اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
301 انتی هموروئید Antihemorrhoid
302 انتی هیستامین دکونژستان Antihistamine Decongestant
303 آنتی تیموسیت گلوبولین Antilymphocyte Immunoglobulins
304 آنتی نئوپلاستون آلو Antineoplaston Alo
305 ضدسم عقرب Antiscorpion Venum Serum
306 ضدسم مار Antisnake Venum Serum
307 آنتی ترومبین 3 Antithrombin 3
308 آنتوو Antu
309 آپافانت Apafant
310 زنبور عسل Apis mellifera
311 Apixaban
312 آپومورفین Apomorphine
313 آپراکلونیدین Apraclonidine
314 آپرامایسین Apramycin
315 اپرپیتانت Aprepitant
316 آپریندین Aprindine
317 آپروباربیتال Aprobarbital
318 آپروتینین Aprotinin
319 آپتیگانل Aptiganel
320 آرانیدیپین Aranidipine
321 آربکاسین Arbekacin
322 آربوتامین Arbutamine
323 آردپارین سدیم Ardeparin Sodium
324 اریکا Areca
325 آرگاتروبان Argatroban
326 واکسن تب خونریزی دهنده آرژانتینی Argentine Haemorrhagic Fever Vaccines
327 آرژینین Arginine
328 آرژینین Arginine
329 ARGIRELINE
330 آریپیپرازول Aripiprazole
331 آریستولوکیا Aristolochia
332 آروتینولول Arotinolol
333 ریشه آروو Arrowroot
334 آرسانیلیک اسید Arsanilic Acid
335 آرسنیک Arsenic
336 آرسین Arsine
337 آرته میتر+لومه فانترین Artemether+Lumefantrine
338 آرتسونات Artesunate
339 آرتسونات+سولفادوکسین+پریمتامین Artesunate+Sulfadoxine+Pyrimethamine
340 آرتیکائین Articaine
341 آرتی کائین+اپی نفرین Articaine+Epinephrine
342 ARTICHOLE-SG
343 ARTIFICIAL SALIVA
344 آ اس آ+کدئین ASA+Codeine
345 آزافتیدا Asafetida
346 أساراباکا Asarabacca
347 آسبستوس Asbestos
348 آسکاریدول Ascaridole
349 آسکوربیل پالمیتات Ascorbyl Palmitate
350 آسوکسیم گلراید Asoxime Chloride
351 اسپارژیناز Asparaginase
352 آسپارژین منوهیدرات Asparagine Monohydrate
353 آسپارتام Aspartame
354 آسپارتام اسه سولفام Aspartame Acesulfame
355 اسید آسپارتیک Aspartic Acid
356 آسپرین Aspirin
357 آسپوکسی سیلین Aspoxicillin
358 آستمیزول Astemizole
359 آسترومایسین سولفات Astromicin Sulfate
360 آتازاناویر Atazanavir
361 آتنولول Atenolol
362 آته ویردین Atevirdine
363 آتی پامزول Atipamezole
364 آتوموکستین Atomoxetine
365 آتورواستاتین Atorvastatin
366 آتوسیبان Atosiban
367 آتوواکوئون Atovaquone
368 آتراکوریوم بسیلات Atracurium Besilate
369 اتروپین Atropine
370 آتروپین سولفات چشمی Atropine Sulfate-Ophthalmic
371 آتاپولژیت Attapulgite
372 AUGENTROPFEN
373 آورانوفین Auranofin
374 آیوروتیوکلوکوز Aurothioglucose
375 آوروتیوپرول Aurotioprol
376 اوه لومب Avelumab
377 آویلامایسین Avilamycin
378 آووبنزون Avobenzone
379 Avocado-Soybean unsaponifiables extract
380 آووپارسین Avoparcin
381 آزاستیدین Azacitidine
382 آزادیراکتا Azadirachta
383 آزامتیفوس Azamethiphos
384 آزامتونیوم Azamethonium
385 آزانیدازول Azanidazole
386 آزاپرون Azaperone
387 آزاپتین Azapetine
388 آزاپروپازون Azapropazone
389 آزاسترون Azasetron
390 آزاتادین Azatadine
391 آزاتیوپرین Azathioprine
392 آزالیک اسید Azelaic Acid
393 آزلاستین Azelastine
394 آزلنیدیپین Azelnidipine
395 آزیدامفنیکل Azidamfenicol
396 آزیدوسیلین سدیم Azidocillin Sodium
397 آزیمیلید Azimilide
398 آزین تامید Azintamide
399 آزیترومایسین Azithromycin
400 آزلوسیلین Azlocillin
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب