اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
3401 فسفر Phosphorus
3402 فسفر32 Phosphorus-32
3403 فوکسیم Phoxim
3404 فتالیل سولفاتیازول Phthalylsulfathiazole
3405 فیزوستیگمین Physostigmine
3406 ویتامین کا Phytonadione
3407 فیتوسترول Phytosterol
3408 پیسیبانیل Picibanil
3409 پیکلوکسیدین دی هیدروکلراید Picloxydine Dihydrochloride
3410 پیکولامین سالیسیلات Picolamine Salicylate
3411 پیکوتامید Picotamide
3412 پیدوتیمود Pidotimod
3413 واکسن پیگ بل Pigbel Vaccines
3414 پیگمنت روبین Pigment Rubine
3415 پیکتوبروفن Piketoprofen
3416 پیلوکارپین Pilocarpine
3417 پیل سیکاینید Pilsicainide
3418 پیماگدین Pimagedine
3419 پیمکرولیموس Pimecrolimus
3420 پیمه تیکسن Pimethixene
3421 پیموبندان Pimobendan
3422 پیموزاید Pimozide
3423 پیناسیدیل Pinacidil
3424 پیناوریوم برمید Pinaverium Bromide
3425 پینازپام Pinazepam
3426 پیندولول Pindolol
3427 پیوگلیتازون Pioglitazone
3428 پیپامپرون Pipamperone
3429 پیپازتات Pipazetate
3430 پیپکورونیوم بروماید Pipecuronium Bromide
3431 پیپمیدیک اسید Pipemidic Acid
3432 پی پنزولات Pipenzolate
3433 پیپراستازین Piperacetazine
3434 پیپراسیلین Piperacillin
3435 پیپراسیلین+تازوباکتام Piperacillin+Tazobactam
3436 پیپراکویین Piperaquine
3437 پیپرازین Piperazine
3438 پی پریدولات Piperidolate
3439 پیپرونال Piperonal
3440 پیپرونیل بوتوکساید Piperonyl Butoxide
3441 پی پتانات اتوبروماید Pipethanate Ethobromide
3442 پیپوبرومن Pipobroman
3443 پیپوتیازین Pipotiazine
3444 پیپوکسالون Pipoxolan
3445 پیپرادرول Pipradrol
3446 پیپراتکول Pipratecol
3447 پیپرین هیدرینات Piprinhydrinate
3448 پیراستام Piracetam
3449 پیراروبیسین Pirarubicin
3450 پیربوترول استات Pirbuterol Acetate
3451 پیر-نوکسین Pire-noxine
3452 پیرنزپین Pirenzepine
3453 پیرتانید Piretanide
3454 پیرفنی دون Pirfenidone
3455 پیرگلوتارژین Pirglutargine
3456 پیریبدیل Piribedil
3457 پیریدوکسیلات Piridoxilate
3458 پیری فیبرات Pirifibrate
3459 متیل پریمی فوس Pirimiphos-Methyl
3460 پیری سودانول مالئات Pirisudanol Maleate
3461 پیریترامید Piritramide
3462 پیری تریکسیم ایزتیونات Piritrexim Isetionate
3463 پیرلیمایسین Pirlimycin
3464 پیرلیندول Pirlindole
3465 پیرمنول Pirmenol
3466 پیروکتون اولامین Piroctone Olamine
3467 پیرومیدیک اسید Piromidic Acid
3468 پیروکسیکام Piroxicam
3469 پیروزادیل Pirozadil
3470 پیتاواستاتین Pitavastatin
3471 پیتوفنون Pitofenone
3472 پیوامپی سیلین Pivampicillin
3473 پیومسیلینام Pivmecillinam
3474 پیزوتیفن Pizotifen
3475 واکسن پلاگ Plague Vaccines
3476 Plantain
3477 پلاسما Plasma
3478 پروتئین پلاسما Plasma Protein Fraction
3479 پلاسمینوژن Plasminogen
3480 پلاستیک ها Plastics
3481 پلاکت ها Platelets
3482 پلاتی فیلین اسید تارترات Platyphylline Acid Tartrate
3483 پلانوتول Plaunotol
3484 پلکوناریل Pleconaril
3485 Plerixafor
3486 Pleurisy Root
3487 پیلیکامایسین Plicamycin
3488 واکسن پنوموکوکال Pneumococcal Vaccines
3489 پدوفیلین Podophyllin
3490 Poisonous Mushrooms or Toadstools
3491 Pokeroot
3492 پولاکریلین پتاسیم Polacrilin Potassium
3493 پولاپرزینک Polaprezinc
3494 پولدین متیل سولفات Poldine Metilsulfate
3495 پولی کوزانول Policosanol
3496 پلی کرسولن Policresulen
3497 پلی هگزانید Polihexanide
3498 واکسن فلج اطفال Poliomyelitis Vaccines
3499 واکسن خوراکی فلج اطفال Poliovirus Oral Vaccine-OPV
3500 پولوکسامر Poloxamers
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب