اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
2801 متیل بنزتونیوم کلراید Methylbenzethonium Chloride
2802 متیل سلولز Methylcellulose
2803 متیل سیستئین Methylcysteine
2804 متیل دوپا Methyldopa
2805 متیلن دی اکسی مت آمفتامین Methylenedioxymethamfetamine
2806 متیل افدرین Methylephedrine
2807 متیل ارگونووین مالئات Methylergonovine Maleate
2808 متیل هیدروکسی کینولین متیل سولفات Methylhydroxyquinoline Metilsulfate
2809 متیل متاکریلات Methylmethacrylate
2810 متیل نالتروکسون Methylnaltrexone
2811 METHYLNALTROXONE BROMIDE
2812 متیل پنتینول Methylpentynol
2813 متیل فنیدات Methylphenidate
2814 متیل فنوباربیتال Methylphenobarbital
2815 متیل پردنیزولون Methylprednisolone
2816 متیل تستوسترون Methyltestosterone
2817 متیل تیونینیوم کلراید Methylthioninium Chloride
2818 متیل تیوراسیل Methylthiouracil
2819 متی سرژید Methysergide
2820 متی سیلین سدیم Meticillin Sodium
2821 متی کران Meticrane
2822 متیل دیگوکسین Metildigoxin
2823 متی پرونولول Metipranolol
2824 متی روسین Metirosine
2825 متیکسن Metixene
2826 متی زولین Metizoline
2827 متوکالکون Meto-chalcone
2828 متوسینیوم Metocinium
2829 متوکلوپرامید Metoclopramide
2830 متوکورین یداید Metocurine Iodide
2831 متولازون Metolazone
2832 متوپیمازین Metopimazine
2833 متوپرولول Metoprolol
2834 متریفونات Metrifonate
2835 متری زامید Metri-zamide
2836 متریزوئیک اسید Metrizoic-Acid
2837 مترونیدازول Metronidazole
2838 متی راپون Metyrapone
2839 مواستاتین Mevastatin
2840 مکسازولام Mexazolam
2841 مکسنون Mexenone
2842 مگزلیتین Mexiletine
2843 مزلوسیلین Mezlocillin
2844 میانسرین Mianserin
2845 میبفرادیل Mibefradil
2846 MIBG THERAPEUTIC
2847 میبولرون Mibolerone
2848 میکافونژین Micafungin
2849 میکونازول Miconazole
2850 موم میکروکریستالین Microcrystalline Wax
2851 میکرونومایسین Micronomicin
2852 میداگلیزول Midaglizole
2853 میدازولام Midazolam
2854 میدکامایسین Midecamycin
2855 میدودرین Midodrine
2856 میفپریستون Mifepristone
2857 میگلیتول Miglitol
2858 میگلوستات Miglustat
2859 میلبه مایسین اکسیم Milbemycin Oxime
2860 MILK 3232A POWDER
2861 MILK AL 110 INFANT POWDER
2862 Milk Powder
2863 Milnacipram
2864 میلناسیپران Milnacipran
2865 میلرینون Milrinone
2866 میلته فوسین Miltefosine
2867 روغن های معنی و روغن های معدنی سبک-چشمی Mineral oils and light mineral oil-Oph
2868 مینوسیکلین Minocycline
2869 ماینوکسیدیل Minoxidil
2870 ماینوکسیدیل+آزلیک اسید+بتامتازون Minoxidil+Azelaic Acid+Betamethasone
2871 ماینوکسیدیل-موضعی Minoxidil-Topical
2872 میوه معجزه گر Miracle Fruit
2873 میری پیریوم کلراید Miripirium Chloride
2874 میریستالکونیوم کلراید Miristalkonium Chloride
2875 میرتازاپین Mirtazapine
2876 میزوپروستول Misoprostol
2877 MISOPROSTOL+DICLOFENAC
2878 Mistletoe
2879 میتوبرونیتول Mitobronitol
2880 میتوگوازون Mitoguazone
2881 میتولاکتول Mitolactol
2882 میتومایسین Mitomycin
2883 میتوتان Mitotane
2884 میتوکسانترون Mitoxantrone
2885 میواکوریوم کلراید Mivacurium Chloride
2886 میوازرول Mivazerol
2887 میزولاستین Mizolastine
2888 میزوریبین Mizoribine
2889 موکلوبماید Moclobemide
2890 مکلوبماید Moclobemide
2891 مدافینیل Modafinil
2892 موکسی پریل Moexipril
2893 موفبوتازون Mofebutazone
2894 موفزولاک Mofezolac
2895 مولگراموستیم Molgramostim
2896 مولیندون Molindone
2897 مولسی دومین Molsidomine
2898 مولیبدنوم Molybdenum
2899 مومتازون فوروات Mometasone
2900 مومتازون+فورموترول Mometasone+Formoterol
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب