اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
301 ANTIHEMOPHILIC FACTOR X
302 انتی هموروئید Antihemorrhoid
303 انتی هیستامین دکونژستان Antihistamine Decongestant
304 آنتی تیموسیت گلوبولین Antilymphocyte Immunoglobulins
305 آنتی نئوپلاستون آلو Antineoplaston Alo
306 ضدسم عقرب Antiscorpion Venum Serum
307 ضدسم مار Antisnake Venum Serum
308 آنتی ترومبین 3 Antithrombin 3
309 آنتوو Antu
310 آپافانت Apafant
311 زنبور عسل Apis mellifera
312 Apixaban
313 آپومورفین Apomorphine
314 آپراکلونیدین Apraclonidine
315 آپرامایسین Apramycin
316 اپرپیتانت Aprepitant
317 آپریندین Aprindine
318 آپروباربیتال Aprobarbital
319 آپروتینین Aprotinin
320 آپتیگانل Aptiganel
321 آرانیدیپین Aranidipine
322 آربکاسین Arbekacin
323 آربوتامین Arbutamine
324 آردپارین سدیم Ardeparin Sodium
325 اریکا Areca
326 آرگاتروبان Argatroban
327 واکسن تب خونریزی دهنده آرژانتینی Argentine Haemorrhagic Fever Vaccines
328 آرژینین Arginine
329 آرژینین Arginine
330 ARGIRELINE
331 آریپیپرازول Aripiprazole
332 آریستولوکیا Aristolochia
333 آروتینولول Arotinolol
334 ریشه آروو Arrowroot
335 آرسانیلیک اسید Arsanilic Acid
336 آرسنیک Arsenic
337 آرسین Arsine
338 آرته میتر+لومه فانترین Artemether+Lumefantrine
339 آرتسونات Artesunate
340 آرتسونات+سولفادوکسین+پریمتامین Artesunate+Sulfadoxine+Pyrimethamine
341 آرتیکائین Articaine
342 آرتی کائین+اپی نفرین Articaine+Epinephrine
343 ARTICHOLE-SG
344 ARTIFICIAL SALIVA
345 آ اس آ+کدئین ASA+Codeine
346 آزافتیدا Asafetida
347 أساراباکا Asarabacca
348 آسبستوس Asbestos
349 آسکاریدول Ascaridole
350 آسکوربیل پالمیتات Ascorbyl Palmitate
351 آسوکسیم گلراید Asoxime Chloride
352 اسپارژیناز Asparaginase
353 آسپارژین منوهیدرات Asparagine Monohydrate
354 آسپارتام Aspartame
355 آسپارتام اسه سولفام Aspartame Acesulfame
356 اسید آسپارتیک Aspartic Acid
357 آسپرین Aspirin
358 آسپوکسی سیلین Aspoxicillin
359 آستمیزول Astemizole
360 آسترومایسین سولفات Astromicin Sulfate
361 آتازاناویر Atazanavir
362 آتنولول Atenolol
363 آته ویردین Atevirdine
364 آتی پامزول Atipamezole
365 آتوموکستین Atomoxetine
366 آتورواستاتین Atorvastatin
367 آتوسیبان Atosiban
368 آتوواکوئون Atovaquone
369 آتراکوریوم بسیلات Atracurium Besilate
370 اتروپین Atropine
371 آتروپین سولفات چشمی Atropine Sulfate-Ophthalmic
372 آتاپولژیت Attapulgite
373 AUGENTROPFEN
374 آورانوفین Auranofin
375 آیوروتیوکلوکوز Aurothioglucose
376 آوروتیوپرول Aurotioprol
377 اوه لومب Avelumab
378 آویلامایسین Avilamycin
379 آووبنزون Avobenzone
380 Avocado-Soybean unsaponifiables extract
381 آووپارسین Avoparcin
382 آزاستیدین Azacitidine
383 آزادیراکتا Azadirachta
384 آزامتیفوس Azamethiphos
385 آزامتونیوم Azamethonium
386 آزانیدازول Azanidazole
387 آزاپرون Azaperone
388 آزاپتین Azapetine
389 آزاپروپازون Azapropazone
390 آزاسترون Azasetron
391 آزاتادین Azatadine
392 آزاتیوپرین Azathioprine
393 آزالیک اسید Azelaic Acid
394 آزلاستین Azelastine
395 آزلنیدیپین Azelnidipine
396 آزیدامفنیکل Azidamfenicol
397 آزیدوسیلین سدیم Azidocillin Sodium
398 آزیمیلید Azimilide
399 آزین تامید Azintamide
400 آزیترومایسین Azithromycin
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب