اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
2801 متیل سیستئین Methylcysteine
2802 متیل دوپا Methyldopa
2803 متیلن دی اکسی مت آمفتامین Methylenedioxymethamfetamine
2804 متیل افدرین Methylephedrine
2805 متیل ارگونووین مالئات Methylergonovine Maleate
2806 متیل هیدروکسی کینولین متیل سولفات Methylhydroxyquinoline Metilsulfate
2807 متیل متاکریلات Methylmethacrylate
2808 متیل نالتروکسون Methylnaltrexone
2809 METHYLNALTROXONE BROMIDE
2810 متیل پنتینول Methylpentynol
2811 متیل فنیدات Methylphenidate
2812 متیل فنوباربیتال Methylphenobarbital
2813 متیل پردنیزولون Methylprednisolone
2814 متیل تستوسترون Methyltestosterone
2815 متیل تیونینیوم کلراید Methylthioninium Chloride
2816 متیل تیوراسیل Methylthiouracil
2817 متی سرژید Methysergide
2818 متی سیلین سدیم Meticillin Sodium
2819 متی کران Meticrane
2820 متیل دیگوکسین Metildigoxin
2821 متی پرونولول Metipranolol
2822 متی روسین Metirosine
2823 متیکسن Metixene
2824 متی زولین Metizoline
2825 متوکالکون Meto-chalcone
2826 متوسینیوم Metocinium
2827 متوکلوپرامید Metoclopramide
2828 متوکورین یداید Metocurine Iodide
2829 متولازون Metolazone
2830 متوپیمازین Metopimazine
2831 متوپرولول Metoprolol
2832 متریفونات Metrifonate
2833 متری زامید Metri-zamide
2834 متریزوئیک اسید Metrizoic-Acid
2835 مترونیدازول Metronidazole
2836 متی راپون Metyrapone
2837 مواستاتین Mevastatin
2838 مکسازولام Mexazolam
2839 مکسنون Mexenone
2840 مگزلیتین Mexiletine
2841 مزلوسیلین Mezlocillin
2842 میانسرین Mianserin
2843 میبفرادیل Mibefradil
2844 MIBG THERAPEUTIC
2845 میبولرون Mibolerone
2846 میکافونژین Micafungin
2847 میکونازول Miconazole
2848 موم میکروکریستالین Microcrystalline Wax
2849 میکرونومایسین Micronomicin
2850 میداگلیزول Midaglizole
2851 میدازولام Midazolam
2852 میدکامایسین Midecamycin
2853 میدودرین Midodrine
2854 میفپریستون Mifepristone
2855 میگلیتول Miglitol
2856 میگلوستات Miglustat
2857 میلبه مایسین اکسیم Milbemycin Oxime
2858 MILK 3232A POWDER
2859 MILK AL 110 INFANT POWDER
2860 Milk Powder
2861 Milnacipram
2862 میلناسیپران Milnacipran
2863 میلرینون Milrinone
2864 میلته فوسین Miltefosine
2865 روغن های معنی و روغن های معدنی سبک-چشمی Mineral oils and light mineral oil-Oph
2866 مینوسیکلین Minocycline
2867 ماینوکسیدیل Minoxidil
2868 ماینوکسیدیل+آزلیک اسید+بتامتازون Minoxidil+Azelaic Acid+Betamethasone
2869 ماینوکسیدیل-موضعی Minoxidil-Topical
2870 میوه معجزه گر Miracle Fruit
2871 میری پیریوم کلراید Miripirium Chloride
2872 میریستالکونیوم کلراید Miristalkonium Chloride
2873 میرتازاپین Mirtazapine
2874 میزوپروستول Misoprostol
2875 MISOPROSTOL+DICLOFENAC
2876 Mistletoe
2877 میتوبرونیتول Mitobronitol
2878 میتوگوازون Mitoguazone
2879 میتولاکتول Mitolactol
2880 میتومایسین Mitomycin
2881 میتوتان Mitotane
2882 میتوکسانترون Mitoxantrone
2883 میواکوریوم کلراید Mivacurium Chloride
2884 میوازرول Mivazerol
2885 میزولاستین Mizolastine
2886 میزوریبین Mizoribine
2887 موکلوبماید Moclobemide
2888 مکلوبماید Moclobemide
2889 مدافینیل Modafinil
2890 موکسی پریل Moexipril
2891 موفبوتازون Mofebutazone
2892 موفزولاک Mofezolac
2893 مولگراموستیم Molgramostim
2894 مولیندون Molindone
2895 مولسی دومین Molsidomine
2896 مولیبدنوم Molybdenum
2897 مومتازون فوروات Mometasone
2898 مومتازون+فورموترول Mometasone+Formoterol
2899 موننسین Monensin
2900 منوبنزون Monobenzone
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب