اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1801 فنکلونین Fenclonine
1802 فندیلین Fendiline
1803 فنی تیلین Fenetylline
1804 فن فلورامین Fenfluramine
1805 فنی پنتول Fenipentol
1806 فنی تروتیون Fenitrothion
1807 فنل اویل Fennel Oil
1808 فنوفیبرات Fenofibrate
1809 فنول دوپام مسیلات Fenoldopam Mesilate
1810 فنوپروفن Fenoprofen
1811 فنوترول Fenoterol
1812 فنوورین Fenoverine
1813 فنوکسازولین Fenoxazoline
1814 فن پیپرامید Fenpipramide
1815 فنپیورینیوم بروماید Fenpiverinium Bromide
1816 فن پروپوکس Fenproporex
1817 فنکوییزون Fenquizone
1818 فنرتیدین Fenretinide
1819 فنس پیراید Fenspiride
1820 فنتانیل Fentanyl
1821 فن تیون Fenthion
1822 فنتیازاک Fentiazac
1823 فنتی کلر Fenticlor
1824 فنتی کونازول Fenticonazole
1825 فنتونیوم Fentonium
1826 WL-43775 Fenvalerate
1827 فپرادینول Fepradinol
1828 فپرازون Feprazone
1829 فریک آمونیوم سیترات Ferric Ammonium Citrate
1830 کلرید آهن Ferric Chloride
1831 اکسید آهن Ferric Oxide
1832 فریک پیروفسفات Ferric Pyrophosphate
1833 فریستن Ferristene
1834 فریتین Ferritin
1835 فروکولینات Ferrocholinate
1836 فروس سولفات Ferrous
1837 Ferrous sulfate+folic acid
1838 فروکربوتران Ferucarbotran
1839 فروموکسی دس Ferumoxides
1840 فروموکسیل Ferumoxsil
1841 فروموکسیتول Ferumoxytol
1842 فسوترودین Fesoterodine
1843 فیورفیو Feverfew
1844 فکسوفنادین Fexofenadine
1845 فیبرین Fibrin
1846 فیبرینوژن Fibrinogen
1847 فاکتور1 Fibrinogen
1848 فیبرینولیزین Fibrinolysin
1849 فیبرونکتین Fibronectin
1850 فیگ Fig
1851 فیلگراستیم Filgrastim
1852 فیناستراید Finasteride
1853 فینگولیمود Fingolimod
1854 فیپرونیل Fipronil
1855 ترکیبات فلاونوئید Flavonoid Compounds
1856 فلاووکسات Flavoxate
1857 فلکایینید Flecainide
1858 فلروکساسین Fleroxacin
1859 فلوکومافن Flocoumafen
1860 فلوکتافنین Floctafenine
1861 فلوموکسف Flomoxef
1862 فلوپروپیون Flopropione
1863 فلورفنیکل Florfenicol
1864 فلوسکینال Flosequinan
1865 فلوکسوریدین Floxuridine
1866 فلووانیزون Fluanisone
1867 فلوآزورون Fluazuron
1868 فلوبندازول Flubendazole
1869 فلوکلرولون Fluclorolone
1870 فلوکلوگزاسیلین Flucloxacillin
1871 فلوکونازول Fluconazole
1872 فلوسیتوزین Flucytosine
1873 فلودارابین Fludarabine
1874 فلودیازپام Fludiazepam
1875 فلودروکورتیزون Fludrocortisone
1876 فلوفنامیک اسید Flufenamic Acid
1877 فلوژستون استات Flugestone Acetate
1878 فلوییندیون Fluindione
1879 فلومازنیل Flumazenil
1880 فلومکوئین Flumequine
1881 فلومتازون پیوالات Flumetasone Pivalate
1882 فلومترین Flumethrin
1883 فلوناریزین Flunarizine
1884 فلونیزولید Flunisolide
1885 فلونیترازپام Flunitrazepam
1886 فلونیکسین مگلومین Flunixin Meglumine
1887 فلونوکساپروفن Flunoxaprofen
1888 فلوسینولون Fluocinolone
1889 فلوسینونید Fluocinonide
1890 فلوکورتین بوتیل Fluocortin Butyl
1891 فلوکورتولون Fluocortolone
1892 فلورسئین Fluorescein
1893 فلورین 18 Fluorine-18
1894 فلورواستامید Fluoroacetamide
1895 فلورومتولون Fluorometholone
1896 فلوروتیروزین Fluorotyrosine
1897 فلورواوراسیل Fluorouracil
1898 فلوکستین Fluoxetine
1899 فلوکسی مسترون Fluoxymesterone
1900 فلوپنتیکسول Flupentixol
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب