اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
3501 پلی 1.پلی سی1 Poly 1.poly C1 2U
3502 Poly A.poly U
3503 Poly I.poly C
3504 پلی کربوفیل Polycarbophil
3505 polycitrate
3506 پلی استرادیول فسفات Polyestradiol Phosphate
3507 پلی استریول فسفات Polyestriol Phosphate
3508 پروپیلن گلایکول Polyethylene Glycol
3509 پلی اتیلن اکساید Polyethylene Oxide
3510 پولی ژلین Polygeline
3511 پلی میکسین بی سولفات Polymyxin B Sulfate
3512 پلی میکسین ان اچ Polymyxin NH
3513 پلی نوکسیلین Polynoxylin
3514 پلی اکسی کستور اویل Polyoxyl Castor Oils
3515 پلی اکسی هیدروژنیتدکاستور اویل Polyoxyl Hydrogenated Castor Oils
3516 پلی فلوروگلوسینول Polyphloroglucinol
3517 پلی پرونیک اسید Polyprenoic Acid
3518 پلی ساکارید آیرون کمپلکس Polysaccharide.-Iron Complex
3519 پلی ساکارید-کا Polysaccharide-K
3520 پلی سوربات ها Polysorbates
3521 Polytef
3522 پلی تیازید Polythiazide
3523 پلی وینیل استات فتالات Polyvinyl Acetate Phthalate
3524 پلی وینیل الکل Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose
3525 پونسیو 4ار Ponceau 4R
3526 Poplar Buds
3527 پاپی کپسول Poppy Capsule
3528 Porcine Brain
3529 پورفیمر Porfimer
3530 پورفیرومایسین Porfiromycin
3531 پوساکونازول Posaconazole
3532 پوساتیرلین Posatirelin
3533 سیترات پتاسیم Potasium Citrate
3534 پتاسیم اسید تارترات Potassium Acid Tartrate
3535 پتاسیم آمینوبنزوات Potassium Aminobenzoate
3536 پتاسیم بی سولفیت Potassium Bisulfite
3537 پتاسیم بوروتارترات Potassium Borotartrate
3538 پتاسیم برومات Potassium Bromate
3539 کانرنوات پتاسیم Potassium Canrenoate
3540 پتاسیم کلرات Potassium Chlorate
3541 پتاسیم کلراید Potassium chloride
3542 پتاسیم هیدروکسید Potassium Hydroxide
3543 پتاسیم هیدروکسی کینولین سولفات Potassium Hydroxyquinoline Sulfate
3544 پتاسیم یداید Potassium Iodide
3545 پتاسیم متافسفات Potassium Metaphosphate
3546 نیترات پتاسیم Potassium Nitrate
3547 پتاسیم پرکلرات Potassium Perchlorate
3548 پرمنگنات پتاسیم Potassium Permanganate
3549 پتاسیم پلی استایرن سولفونات Potassium Polystyrene Sulfonate
3550 POTASSIUM SODIUM HYDROGENCITRATE
3551 پتاسیم سدیم تارترات Potassium Sodium Tartrate
3552 پوویدون Povidone
3553 بتادین Povidone-Iodine
3554 پاورد پیوریتی-پوستریور لوب Powdered Pituitary-Posterior Lobe
3555 پرآجمالین بی تارترات Prajmaline Bitartrate
3556 پرالاترکسات Pralatrexate
3557 پرالیدوکسیم Pralidoxime
3558 پرامی پکسول Pramipexole
3559 Pramiracetam Sulfate
3560 پرامیورین Pramiverine
3561 پرام لینتید Pramlintide
3562 پراموکسین Pramoxine
3563 پرانلوکاست Pranlukast
3564 پرانوپروفن Pranoprofen
3565 پراسترون Prasterone
3566 پراسوگرل Prasugrel
3567 پراواستاتین Pravastatin
3568 پرازپام Prazepam
3569 پرازیکوانتل Praziquantel
3570 پرازوسین Prazosin
3571 پردنازولین Prednazoline
3572 پردنی کاربات Prednicarbate
3573 پردنی موستین Prednimustine
3574 پردنیزولون Prednisolone
3575 پردنیزولون-چشمی Prednisolone-Ophthalmic
3576 پرد-نیزون Pred-nisone
3577 پردنی لیدن Prednylidene
3578 پرگابالین Pregabalin
3579 تست بارداری Pregnancy and Fertility Tests
3580 پرانالترول Prenalterol
3581 پرنوکس دیازین Prenoxdiazine
3582 پرنیلامین Prenylamine
3583 پرتکامید Prethcamide
3584 پرازاتید کوپر استات Prezatide Copper Acetate
3585 پریدینول مسیلات Pridinol Mesilate
3586 پری فینیوم بروماید Prifinium Bromide
3587 پریلوکائین Prilocaine
3588 پریلوکائین-اف Prilocaine-F
3589 پریماکین Primaquine
3590 پیریمیدون Primidone
3591 Primula Root
3592 پریستینامایسین Pristinamycin
3593 پروادیفن هیدروکلراید Proadifen Hydrochloride
3594 پروبنسید Probenecid
3595 پروبوکول Probucol
3596 پروکائین آمید Procainamide
3597 پروکائین Procaine
3598 پروکائین پنی سیلین جی Procaine Penicillin G
3599 پروکاربازین Procarbazine
3600 پروکاترول Procaterol
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب