اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
3401 فسفاتیدیل سرین Phosphatidyl Serine
3402 اسید فسفریک Phosphoric Acid
3403 فسفر Phosphorus
3404 فسفر32 Phosphorus-32
3405 فوکسیم Phoxim
3406 فتالیل سولفاتیازول Phthalylsulfathiazole
3407 فیزوستیگمین Physostigmine
3408 ویتامین کا Phytonadione
3409 فیتوسترول Phytosterol
3410 پیسیبانیل Picibanil
3411 پیکلوکسیدین دی هیدروکلراید Picloxydine Dihydrochloride
3412 پیکولامین سالیسیلات Picolamine Salicylate
3413 پیکوتامید Picotamide
3414 پیدوتیمود Pidotimod
3415 واکسن پیگ بل Pigbel Vaccines
3416 پیگمنت روبین Pigment Rubine
3417 پیکتوبروفن Piketoprofen
3418 پیلوکارپین Pilocarpine
3419 پیل سیکاینید Pilsicainide
3420 پیماگدین Pimagedine
3421 پیمکرولیموس Pimecrolimus
3422 پیمه تیکسن Pimethixene
3423 پیموبندان Pimobendan
3424 پیموزاید Pimozide
3425 پیناسیدیل Pinacidil
3426 پیناوریوم برمید Pinaverium Bromide
3427 پینازپام Pinazepam
3428 پیندولول Pindolol
3429 پیوگلیتازون Pioglitazone
3430 پیپامپرون Pipamperone
3431 پیپازتات Pipazetate
3432 پیپکورونیوم بروماید Pipecuronium Bromide
3433 پیپمیدیک اسید Pipemidic Acid
3434 پی پنزولات Pipenzolate
3435 پیپراستازین Piperacetazine
3436 پیپراسیلین Piperacillin
3437 پیپراسیلین+تازوباکتام Piperacillin+Tazobactam
3438 پیپراکویین Piperaquine
3439 پیپرازین Piperazine
3440 پی پریدولات Piperidolate
3441 پیپرونال Piperonal
3442 پیپرونیل بوتوکساید Piperonyl Butoxide
3443 پی پتانات اتوبروماید Pipethanate Ethobromide
3444 پیپوبرومن Pipobroman
3445 پیپوتیازین Pipotiazine
3446 پیپوکسالون Pipoxolan
3447 پیپرادرول Pipradrol
3448 پیپراتکول Pipratecol
3449 پیپرین هیدرینات Piprinhydrinate
3450 پیراستام Piracetam
3451 پیراروبیسین Pirarubicin
3452 پیربوترول استات Pirbuterol Acetate
3453 پیر-نوکسین Pire-noxine
3454 پیرنزپین Pirenzepine
3455 پیرتانید Piretanide
3456 پیرفنی دون Pirfenidone
3457 پیرگلوتارژین Pirglutargine
3458 پیریبدیل Piribedil
3459 پیریدوکسیلات Piridoxilate
3460 پیری فیبرات Pirifibrate
3461 متیل پریمی فوس Pirimiphos-Methyl
3462 پیری سودانول مالئات Pirisudanol Maleate
3463 پیریترامید Piritramide
3464 پیری تریکسیم ایزتیونات Piritrexim Isetionate
3465 پیرلیمایسین Pirlimycin
3466 پیرلیندول Pirlindole
3467 پیرمنول Pirmenol
3468 پیروکتون اولامین Piroctone Olamine
3469 پیرومیدیک اسید Piromidic Acid
3470 پیروکسیکام Piroxicam
3471 پیروزادیل Pirozadil
3472 پیتاواستاتین Pitavastatin
3473 پیتوفنون Pitofenone
3474 پیوامپی سیلین Pivampicillin
3475 پیومسیلینام Pivmecillinam
3476 پیزوتیفن Pizotifen
3477 واکسن پلاگ Plague Vaccines
3478 Plantain
3479 پلاسما Plasma
3480 پروتئین پلاسما Plasma Protein Fraction
3481 پلاسمینوژن Plasminogen
3482 پلاستیک ها Plastics
3483 پلاکت ها Platelets
3484 پلاتی فیلین اسید تارترات Platyphylline Acid Tartrate
3485 پلانوتول Plaunotol
3486 پلکوناریل Pleconaril
3487 Plerixafor
3488 Pleurisy Root
3489 پیلیکامایسین Plicamycin
3490 واکسن پنوموکوکال Pneumococcal Vaccines
3491 پدوفیلین Podophyllin
3492 Poisonous Mushrooms or Toadstools
3493 Pokeroot
3494 پولاکریلین پتاسیم Polacrilin Potassium
3495 پولاپرزینک Polaprezinc
3496 پولدین متیل سولفات Poldine Metilsulfate
3497 پولی کوزانول Policosanol
3498 پلی کرسولن Policresulen
3499 پلی هگزانید Polihexanide
3500 واکسن فلج اطفال Poliomyelitis Vaccines
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب