اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1801 فنسی بوتیرول Fencibutirol
1802 فنکلونین Fenclonine
1803 فندیلین Fendiline
1804 فنی تیلین Fenetylline
1805 فن فلورامین Fenfluramine
1806 فنی پنتول Fenipentol
1807 فنی تروتیون Fenitrothion
1808 فنل اویل Fennel Oil
1809 فنوفیبرات Fenofibrate
1810 فنول دوپام مسیلات Fenoldopam Mesilate
1811 فنوپروفن Fenoprofen
1812 فنوترول Fenoterol
1813 فنوورین Fenoverine
1814 فنوکسازولین Fenoxazoline
1815 فن پیپرامید Fenpipramide
1816 فنپیورینیوم بروماید Fenpiverinium Bromide
1817 فن پروپوکس Fenproporex
1818 فنکوییزون Fenquizone
1819 فنرتیدین Fenretinide
1820 فنس پیراید Fenspiride
1821 فنتانیل Fentanyl
1822 فن تیون Fenthion
1823 فنتیازاک Fentiazac
1824 فنتی کلر Fenticlor
1825 فنتی کونازول Fenticonazole
1826 فنتونیوم Fentonium
1827 WL-43775 Fenvalerate
1828 فپرادینول Fepradinol
1829 فپرازون Feprazone
1830 فریک آمونیوم سیترات Ferric Ammonium Citrate
1831 کلرید آهن Ferric Chloride
1832 اکسید آهن Ferric Oxide
1833 فریک پیروفسفات Ferric Pyrophosphate
1834 فریستن Ferristene
1835 فریتین Ferritin
1836 فروکولینات Ferrocholinate
1837 فروس سولفات Ferrous
1838 Ferrous sulfate+folic acid
1839 فروکربوتران Ferucarbotran
1840 فروموکسی دس Ferumoxides
1841 فروموکسیل Ferumoxsil
1842 فروموکسیتول Ferumoxytol
1843 فسوترودین Fesoterodine
1844 فیورفیو Feverfew
1845 فکسوفنادین Fexofenadine
1846 فیبرین Fibrin
1847 فیبرینوژن Fibrinogen
1848 فاکتور1 Fibrinogen
1849 فیبرینولیزین Fibrinolysin
1850 فیبرونکتین Fibronectin
1851 فیگ Fig
1852 فیلگراستیم Filgrastim
1853 فیناستراید Finasteride
1854 فینگولیمود Fingolimod
1855 فیپرونیل Fipronil
1856 ترکیبات فلاونوئید Flavonoid Compounds
1857 فلاووکسات Flavoxate
1858 فلکایینید Flecainide
1859 فلروکساسین Fleroxacin
1860 فلوکومافن Flocoumafen
1861 فلوکتافنین Floctafenine
1862 فلوموکسف Flomoxef
1863 فلوپروپیون Flopropione
1864 فلورفنیکل Florfenicol
1865 فلوسکینال Flosequinan
1866 فلوکسوریدین Floxuridine
1867 فلووانیزون Fluanisone
1868 فلوآزورون Fluazuron
1869 فلوبندازول Flubendazole
1870 فلوکلرولون Fluclorolone
1871 فلوکلوگزاسیلین Flucloxacillin
1872 فلوکونازول Fluconazole
1873 فلوسیتوزین Flucytosine
1874 فلودارابین Fludarabine
1875 فلودیازپام Fludiazepam
1876 فلودروکورتیزون Fludrocortisone
1877 فلوفنامیک اسید Flufenamic Acid
1878 فلوژستون استات Flugestone Acetate
1879 فلوییندیون Fluindione
1880 فلومازنیل Flumazenil
1881 فلومکوئین Flumequine
1882 فلومتازون پیوالات Flumetasone Pivalate
1883 فلومترین Flumethrin
1884 فلوناریزین Flunarizine
1885 فلونیزولید Flunisolide
1886 فلونیترازپام Flunitrazepam
1887 فلونیکسین مگلومین Flunixin Meglumine
1888 فلونوکساپروفن Flunoxaprofen
1889 فلوسینولون Fluocinolone
1890 فلوسینونید Fluocinonide
1891 فلوکورتین بوتیل Fluocortin Butyl
1892 فلوکورتولون Fluocortolone
1893 فلورسئین Fluorescein
1894 فلورین 18 Fluorine-18
1895 فلورواستامید Fluoroacetamide
1896 فلورومتولون Fluorometholone
1897 فلوروتیروزین Fluorotyrosine
1898 فلورواوراسیل Fluorouracil
1899 فلوکستین Fluoxetine
1900 فلوکسی مسترون Fluoxymesterone
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب