اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
3501 واکسن خوراکی فلج اطفال Poliovirus Oral Vaccine-OPV
3502 پولوکسامر Poloxamers
3503 پلی 1.پلی سی1 Poly 1.poly C1 2U
3504 Poly A.poly U
3505 Poly I.poly C
3506 پلی کربوفیل Polycarbophil
3507 polycitrate
3508 پلی استرادیول فسفات Polyestradiol Phosphate
3509 پلی استریول فسفات Polyestriol Phosphate
3510 پروپیلن گلایکول Polyethylene Glycol
3511 پلی اتیلن اکساید Polyethylene Oxide
3512 پولی ژلین Polygeline
3513 پلی میکسین بی سولفات Polymyxin B Sulfate
3514 پلی میکسین ان اچ Polymyxin NH
3515 پلی نوکسیلین Polynoxylin
3516 پلی اکسی کستور اویل Polyoxyl Castor Oils
3517 پلی اکسی هیدروژنیتدکاستور اویل Polyoxyl Hydrogenated Castor Oils
3518 پلی فلوروگلوسینول Polyphloroglucinol
3519 پلی پرونیک اسید Polyprenoic Acid
3520 پلی ساکارید آیرون کمپلکس Polysaccharide.-Iron Complex
3521 پلی ساکارید-کا Polysaccharide-K
3522 پلی سوربات ها Polysorbates
3523 Polytef
3524 پلی تیازید Polythiazide
3525 پلی وینیل استات فتالات Polyvinyl Acetate Phthalate
3526 پلی وینیل الکل Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose
3527 پونسیو 4ار Ponceau 4R
3528 Poplar Buds
3529 پاپی کپسول Poppy Capsule
3530 Porcine Brain
3531 پورفیمر Porfimer
3532 پورفیرومایسین Porfiromycin
3533 پوساکونازول Posaconazole
3534 پوساتیرلین Posatirelin
3535 سیترات پتاسیم Potasium Citrate
3536 پتاسیم اسید تارترات Potassium Acid Tartrate
3537 پتاسیم آمینوبنزوات Potassium Aminobenzoate
3538 پتاسیم بی سولفیت Potassium Bisulfite
3539 پتاسیم بوروتارترات Potassium Borotartrate
3540 پتاسیم برومات Potassium Bromate
3541 کانرنوات پتاسیم Potassium Canrenoate
3542 پتاسیم کلرات Potassium Chlorate
3543 پتاسیم کلراید Potassium chloride
3544 پتاسیم هیدروکسید Potassium Hydroxide
3545 پتاسیم هیدروکسی کینولین سولفات Potassium Hydroxyquinoline Sulfate
3546 پتاسیم یداید Potassium Iodide
3547 پتاسیم متافسفات Potassium Metaphosphate
3548 نیترات پتاسیم Potassium Nitrate
3549 پتاسیم پرکلرات Potassium Perchlorate
3550 پرمنگنات پتاسیم Potassium Permanganate
3551 پتاسیم پلی استایرن سولفونات Potassium Polystyrene Sulfonate
3552 POTASSIUM SODIUM HYDROGENCITRATE
3553 پتاسیم سدیم تارترات Potassium Sodium Tartrate
3554 پوویدون Povidone
3555 بتادین Povidone-Iodine
3556 پاورد پیوریتی-پوستریور لوب Powdered Pituitary-Posterior Lobe
3557 پرآجمالین بی تارترات Prajmaline Bitartrate
3558 پرالاترکسات Pralatrexate
3559 پرالیدوکسیم Pralidoxime
3560 پرامی پکسول Pramipexole
3561 Pramiracetam Sulfate
3562 پرامیورین Pramiverine
3563 پرام لینتید Pramlintide
3564 پراموکسین Pramoxine
3565 پرانلوکاست Pranlukast
3566 پرانوپروفن Pranoprofen
3567 پراسترون Prasterone
3568 پراسوگرل Prasugrel
3569 پراواستاتین Pravastatin
3570 پرازپام Prazepam
3571 پرازیکوانتل Praziquantel
3572 پرازوسین Prazosin
3573 پردنازولین Prednazoline
3574 پردنی کاربات Prednicarbate
3575 پردنی موستین Prednimustine
3576 پردنیزولون Prednisolone
3577 پردنیزولون-چشمی Prednisolone-Ophthalmic
3578 پرد-نیزون Pred-nisone
3579 پردنی لیدن Prednylidene
3580 پرگابالین Pregabalin
3581 تست بارداری Pregnancy and Fertility Tests
3582 پرانالترول Prenalterol
3583 پرنوکس دیازین Prenoxdiazine
3584 پرنیلامین Prenylamine
3585 پرتکامید Prethcamide
3586 پرازاتید کوپر استات Prezatide Copper Acetate
3587 پریدینول مسیلات Pridinol Mesilate
3588 پری فینیوم بروماید Prifinium Bromide
3589 پریلوکائین Prilocaine
3590 پریلوکائین-اف Prilocaine-F
3591 پریماکین Primaquine
3592 پیریمیدون Primidone
3593 Primula Root
3594 پریستینامایسین Pristinamycin
3595 پروادیفن هیدروکلراید Proadifen Hydrochloride
3596 پروبنسید Probenecid
3597 پروبوکول Probucol
3598 پروکائین آمید Procainamide
3599 پروکائین Procaine
3600 پروکائین پنی سیلین جی Procaine Penicillin G
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب