میلی گرم کپسول بودزوناید دکتر فالک 3 میلی گرم الگزیر دیگوکسین تئوفارما 0.05 میلی گرم/میلی لیتر 60 میلی لیتر الگزیر لاناکوردین پدیاتریکو 0.05 میلی گرم/میلی لیتر 60 میلی لیتر کپسول ویوانس 30 میلی گرم پودر قابل تزریق دیاموکس 500 میلی گرم قرص تنویر 25 میلی گرم قرص پروپافنون کوالیتی 300 میلی گرم قرص پروپافنون آلیود 300 میلی گرم قرص پروپافنون-ای جی 300 میلی گرم قرص پروپافنون آلیود 150 میلی گرم قطره چشمی ریدینوکس 0.1% 10 میلی لیتر پودر قابل تزریق ریسپردال کونستا 50 میلی گرم محلول خوراکی ریسپریدون وکهارت 1 میلی گرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر کپسول مگزیلیتین شوسیدو 100 میلی گرم کپسول مگزیل 100 میلی گرم - مگزیلیتین کپسول مکیتولاید 100 میلی گرم - مگزیلیتین کپسول مگزی لینا 200 میلی گرم - مگزیلیتین کپسول مگزاریتم 200 میلی گرم - مگزیلیتین پودر قابل تزریق سیکلوفسفامید چاندرا 500 میلی گرم پودر قابل تزریق سیکلوفسفامید کمکس 200 میلی گرم پودر قابل تزریق سی تی ایکس-جی ال اس 200 میلی گرم پودر قابل تزریق سی تی ایکس-جی ال اس 500 میلی گرم کپسول نوومگزیلتین 200 میلی گرم پودر قابل تزریق دانوروبیسین سیپلا-دانوتک-داونوتک پودر قابل تزریق دانوروبیسین سلون 20 میلی گرم پودر قابل تزریق دائنئون 20 میلی گرم - دانوروبیسین پودر قابل تزریق دائونوزین 20 میلی گرم - دانوروبیسین آمپول آنتیرکس 10 میلی گرم/میلی لیتر ویال متوکسانترون نئون 20 میلی گرم/ 10 میلی لیتر-نیترول قرص والدوکسان 25 میلی گرم- آگوملاتین ویال ای.پی.مایسین 2 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر قرص ایورالث 3 میلی گرم قرص ایورمکتین پلاس چاندرا 3 میلی گرم واکسن سرواریکس 0.5 میلی لیتر پودر قابل تزریق تریپترو 3.75 میلی گرم پودر قابل تزریق تریپترو 11.25 میلی گرم قرص برنکورتارد 200 میلی گرم قرص فاویپیراویر هترو 200 میلی گرم قرص بی دی فاوی 200 میلی گرم-فاویپیراویر کپسول استنشاقی روتیو 18 میکروگرم آمپول فلوفنازین ادیت 25 میلی گرم/میلی لیتر قرص فسفات پتاسیم مونوبازیک ساندوز 500 میلی گرم کپسول آهسته رهش بودنوفالک پودر لئوفلیزه قابل تزریق تیگاسیل 50 میلی گرم محلول غلیظ تزریقی پرجتا 30 میلی گرم/میلی لیتر 14 میلی لیتر قرص لیولازین 10 میلی گرم قرص جمپ هیدرالازین 10 میلی گرم قرص نرلینکس 40 میلی گرم قرص کابرلسا 300 میلی گرم قرص کابرلسا 100 میلی گرم قرص باراکلود 1 میلی گرم پودر برای تزریق الانزاپین اینتاس 10 میلی گرم آمپول لدرترکسات 50 میلی گرم/2 میلی لیتر پودر برای تزریق متوسل 1 گرم آمپول متوسل 50 میلی گرم/2 میلی لیتر سوسپانسیون زغال فعال امگا 0.2گزم/1 میلی لیتر (شارکول) سوسپانسیون زغال فعال سرب 0.2گزم/1 میلی لیتر (شارکول)-توکسی کرب سوسپانسیون نوریت کربومیکس 50 گرم سوسپانسیون کربولیک 0.2 گرم/1 میلی لیتر قرص لیوکل 250 میلی گرم پودر برای تزریق تیوتپا آدین 100 میلی گرم ژل موضعی آندراکتیم 2.5 % 80 گزم قرص کووان 100 میلی گرم - ساپروپترین قرص جیدنیو 360 میلی گرم قرص نولوادکس 10 میلی گرم قرص نولوادکس 20 میلی گرم قرص سیتالوپرام ویتابالانس 20 میلی گرم قرص سیتالوپرام ویتابالانس 40 میلی گرم قرص لوامیزول استروپ 50 میلی گرم قرص لوپیناویر/ریتوناویر آئوروبیندو 200/50 میلی گرم قرص لوپیناویر/ریتوناویر ماکلودس 200/50 میلی گرم قرص لوپیناویر/ریتوناویر میلان 200/50 میلی گرم کپسول فلاویر 75 میلی گرم ویال لیپیودول 480 میلی گرم/1 میلی لیتر 10 میلی لیتر کپسول استنشاقی رووتون 160/4.5 میکروگرم کپسول استنشاقی رووتون 320/9 میکروگرم اسپری استنشاقی آستالین 100 میکروگرم/دوز 200 دوز پودر برای تزریق فیبریگا 1 گرم پودر برای تزریق اکتاناین اف 500 واحد محلول پنزیگا 10 گرم/ 100 میلی لیتر محلول پنزیگا 2.5 گرم/ 25 میلی لیتر محلول پنزیگا 5 گرم/ 50 میلی لیتر آمپول ایگامد 300 میکروگرم/2 میلی لیتر آمپول رزوناتیو 300 میکروگرم/2 میلی لیتر - رزونیتیو پودر برای تزریق بریپلکس پی/ان 500 واحد آمپول وراپامیل سوفارما 5 میلی گرم/2 میلی لیتر آمپول ایزوپتین 5 میلی گرم/2 میلی لیتر قلم تزریقی گلاریتوس 100 واحد/میلی لیتر 3 میلی لیتر - انسولین گلارژین ویال سیکلولوکس 377 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر ویال یونیرم 376.9 میلی گرم/میلی لیتر 15 میلی لیتر قرص آولوکس 400 میلی گرم پودر گرانول فوسمول 3 گرم کپسول فلوکستین جنسیس 20 میلی گرم قرص آریمدکس 1 میلی گرم قرص آناسترازول آسترازنیکا 1 میلی گرم کپسول متویر قرص لاتودا 40 میلی گرم آمپول نیترونال آکواس 5 میلی گرم/5 میلی لیتر کپسول هوماتین 250 میلی گرم قرص پروبنسید بیوکانول 500 میلی گرم کپسول آستراترا 60 میلی گرم کپسول آستراترا 10 میلی گرم کپسول آستراترا 18 میلی گرم کپسول آستراترا 40 میلی گرم کپسول آستراترا 25 میلی گرم کپسول گالسیا 8 میلی گرم قرص فلوفنیلت 2.5 میلی گرم قرص فلوفنیلت 1 میلی گرم پودر قابل تزریق کادسیلا 160 میلی گرم پودر قابل تزریق کادسیلا 100 میلی گرم سوسپانسیون فروز-پلاس 50 میلی گرم/15 میلی لیتر 120 میلی لیتر شربت دولفالاک 10 گرم/15 میلی لیتر 240 میلی لیتر-دوفلک قرص فلوانکسول 3 میلی گرم-فلوپنتیکسول کپسول اودمین 50 میلی گرم-دیازوکساید کپسول پروگلیسم 25 میلی گرم -دیازوکساید ویال سیکلولوکس 377 میلی گرم/میلی لیتر 15 میلی لیتر پودر برای تهیه محلول خوراکی فلاویر 30 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر قرص اینلیتا 5 میلی گرم کپسول آنتی فلو 75 میلی گرم قرص آتریپلا 200/300/600 میلی گرم قرص ووناویر 200/300/600 میلی گرم قرص امتریسیتابین/تنوفوویر/افاویرنز میلان 200/300/600 میلی گرم قرص تراستیوا 200/300/600 میلی گرم قرص تریواژ 200/300/600 میلی گرم قرص اتبریکس 200/300 میلی گرم قرص توین-ای ام 200/300 میلی گرم قرص تافرو 25 میلی گرم قرص هپسرا 10 میلی گرم کپسول سوکسی کپتال 200 میلی گرم-سوکسیمر کپسول کمت 100 میلی گرم-سوکسیمر کپسول سوکپ 200 میلی گرم-سوکسیمر پودر برای تزریق سیکلوسان 200 میلی گرم پودر برای تزریق سیکلوسان 500 میلی گرم پودر برای تزریق سیکلوسان 1 گرم پودر برای تزریق بیوالیرودین 250 میلی گرم قرص متالونیکس 5 میلی گرم قرص ریفسواز 75/150 میلی گرم قرص بریکس تری کیت 275/75/150 میلی گرم قرص اتاریفاز 275/75/400/150 میلی گرم قرص فلانتادین 6 میلی گرم آمپول آرتسونات بیوتک 60 میلی گرم/1 میلی لیتر کپسول آلسنسا 50 میلی گرم کپسول دفانیل 50 میلی گرم قطره چشمی آیوپیدین 5 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر ویال تزریق وریدی تسنتریک 60 میلی گرم/میلی لیتر 60 میلی لیتر پودر برای تزریق کیپرولیس 60 میلی گرم پودر برای محلول موضعی تیسیل لیو 90میلی گرم/3000/500/400 واحد/میلی لیتر قرص پیوسته رهش این وگا 6 میلی گرم-اینوگا قرص پیوسته رهش این وگا 9 میلی گرم-اینوگا قرص پیوسته رهش این وگا 3 میلی گرم-اینوگا آمپول این وگا 117 میلی گرم/0.75 میلی لیتر-اینوگا قرص یولارب 150 میلی گرم پودر برای تزریق بلینسیتو 38.5 میکرو گرم قرص آلونبرگ 90 میلی گرم قرص کابومتیکس 60 میلی گرم قرص کازانات 20 میلی گرم پودر برای تزریق زاویسفتا 2گرم/0.5 گرم کپسول زایکادیا 150 میلی گرم کپسول زالکوری 250 میلی گرم کپسول کریزالک 250 میلی گرم قرص تابکس 1.5 میلی گرم کپسول تافینلار 75 میلی گرم محلول غلیظ تزریقی دارزالکس 20 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر محلول غلیظ تزریقی دارزالکس 20 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر قرص اکس ویرا 250 میلی گرم کپسول دی ام جی 125 میلی گرم محلول غلیظ تزریقی کاریزبا 4.5 میلی گرم/میلی لیتر 4.5 میلی لیتر قرص زپاتیر 50میلی گرم/100 میلی گرم آمپول هملیبرا 30 میلی گرم/1 میلی لیتر آمپول هملیبرا 150 میلی گرم/میلی لیتر 0.7 میلی لیتر آمپول هملیبرا 150 میلی گرم/میلی لیتر 0.4 میلی لیتر آمپول هملیبرا 150 میلی گرم/میلی لیتر 1 میلی لیتر پچ پوستی فم 1.5میلی گرم/0.525میلی گرم/15 سانتیمتر مربع قرص اینتونیو 4 میلی گرم محلول تزریقی پراکس باند 2.5 گرم/50 میلی لیتر پودر برای تزریق بسپونزا 1 میلی گرم قرص تیبسوو 250 میلی گرم کپسول کیسبلیکس 10 میلی گرم کپسول لنویما 10 میلی گرم کپسول لنویما 4 میلی گرم کپسول کانستلا 290 میکروگرم کپسول کانستلا 145 میکروگرم کپسول آمیتیزا 8 میکرو گرم قرص ارکامبی 200/125 میلی گرم-اورکامبی پودر برای تزریق نوکالا 100 میلی گرم کپسول اریوج 150 میلی گرم ویال تزریقی جاولور 25میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر قرص گالووس 50 میلی گرم قرص ونکلایکستو 100 میلی گرم قرص زلبوراف 240 میلی گرم قرص لانسرف 20/8.19 میلی گرم قرص مکینیست 0.5 میلی گرم قرص مکینیست 2 میلی گرم آمپول توریسل 25 میلی گرم/1 میلی لیتر قرص بتمیگا 50 میلی گرم قطره چشمی مکسیترول کپسول اوفو 150 میلی گرم کپسول وارگاتف 100 میلی گرم کپسول زژولا 100 میلی گرم کپسول لینپارزا 50 میلی گرم کپسول لینپارزا 150 میلی گرم ویال لارتروو 10میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر کپسول بیدیپوما 4 میلی گرم پچ پوستی نئوپرو 13.5میلی گرم/30 سانتیمتر مربع قرص جاکاوی 20 میلی گرم قرص جاکاوی 10 میلی گرم قرص جاکاوی 5 میلی گرم آمپول ورکسانت 150 میلی گرم/1 میلی لیتر کپسول کسل یوگو 25 میلی گرم قطره چشمی سافلوتان 15 میکروگرم/میلی لیتر 3 میلی لیتر قرص آدمپاس 1 میلی گرم قطره چشمی ریپتک 0.4% 5 میلی لیتر کپسول تی سونو 20میلی گرم/5.8میلی گرم/15.8میلی گرم قرص دیبرو-ب مونو 850 میلی گرم قرص ایکلوسیگ 45 میلی گرم اسپری استنشاقی مای بکلو 250 میکروگرم/دوز 200 پاف اسپری استنشاقی مای بکلو 100 میکروگرم/دوز 200 پاف آمپول وی سی اس 1 میلی گرم/1 میلی لیتر اسپری استنشاقی فوشال 100 میکروگرم/پاف 200 دوز اسپری استنشاقی فوشال 250 میکروگرم/پاف 200 دوز آمپول وین کریستین کوچک فارما 1میلی گرم/1میلی لیتر پودر برای تزریق بنداموستین آکورد 25 میلی گرم قرص لورویکا 100 میلی گرم قرص رسپیروس 4 میلی گرم پودر برای تزریق تایروژن 1.1 میلی گرم قرص بوسلون 2 میلی گرم ویال کابیسولفان 60 میلی گرم/10 میلی لیتر قرص مایلران 2 میلی گرم-میلران پودر برای سوسپانسیون زیماکس 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی کلیندامایسین فایزر 75 میلی گرم/5میلی لیتر 80 میلی لیتر کپسول سسنو 40 میلی گرم پودر برای تزریق میتودن 20 میلی گرم آمپول ومترکس 15 میلی گرم/3 میلی لیتر پودر برای تزریق کیپرولیس 30 میلی گرم قرص ویرم 600 میلی گرم قرص داروناویر مکنیل 800 میلی گرم کپسول اورسوفالک 250 میلی گرم قرص دوراکست 60 میلی گرم قرص دوراکست 30 میلی گرم قرص ماپروتیلین آدیت 25 میلی گرم قرص ماپروتیلین کوالیتی 25 میلی گرم اسپری استنشاقی فوربفیکس 100 میکروگرم/6 میکروگرم/پاف پودر برای تزریق نیپرس 50 میلی گرم ویال مایروتینین 10000000 واحد/میلی لیتر 10 میلی لیتر آمپول لوسنتیس 10 میلی گرم/1 میلی لیتر کپسول اتوسوکسیمیدا فائس 250 میلی گرم کپسول اتو اسپال 50 میلی گرم رکتال انما دیاکسی 5 میلی گرم رکتال انما دیاکسی 10 میلی گرم اسپری بینی کیاتونین 200 واحد/پاف 14 پاف سافت ژل کانیمونه ام ای 50 میلی گرم سافت ژل کانیمونه ام ای 100 میلی گرم سافت ژل کانیمونه ام ای 25 میلی گرم قرص آپو-مایکوفنولیک اسید 360 میلی گرم قرص آلدومت 250 میلی گرم ویال آتریینس 250 میلی گرم/50 میلی لیتر ویال نلاراماکس 250 میلی گرم/50 میلی لیتر پودر برای تزریق تاموویر 500 میلی گرم قطره چشمی لاتیکام 50 میکرو گرم/5 میلی گرم/ میلی لیتر 2.5 میلی لیتر قرص ادسیکلو 50 میلی گرم کپسول سیلامین 250 میلی گرم-پنی سیلامین پاناسیا قطره چشمی ناتامت 3% قرص روولید 50 میلی گرم قرص روولید 25 میلی گرم پودر برای سوسپانسیون سلسپت 1 گرم/5 میلی لیتر 110 گرم قرص وترینت 400 میلی گرم قرص جویدنی کا اسکات 10 میلی گرم ویال دوبوتامینا ژنریس 250 میلی گرم سافت ژل سیلورین 25 میلی گرم سافت ژل سیلورین 50 میلی گرم سافت ژل سیلورین 100 میلی گرم آمپول هیدروکسوکوبالامین استات استروپ 10 میلی گرم/2 میلی لیتر آمپول نئوسیتامین 1000 میکروگرم پودر برای تزریق دانوپرو 20 میلی گرم پودر برای تزریق سیکلو اسپال پی 200 میلی گرم پودر برای تزریق سیکلو اسپال پی 1000میلی گرم پودر برای تزریق سیکلو اسپال پی 500 میلی گرم پودر برای تزریق ومسیکلو 500 میلی گرم-وام سیکلو قرص ومسیکلو 50 میلی گرم-وام سیکلو قرص سالاژن 5 میلی گرم قطره لاتانوپروست استادا 50 میکروگرم/میلی لیتر 2.5 میلی لیتر پودر برای تزریق هرکلون 440 میلی گرم قرص مرکین 5 میلی گرم-مرکوئین پودر برای تزریق زانوسار 1 گرم پودر برای تزریق استرپتوزوسین کیوسیت 1 گرم قرص سامسکا 15 میلی گرم قرص تولوات 30 میلی گرم قرص مرپورین 50 میلی گرم قرص مارپلان 10 میلی گرم نمایش بیشتر
گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان فاراموکس شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info