کربوپلاتین

آنتی نئوپلاستیک

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
  • اطلاعات دارویی
  • مقدار مصرف
  • مصرف در بارداری
  • اشکال دارویی

اطلاعات تخصصی

موارد مصرف کربوپلاتین

کربوپلاتین در درمان کارسینومای تخمدان، ریه سر و گردن، بیضه و سینوما مصرف می شود.

مکانیسم اثر کربوپلاتین

*-ترکیب آلکیله کننده مشتق پلاتین
در چرخه سلولی به صورت غیراختصاصی عمل می کند.
- اختلال در عملکرد DNA (با ایجاد کراس لینک بین رشته های DNA با پیوند کووالانسی)

فارماکوکینتیک کربوپلاتین

*پیک پلاسمایی: 4-2 ساعت
اتصال به پروتئین: صفر
*پلاتین (متابولیت کربوپلاتین) به صورت برگشت ناپذیر به پروتئین های پلاسما متصل می شود (87%).
متابولیسم: کبدی به میزان محدود
نیمه عمر:
کربوپلاتین (500-300 میلی گرم/ متر مربع) 5.9-2.6 ساعت
پلاتین (متابولیت کربوپلاتین) بیش از 5 روز
دفع: ادرار (70% به صورت کربوپلاتین طی 24 ساعت، 5-3% به صورت پلاتین طی 4-1 روز)

عوارض جانبی کربوپلاتین

*عوارض شایع (%10<):
سیستم اعصاب مرکزی: درد
غدد درون ریز و متابولیسم: کاهش سدیم خون، کاهش منیزیم خون، کاهش کلسیم خون، کاهش پتاسیم خون
گوارش: استفراغ، درد شکمی، تهوع
هماتولوژی و انکولوژی: سرکوب مغز استخوان (وابسته به دوز؛ محدود کردن دوز به 21 روز به صورت مونوتراپی)، آنمی، لکوپنی، نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی
کبدی: افزایش سطح سرمی آلکالین فسفاتاز، افزایش سطح سرمی آسپارتات آمینوترانسفراز
ازدیاد حساسیت: ازدیاد حساسیت
عصبی، عضلانی و اسکلتی: ضعف
کلیوی: کاهش کلیرانس کراتینین، افزایش BUN
عوارض نسبتا شایع (%10-1):
سیستم اعصاب مرکزی: نوروپاتی محیطی، سمیت عصبی
پوستی: ریزش مو
گوارشی: یبوست، اسهال، اختلال چشایی، موکوزیت، التهاب دهان
هماتولوژی و انکولوژی: اختلالات خونریزی، خونریزی
کبدی: افزایش بیلی روبین سرم
عفونی: عفونت
چشمی: اختلالات بینایی
گوشی: سمیت گوشی
کلیوی: افزایش سرم کراتینین
سایر عوارض (%1>، مهم یا تهدید کننده حیات):
آنافیلاکسی، بی اشتهایی، برونکواسپاسم، نارسایی قلبی، حوادث عروق مغزی، دهیدراسیون (کاهش آب بدن) آمبولی، اریتم، تب نوتروپنی، آنمی همولیتیک (حاد)، سندرم اورمیک همولیتیک، افزایش فشار خون، افت فشار خون، واکنش محل تزریق (درد، قرمزی، تورم)، ایسکمی دست و پا (حاد)، کسالت، متاستاز، خارش، راش پوستی، نکروز بافت (به علت نشت دارو هنگام تزریق)، کهیر، کاهش بینایی

تداخلات دارویی کربوپلاتین

*مشخصات کلی تداخلات:
- تشدید هیپوکالمی
- عامل انکولوژیک سرکوب‌کننده سیستم ایمنی
- عامل انکولوژیک سرکوب‌کننده مغز استخوان
- تشدید سمیت کلیوی
-تشدید سمیت گوشی

تداخلات رده X (پرهیز):
ب.ث.ژ (داخل مثانه‌ای)، کلادریبین، دیپیرون، ناتالیزومب، پیمکرولیموس، سورافنیب، تاکرولیموس (موضعی)، اوپاداسیتینیب، واکسن‌ (زنده)

کاهش اثرات داروها توسط کربوپلاتین:
ب.ث.ژ (داخل مثانه‌ای)، تست پوستی کوکسیدیوئید ایمیت، فوس فنی‌توئین-فنی‌توئین، لنوگراستیم، لیپگفیلگراستیم، نیوولومب، پیدوتیمود، سیپولوسل-تی، واکسن آبله و آبله میمونی (زنده)، ترتوموتید، واکسن‌ (غیرفعال)، واکسن‌ (زنده)

کاهش اثرات کربوپلاتین توسط داروها:
اکیناسه

افزایش اثرات داروها توسط کربوپلاتین:
باریسیتینیب، بکساروتن، کلوزاپین، دفریپرون، فینگولیمود، لفلونامید، ناتالیزومب، اوزانیمود، سیپونیمود، مشتقات تاکسان، توفاسیتینیب، توپوتکان، اوپاداسیتینیب، واکسن‌ (زنده)

افزایش اثرات کربوپلاتین توسط داروها:
آمینوگلیکوزیدها، کلرامفنیکل (چشمی)، کلادریبین، دنوزومب، دیپیرون، اینبلیزومب، مزالامین، اوکرلیزومب، پالیفرمین، پیمکرولیموس، پرومازین، رفلومیلاست، سورافنیب، تاکرولیموس (موضعی)، تراستوزومب

تداخل با غذا:
ذکر نشده است.

هشدار ها کربوپلاتین

*1- شمارش افتراقی سلول های خونی (CBC with diff)، سطح پلاکت ها، سطح الکترولیت های سرم، عملکرد کلیوی (مانند کراتینین سرم، کلیرانس کراتینین ، BUN) و عملکرد کبدی پیش از شروع درمان و سپس به صورت دوره ای پایش شود.
2- پیش از شروع درمان، سابقه حساسیت بیمار بررسی شود.
3- بیمار از لحاظ بروز تهوع و استفراغ پایش شود و در صورت نیاز پیش از دریافت دارو، داروهای ضدتهوع مناسب برای بیمار تجویز گردد.
4- بیمار از لحاظ بروز سمیت گوشی ، سرکوب مغز استخوان، آنمی، خونریزی و نوروپاتی محیطی به دقت پایش شود.
5- شنوایی سنجی (خصوصا در کودکان کمتر از 6 ماه) انجام گیرد.
6- سرکوب مغز استخوان و اختلال عملکرد کلیوی جزو موارد ویژه احتیاط مصرف می باشند.
7- دیگر داروهای مصرفی بیمار، از لحاظ بروز تداخلات دارویی بررسی شود (به ویژه داروهایی با سمیت گوشی و کلیوی؛ که باید دارو را با مشتقات تاکسان جایگزین کرد).

توصیه های دارویی کربوپلاتین

1- توصیه می شود کربوپلاتین برای بیماران بستری در بیمارستان و تحت مراقبت پزشک متخصص تجویز شود. ضمناً تسهیلات لازم برای درمان آنافیلاکتیک احتمالی باید در دسترس باشد.
2- مقدار مصرف نگهدارنده باید برای هر بیمار به صورت انفرادی و با توجه به پاسخ های بالینی و تغییرات هماتولوژیک بیمار و ظهور یا شدت سمیت دارو تعیین شود.
3- توصیه می شود انفوزیون وریدی کربوپلاتین طی 60 -15 دقیقه انجام شود. ضمناً کربوپلاتین از طریق انفوزیون مداوم وریدی طی 24 ساعت قابل تجویز است.
4- تقسیم مقدار مصرف تام روزانه به 5 قسمت ممکن است شدت تهوع و استفراغ را کاهش دهد.

دارو های هم گروه کربوپلاتین

پمبرولیزومب آبارلیکس گوسرلین
هیسترلین لوپرورلین تریپتورلین
اورولیموس آبماسیکلیب تورمیفن
توسیتومومب ترابکتدین تراستوزومب
وین بلاستین وین کریستین ویندسین
وینورلبین آکسیتینیب آلمتوزومب
آلترتامین اناستروزول اسپارژیناز
آزاستیدین بواسیزومب بکساروتن
بیکالوتامید بلئومایسین سولفات بورتزومیب
بوسولفان کاپسیتابین کارموستین
ستوکسیمب کلرامبوسیل نیتروژن موستارد
سیس پلاتین کلادریبین کلوفارابین
سیکلوفسفامید سیتارابین داکاربازین
داکتینومایسین دانروبیسین دسیتابین
دنیلوکین دیفیتوکس داستاکسل دوکسوروبیسین
اپی روبیسین استراموستین اتوپوزاید
اگزمستان فلوکسوریدین فلودارابین
فلورواوراسیل فلوتامید فولوسترانت
جفی تینیب جم سیتابین جمتوزومب اوزوگامیسین
هیدروکسی اوره ایبریتوموماب تیوکستان ایداروبیسین
ایفوسفامید ایماتینیب اینترلوکین-2
ایرینوتکان لتروزول لوموستین
ملفالان مرکاپتوپورین متوترکسات
میتومایسین میتوتان میتوکسانترون
نیلوتامید اگزالی پلاتین پاکلی تاکسل
پیمترکسید دی سدیم پنتوستاتین پروکاربازین
ریتوکسی مب استرپتوزوسین تاموکسیفن
تموزولامید تنی پوزاید تیوتپا
تیوگوانین توپوتکان وینفلونین
مجسترول آرسنیک رگورافنیب
ایبروتینیب وندتینیب داساتینیب
ارلوتینیب اریبولین ایپی لی مومب
ایگزابپیلون نیلوتینیب پانی تومومب
سورافنیب برنتوکسی مب آتزولیزومب
سونیتینیب نالرالبین پازوپانیب
اوفاتومومب پرالاترکسات رومی دپسین
وورینوستات کابازیتاکسل اوه لومب
لاپاتینیب پلریکسافور راموسیرومب
پالبوسیکلیب انزالوتامید پرتوزومب
نراتینیب بلیناتومومب بریگاتینیب
کابوزانتینیب سریتینیب کریزوتینیب
دابرافنیب داراتومومب دینوتوکسیمب
اینوتوزومب اوزوگامیسین ایوسیدنیب لنواتینیب
لورلاتینیب ویسمودگیب ونتوکلاکس
ومورافنیب تری فلوریدین+تیپیراسیل ترامتینیب
تمسیرولیموس نیراپاریب اولاپاریب
روکسولیتینیب پوناتینیب سلومتینیب
تگافور+جیمراسیل+اوتراسیل
گروه D

استفاده نشود: شواهدی دال بر خطر مرگ جنین با مصرف این دارو در دوران بارداری وجود دارد. این شواهد به واسطه تحقیقات، تجربه عرضه در بازار و یا مطالعات انسانی به دست آمده است. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
00214
02376
13830
13458
00215
02375

  • اسامی تجاری فارسی
  • اسامی تجاری انگلیسی

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
آمپول کربوپلاتین اکتاویس 10میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
آمپول ابکاربو 10میلی گرم/میلی لیتر 15میلی لیتر
ویال کاربوپلات 50 میلی گرم/15 میلی لیتر
ویال ابکاربو 10 میلی گرم/میلی لیتر 45 میلی لیتر
آمپول کربوپلاتین مایلن 10میلی گرم/میلی لیتر 45میلی گرم
آمپول کربوپلاتین اکتاویس 10میلی گرم/میلی لیتر 15میلی لیتر
آمپول کربوپلاتین 10میلی گرم/میلی لیتر 45میلی لیتر
آمپول کربوپلاتین 10میلی گرم/میلی لیتر 15میلی لیتر
آمپول کاربوپلاتین 10میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
آمپول ابکاربو 10 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
آمپول کاربوپلاتین مایلن 10میلی گرم/میلی لیتر 15میلی لیتر
آمپول کاربوپلاتین مایلن 10میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
ویال نئوپلاتین 10 میلی گرم/میلی لیتر 15 میلی لیتر
ویال کاربوپلات 150 میلی گرم/15 میلی لیتر
آمپول ریبوکاربو-ال 10 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
ویال ریبوکاربو-ال 10 میلی گرم/میلی لیتر 15 میلی لیتر
آمپول کربوناتین 150میلی گرم/15 میلی لیتر
ویال ریبوکاربو-ال 10 میلی گرم/میلی لیتر 45 میلی لیتر
ویال انکوکرین 150 میلی گرم/15 میلی لیتر
آمپول انکوکربین 50میلی گرم/5 میلی لیتر
ویال کربوپلاتین آکورد 10 میلی گرم/میلی لیتر 15 میلی لیتر
ویال کموکرب 10 میلی گرم/میلی لیتر 45 میلی لیتر
ویال کربوکسا 50 میلی گرم/5 میلی لیتر
ویال کربو-سل 10 میلی گرم/میلی لیتر 15 میلی لیتر
ویال کربوپلاتین فارما ریسورس
ویال محلول تزریقی کربوناتین 450 میلی گرم/45 میلی لیتر
ویال کربو-سل 10 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
ویال کموکرب 10 میلی گرم/میلی لیتر 15 میلی لیتر
ویال محلول تزریقی کارپتین 450 میلی گرم/45 میلی لیتر
آمپول کربوپلاتین ویاتریس 50 میلی گرم/5 میلی لیتر
آمپول کربوناتین 50 میلی گرم/5 میلی لیتر
ویال کربوکسا 150 میلی گرم/15 میلی لیتر
ویال کربوکسا 450میلی گرم/45 میلی لیتر
مجتبی یادگاری (1400/4/28)

بهترین روش تزریق اینه که اول یه سرم خالی از دارو وصل کنید بعد که نصف سرم رفت دارو رو به سرم اضافه میکنن بعد یه سرم دیگه خالی از دارو همزمان وصل میکنن دارو که تموم شد هنوز سرم خالی داره وارد رگ میشه .اینطوری رگها کمتر میسوزه

دکتر محسن صنیعی - داروساز، مدیر وب سایت دارویاب (1400/4/29)

روش فوق مورد تائید است. بسیار احتیاط کنید.

محمدی (1398/9/23)

در محل تزریق سوختگی شدید رگ بوجود آمد که خارش و سوزش شدید دارد

چنانچه در خصوص "کربوپلاتین" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

آگهی های عمومی

گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان فاراموکس شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info