اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1501 دومپریدون Domperidone
1502 دونپزیل Donepezil
1503 دوپامین Dopamine
1504 دوپکسامین Dopexamine
1505 دورامکتین Doramectin
1506 دوری پنم Doripenem
1507 دورناز آلفا Dornase Alfa
1508 دورزولامید Dorzolamide
1509 دورزولامید+تیمولول Dorzolamide+Timolol
1510 دوسمالفیت Dosmalfate
1511 دوسولپین Dosulepin
1512 دوکساکوریوم کلراید Doxacurium Chloride
1513 دوکساپرام Doxapram
1514 دوکسازوسین Doxazosin
1515 دوکسپین Doxepin
1516 دوکسی فلوریدین Doxifluridine
1517 دوکسوفیلین Doxofylline
1518 دوکسوروبیسین Doxorubicin
1519 داکسی سیکلین Doxycycline
1520 دوکسیلامین Doxylamine
1521 مخمر آبجو Dried Yeast
1522 دروفنین Drofenine
1523 درولوکسیفن Droloxifene
1524 درونابینول Dronabinol
1525 دروندارون Dronedarone
1526 دروپریدول Droperidol
1527 دروپروپیزین Dropropizine
1528 دروسرا Drosera
1529 دروسپیرنون Drospirenone
1530 Drospirenone+Estradiol Hemihydrate
1531 دروسپیرنون+اتینیل استرادیول Drospirenone+Ethinylestradiol
1532 دروتاورین Drotaverine
1533 دروکسیکام Droxicam
1534 دروکسی دوپا Droxidopa
1535 دولکامارا Dulcamara
1536 دولوکستین Duloxetine
1537 دوپیلومب dupilumab
1538 دوتاستراید Dutasteride
1539 دوته پلاز Duteplase
1540 Dxtromethorphan+Quinidine
1541 دیکلونین Dyclonine
1542 دیدروژسترون Dydrogesterone
1543 دیفلوس Dyflos
1544 E. coli strain nissle 1917
1545 W-090 Ebastine
1546 ابرکونازول Eberconazole
1547 ابروتیدین Ebrotidine
1548 ابسیلن Ebselen
1549 EC BROTH
1550 اکابت سدیم Ecabet Sodium
1551 Ecallantide
1552 اکامسول Ecamsule
1553 E-coli strain nissle 1917
1554 ایکونازول Econazole
1555 اکوتیوپات آیوداید Ecothiopate Iodide
1556 اکولیزومب Eculizumab
1557 اداراوون Edaravone
1558 اداترکسات Edatrexate
1559 ادتیک اسید Edetic Acid
1560 ادوکسودین Edoxudine
1561 ادرکلومب Edrecolomab
1562 ادروفونیوم کلراید Edrophonium Chloride
1563 افالیزومب Efalizumab
1564 افاویرنز Efavirenz
1565 افلورنیتین موضعی Eflornithine-Topical
1566 افونیدیپین Efonidipine
1567 الکومترین Elcometrine
1568 Elderly Nutrition
1569 الکامپان Elecampane
1570 الدویزین Eledoisin
1571 التریپتان Eletriptan
1572 الوسولفاز آلفا Elosulfase Alfa
1573 التناک Eltenac
1574 Eltrombopag
1575 امامکتین Emamectin
1576 امبلیا Embelia
1577 امبرامین Embramine
1578 امبوترامید Embutramide
1579 امداستین Emedastine
1580 Emepronium Bromide
1581 امتین Emetine
1582 امپاگلیفلوزین Empagliflozin
1583 Empagliflozin+Linagliptin
1584 امپاگلیفلوزین+متفورمین Empagliflozin+Metformin
1585 امتری سیتابین Emtricitabine
1586 امتریسیتابین+تنوفوویر Emtricitabine+Tenofovir
1587 موم امولسیفایر Emulsifying Wax
1588 انالاپریل Enalapril
1589 انکایینید Encainide
1590 اندود Endod
1591 اندوسولفان Endosulfan
1592 پادتن اندوتوکسین Endotoxin Antibodies
1593 آنتی بادی اندوتوکسین Endotoxin Antibodies
1594 اندرالازین Endralazine
1595 اندرین Endrin
1596 انفلوران Enflurane
1597 انفوویرتید Enfuvirtide
1598 انیل کونازول Enilconazole
1599 انی لوراسیل Eniluracil
1600 انوسیتابین Enocitabine
گلوریپا داروسازی عبیدی استخدام اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب